เทียนตากบ

เทียนตากบ

ชื่ออังกฤษ Caraway

ชื่อวิทยาศาสตร์ Carum Citrvi Linn.

วงศ์ Umbelliferae

เทียนตากบเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุได้ถึง 2 ปี เป็นพืชพื้นเมืองของยุโรปและเอเชียตะวันตก แต่ได้มีการนำมาปลูกในอเมริกาเหนือจนรู้จักกันดี ส่วนที่นำมาใช้คือผลแก่แห้ง (caraway seed) ซึ่งเมื่อนำมากลั่นด้วยไอนํ้าจะได้ น้ำมันหอมเรียกว่า นํ้ามันเทียนตากบ (caraway oil)

สารสำคัญ

เทียนตากบมีนํ้ามันหอมระเหยอยู่ในปริมาณร้อยละ 2-8 ไขมันร้อยละ 15 โปรตีนร้อยละ 20 และยังมีสาร (mannan) และสารจำพวกฟลาโวนอยด์อยู่ด้วย ในนํ้ามันเทียนตากบประกอบด้วยสารสำคัญคือ คาร์โวน (50-60%), ไลโมนีน (40%) คาร์วีออล (caiveol), ทูโจน (thujone), และไพนีน เป็นต้น

เทียนตากบใช้เป็นเครื่องเทศประจำบ้าน แต่งกลิ่นขนมปัง ขนมผิง เนื้อ เครื่องดื่มทั้งชนิดที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ และใช้แต่งกลิ่นลูกกวาด ในทางยาเทียนตากบใช้เป็นยาขับลม บำรุงธาตุ มักใช้นํ้ามันเทียนตากบแต่งกลิ่นยาธาตุ ยาขับลม และยาระบาย ในยาพื้นบ้านเคยใช้เทียนตากบ เป็นยาแก้อาการเกร็ง ขับลม ขับเสมหะ บำรุงธาตุ ขับนํ้านม และแก้อาการปวดประจำเดือนอีกด้วย นอกจากนี้เทียนตากบยังใช้แต่งกลิ่นเครื่องสำอาง ยาสีฟัน ยาอมบ้วนปาก สบู่ ครีม ยาทาบำรุงผิว และนํ้าหอม มีรายงานว่านํ้ามันเทียนตากบมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และฆ่าตัวอ่อนของแมลงได้อีกด้วย

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ