โคลงเคลงช้าง


ชื่อวิทยาศาสตร์ Melastoma malabathridum L.
ชื่อวงศ์ MELASTOMATACEAE
ลักษณะทั่วไป คล้ายโคลงเคลง ต่างกันที่ต้นสูง 2.5 ม. ลำต้น และกิ่งมีเกล็ดยาวเรียวแหลม สีม่วงตั้งตรง
ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่สลับ แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปรี ถึงรูปขอบขนานแกมรูปหอก ใบยาว 10-15 ซม. กว้าง 3-4.5 ซม. ผิวใบมีเกล็ดเล็กแหลมสั้นๆ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลมโคนใบแหลม


ดอก สีม่วงตั้งตรง ดอกขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 7-8 ซม. ถ้วยรองดอกมีขนหนาปกคลุม ยาวประมาณ 1 ซม.
ผล รูปถ้วยปากผาย มีขนปกคลุมบางๆ แต่มากกว่าโคลงเคลง อย่างเห็นได้ชัดเจน มีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดเล็กเนื้อสีดำ เหมือนโคลงเคลง
นิเวศวิทยา พบทั่วไปบริเวณป่าพรุ มีความชื้น หรือที่โล่งแจ้งทั่วไป
การใช้ประโยชน์ ผลสุกรับประทานได้ มีรสหวาน
ที่มา:วัลลิ์รุกขบุปผชาติ ตามรอยพระบาทบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ