วิธีกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น

เพลี้ยจั๊กจั่น ทำลายพืชโดยการดูดน้ำเลี้ยง  พืชที่ถูกทำลายมีอาการเคระแกรน ใบหงิกงอ ถ้าทำลายข้าว ในระยะตั้งท้อง จะทำให้เม็ดข้าวลีบ ตัวแก่วางไข่ในเนื้อเยื่อ และเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนและตัวแก่ แมลงชนิดนี้กลั่นสารเหนียว(honey dew)ออกจากร่างกาย  ทำให้เกิดราดำขึ้น ซึ่งมีผลให้การปรุงอาหารของใบพืชลดน้อยลง

วิธีการกำจัด ใช้ยาฆ่าแมลงที่ดูดซึมเข้าในพืชได้ดี เช่น ไดเมทโธเอท มิบซิน เซฟวิน เป็นต้น

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ