เทคโนโลยีชาวบ้าน เรื่อง การปลูกงา

การปลูกงา

หมู่บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จ.ชัยภูมิ

งาที่ปลูกเป็นงาขาว ปกติจะปลูกในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เกษตรกรจะไถที่นาหลังจากไถเพียงครั้งเดียวเกษตรกรจะหว่านเมล็ดในอัตรา 1 กก./ไร่ แล้วคราดกลบเมล็ดทันที หลังจากฝนตกเกษตรกรจะเตรียมดินและปลูกเลย ถ้าฝนตกช้ากว่าปกติเกษตรกรจะใช้เครื่องสูบน้ำขึ้นมาแทนน้ำฝน ปลูกแล้วงาต้องการดูแลรักษาน้อยและรอเก็บเกี่ยวในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ผลผลิตประมาณ 70 กก./ไร่ ราคาท้องถิ่นประมาณ กก. 7 บาท งาปลูกง่ายต้นทุนต่ำ

การปลูกงาแบบร่อง

หมู่บ้าน 10 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดชัยภูมิ

นายสอน กันทะพันธุ์ เกษตรกรหมู่ 10 ต.ตาเกษ ได้นำเอาวิธีการปลูกงาแบบร่องมาทดลองปลูกในพื้นนา โดยจะปลูกในเดือนมีนาคม-เมษายน โดยการไถที่นาที่ดินมีความชื้นพอไถได้ไถ 2-3 ครั้ง เสร็จแล้วก็จะทำเป็นร่อง โดยใช้ระยะห่างของร่อง 30-45 ซม. แล้วนำเมล็ดงาโรยตามร่องนำดินกลบหนาประมาณ 2-3 ซม. หลังจากเมล็ดงางอกแล้ว ก็จะทำการถอนแยกให้เหลือ 2-3 ซม./ต้น การใส่ปุ๋ยและฉีดพ่นยา ก็จะทำตามปกติ รอเก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ผลผลิตประมาณ 80-90 กก./ไร่ ปกติราคา กก.ละ 12-15 บาท จะเห็นว่า วิธีการปลูกงาเป็นร่องนั้นง่ายต่อการใส่ปุ๋ยและมีฉีดพ่นยาและทำให้การฉีดพ่นยาเข้าได้ทั่วถึงในแปลง

การปลูกงาดำในฤดูแล้งในนาข้าว

หมู่บ้านใหม่ฉมวก ตำบลนิคมฯ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เกษตรกรในหมู่บ้านจะมีการปลูกงาดำในหน้าแล้ง คือเริ่มปลูกในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี โดยอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำระบายเข้า แล้วทิ้งไว้ให้ดินอ่อนตัวแล้วมีการเตรียมดินหว่านเมล็ดพันธุ์และไม่ต้องให้น้ำอีกเลยจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้ประมาณ 90 กก./ไร่ ซึ่งนับว่าเกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นและการลงทุนก็ต่ำอีกด้วย

การปลูกงาดำก่อนข้าว

หมู่บ้านทับสวาย ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแกลง จังหวัดนครราชสีมา

งาที่ปลูกเป็นงาดำเกษตรกรจะปลูกระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งขึ้นอยู่กับฝนที่ตกของแต่ละปี อัตราเมล็ดพันธุ์ 0.8-1 กก./ไร่ วิธีการปลูกจะไถดะในแปลงนา แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์แล้วคราดกลบอายุงา 90 วัน หรือ 3 เดือน จากนั้นเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวมัดเป็นกำ ๆ กำละขนาดมือโอบแล้วตั้งเป็น 3 เส้าพิงกันตากแดด 3-5 แดด แล้วนำไปเคาะ ผลผลิตทั่วไปประมาณ 80 กก./ไร่ ไม่มีการกำจัดวัชพืช

การหยอดเมล็ดงาโดยวิธีเจาะรูกระป๋อง

หมู่บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อเกษตรกรได้เตรียมแปลงที่จะปลูกงาไว้ดีแล้ว เกษตรกรจะใช้เชือกขึง เว้นระยะปลูกตามต้องการ แล้วใช้กระป๋องบรรจุเมล็ดงาหยอดให้ทั่วแปลง จากนั้นก็ไม่แตกต่างกับการปลูกแบบวิธีอื่น ๆ

การปลูกงาหลังถั่วลิสง

หมู่บ้านห้วยน้ำเมย,ปากโม่ง ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เกษตรกรจะเริ่มปลูกถั่วลิสงประมาณ เดือน เมษายน-พฤษภาคม เมื่อเก็บเกี่ยวถั่วลิสงแล้วเกษตรกรก็จะหว่านงาตาม ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พันธุ์ที่ใช้ส่วนมากจะเป็นงาขาว ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 1-1.5 กก./ไร่ ส่วนมากไม่ค่อยมีการดูแลรักษา จะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ผลผลิตประมาณ 80-90 กก./ไร่ ราคาประมาณ กก.ละ 10-11 บาท และเป็นการลงทุนค่อนข้างต่ำเนื่องจากไม่ต้องลงทุนเตรียมดิน

การปลูกงาในที่ดอน

หมู่บ้านนาส้มโรง ตำบลนาแก อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี

การปลูกงาในพื้นที่เป็นโนนหรือที่ดอน ที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ โดยชาวบ้านจะทำการไถดินจนร่วนซุย แล้วนำเมล็ดงาไปหว่านประมาณ 0.8 กก./ไร่ แล้วใช้คราดราดกลบเมล็ดงา ก่อนทำการไถ ชาวบ้านได้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หว่านแล้วไถ ผลผลิตดีมากเพราะงาเป็นพืชไร่ที่ไม่ต้องการน้ำเท่าไหร่ จึงเหมาะแก่การปลูกงา ควรจะมีการสนับสนุนและส่งเสริมต่อ

 

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ