เห่าช้าง (Varanus rudicollis)

ชื่อสามัญ Black Jungle Monitor ,Roughneck monitor lizard
ชื่อวิทยาศาสตร์ Varanus rudicollis

เห่าช้าง

เห่าช้างเป็นสัตว์ที่อยู่ในวงศ์เหี้ย (Varanidae) เป็นสัตว์เลื้อยคลานมี 4 ขา ที่ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่มาของชื่อเห่าช้างนั้นมาจากเสียงขู่ศัตรูที่ฟังแล้วคล้ายกับเสียงงูเห่า

เห่าช้างมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย พม่า สุมาตรา บอร์เนียว มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยมีอยู่ทางภาคใต้ เห่าช้างเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่อยู่ในประเภทสัตว์บก คลานสี่เท้า ตัวยาวและหางยาว ความยาวตลอดหัวถึงหางประมาณ 130 ซม. ลักษณะเด่นของเห่าช้างก็คือมีปากแหลม และเกล็ดบนสันคอใหญ่และเป็นหนามแหลม ตัวมีสีดำเข้มและมีลายจางๆ ขวางตามตัว

เห่าช้างเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างว่องไวปราดเปรียว ซุกซ่อนตัวเก่ง ชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบ ไม่ชอบอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของคน ส่วนใหญ่ชอบเดินหากินบนพื้นดิน แต่ก็มีความสามารถในการปีนต้นไม้ได้เป็นอย่างดี ชอบเกาะนอนตามผนังโพรงไม้ และพาดตัวนอนตามต้นไม้สูงๆ เป็นสัตว์ซึ่งค่อนข้างดุ เมื่อเข้าใกล้จะพองคอขู่ฟ่อๆ ไม่ดุ ถึงขนาดไล่กัด จะกัดก็ต่อเมื่อถูกจับหรือจวนตัวจริงๆ ออกหากินในเวลากลางวัน

อาหาร กินทั้งสัตว์บกสัตว์นํ้าและสัตว์ปีก เช่น ไก่ นก ปลา ปู กบ เขียดและหนูเป็นต้น กินทั้งสัตว์สดๆ และเน่าตายแล้ว ฤดูผสมพันธุ์ประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม และจะขุดหลุมหรือหาโพรงเป็นที่สำหรับวางไข่ มันจะไม่กกไข่เลย เมื่อออกไข่แล้วแม่จะทิ้งไข่ไปเลย ลูกๆ เมื่อออกจากไข่แล้วจะหากินเอง

ที่มา:พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ