แพงพวยฝรั่งมีสรรพคุณดังนี้


ชื่อวิทยาศาสตร์ Catharanthus roseus G. Don.
ชื่ออื่นๆ แพงพวย แพงพวยบก (กลาง) ผักปอดบก (เหนือ) นมอิน (สุราษฎร์ธานี)
ชื่ออังกฤษ Periwinkle, Rose Periwinkle, Madagascar Periwinkle, Cape Periwinkle, Catharanthus, Vinca, Pinkie-pinkie.
ลักษณะ ไม้ล้มลุก โคนต้นแข็ง แตกกิ่งก้าน สูงประมาณ 40-90 ซ.ม. ลำต้นสีเขียวอ่อนมียาง ใบเดี่ยว รูปไข่ ออกเป็นคู่ๆ กว้าง 2-2.5 ซ.ม. ยาว 4-7 ซ.ม. ปลายใบมนหรือเว้า โคนใบแหลม ใบมันสีเขียวเข้ม ดอกออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ กลีบดอกสีชมพูหรือสีขาว โคนเป็นหลอดเล็กปลายแผ่ออก 5 แฉก ดอกยาวประมาณ 2.5-3.5 ซ.ม. ผล เป็นฝักคู่ สีเขียว กลม ยาว 3-4 ซ.ม. ฝักแก่จัด แตกเป็น 2 ซีก ภายในมีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก

ส่วนที่ใช้ ทั้งต้น ราก
สารสำคัญ มีอัลคาลอยด์มากกว่า 55 ชนิด ที่สกัดได้จากแพงพวยฝรั่ง ตัวอย่าง อัลคาลอยด์ที่สำคัญ ได้แก่ vinblastine, vincristine, vinleurosine, vinrosidine การสกัดแยกอัลคาลอยด์จากแพงพวยฝรั่งจำนวน 1 ต้นจะได้ vincristine 2 กรัม
ประโยชนทางยา
ยาแผนปัจจุบัน vinblastine ใชรักษาโรค Hodgkin’s disease ส่วน vincristine รักษามะเร็งในเม็ดเลือดเด็ก
ยาไทย ใช้ราก แก้บิด ขับระดู
ที่มา:ศาสตราจารย์พเยาว์  เหมือนวงษ์ญาติ

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ