เฟิร์น:การเลี้ยงเฟิร์นให้สวยงาม

สภาพโรงเรือน

โรงเรือนที่มีความชื้นมาก เฟิร์นจะเจริญเติบโตได้ดี แต่จะต้องให้ความชื้นกับแสงสัมพันธ์กันด้วยถ้ามีความชื้นมากแสงก็ต้องมากด้วย เฟิร์นแต่ละชนิดต้องการแสงและความชื้นในระดับที่ไม่เหมือนกันเช่นเฟิร์นก้านดำ เฟิร์นนาคราช เฟิร์นทอง ต้องการแสงมากกว่าชนิดอื่น

การพรางแสง

เฟิร์นโดยทั่วๆไปแล้วต้องการแสงร่มรำไร บางชนิดตั้งไว้ใต้ต้นไม้ก็งามได้ดี หรือใต้กันสาดแต่ควรจะเป็นทางด้านตะวันออกได้แสงเกือบครึ่งวันในกรณีที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้พรางแสงด้วยซาแรนตัดแสงประมาณ 50℅ และ 70℅ สำหรับเฟิร์นที่ต้องการแสงน้อย แต่สำหรับเฟิร์นก้านดำซึ่งก้านจะอ่อนเวลาถูกฝน ถ้าน้ำเกาะติดที่ใบมากๆ ก้านอาจจะหักได้ ถ้าเลี้ยงมากหลายกระถางควรจะใช้แผ่นพลาสติกใสมุงหลังคาแล้วใช้ซาแรนปิดทับอีกชั้น

วัสดุปลูก

ใช้หลักการผสมดินแบบกลางๆ คือ การผสมดินไม่ให้ดินโปร่งหรือแน่นจนเกินไป ใช้ดินถุงของกำนันเจิมซึ่งมีข้อดีคือ เป็นดินละเอียด มีขุยมะพร้าวไม่มากเกินไป ใช้ดินถุงในอัตราส่วนครึ่งหนึ่งผสมกับเปลือกถั่ว แกลบสด ถ่านเล็ก ๆ อิฐมอญทุบ ใบไม้ผุ ในอัตราส่วนทุกอย่างรวมกันครึ่งหนึ่ง ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน เมื่อจับดูจะร่วนซุย แสดงว่าใช้ได้แล้ว

กระถางที่ใช้ปลูก

ควรใช้ขนาดกระถางให้สัมพันธ์กับขนาดของต้น ต้นเล็กควรใช้กระถางขนาดเล็ก (จะใช้กระถางพลาสติกขนาดเล็กก็ได้) ถ้าต้นใหญ่ควรใช้กระถางดินเผา เพราะดินเผาจะเย็น การระเหยของน้ำจะดีกว่าดินจะไม่แฉะ เฟิร์นที่แยกออกมาเป็นเฟิร์นต้นใหญ่ ควรใช้กระถางที่มีความสูงให้เท่าหรือสูงกว่ากระถางเดิม

การปลูกเฟิร์น

1.  กระถางที่ใช้ปลูก ก่อนปลูกควรนำไปจุ่มน้ำก่อน และควรปิดก้นกระถางโดยใช้เศษแผ่นกระถางที่มีลักษณะโค้งคว่ำลงปิดกระถางเพื่อให้ระบายน้ำได้ดี

2.  ก่อนใส่วัสดุปลูก  ใช้เศษถ่านที่รองก้นกระถางเล็กน้อย เพื่อให้โปร่งและเย็น ใส่วัสดุปลูกที่ผสมไว้เรียบร้อยแล้ว และนำต้นเฟิร์นลงกระถาง เอาดินกลบ รดน้ำให้ชุ่มจนน้ำไหลออกก้นกระถาง ถ้าเป็นต้นที่แยกกอใหม่ๆ ควรตัดใบทิ้งให้มากที่สุดและเก็บไว้ในที่ร่มรำไร จนกว่าใบใหม่จะแตกออกมา

การดูแลรักษา

การให้น้ำ ในวันหนึ่ง ๆ ควรรดน้ำเพียงครั้งเดียว ในช่วงเช้า แต่ต้องรดจนชุ่มคือให้น้ำไหลออกก้นกระถาง

การให้ปุ๋ย ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยก็ได้ เพราะได้ผสมดิน และสร้างสภาพแวดล้อมเช่น ความชื้น แสง กระให้น้ำ ไว้ดีแล้ว แต่ถ้าจะให้ปุ๋ยก็ควรให้ปุ๋ยละลายช้า เช่น ออสโมโค้ท นูตริโค้ทหรือปุ๋ยปลาโดยให้อย่างเจือจาง

โรคแมลง ไม่ค่อยพบมาก แต่จะมีปัญหาช่วงที่เฟิร์นกำลังงาม กอแน่น มีความชื้นสูง จะมีเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยระบาด

การแก้ไข ใช้วิธีตัดใบออกให้หมดเหลือแต่ใบเพสลาดและยอดอ่อนหรือจะใช้สารเคมีกำจัดแมลง อะโซดริน 60 พ่นก็ได้ โดยผสมให้เจือจางมาก ๆ อัตราส่วน ½ ช้อนชากาแฟต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วดูแลรักษาเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติมา เฟิร์นก็จะแตกใบใหม่งามดังเดิม

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ