Author: admin

รองเท้านารี กล้วยไม้สกุลหนึ่งที่กลีบดอกคล้ายรองเท้าผู้หญิง

รองเท้านารี เป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่ง ที่มีชื่อเรียกเช่นนี้เพราะกลีบดอกที่เรียกว่ากระเป๋ามีรูปร่างคล้ายกับรองเท้าของผู้หญิง  รองเท้านารีแต่ละชนิดจะแตกต่างกันที่รูปร่าง และสีสันของส่วนที่คล้ายรองเท้าเป็นส่วนใหญ่

รองเท้านารีจะขยายพันธุ์ด้วยการแตกกอ หน่อใหม่จะแตกจากตาที่โคนต้นเก่า ลำต้นสั้นมาก แต่มีใบยาว รากจะออกเป็นกระจุกที่โคนต้น และมักจะทอดไปด้านราบมากกว่าหยั่งลึก ดอกมักจะออกที่ยอด มีทั้งที่เป็นดอกเดี่ยวและดอกช่อ กลีบดอกชั้นนอกกลีบบนมักจะใหญ่สะดุดตา ส่วนกลีบชั้นนอกคู่ล่างจะเชื่อมติดกัน และอาจมีขนาดเล็กลงจนส่วนปากบังมิดหรือเกือบมิด กลีบคู่ในกางออกไปทั้งสองข้าง แต่ถ้าเป็นกลีบยาวมากอาจโน้มลงข้างๆได้

กล้วยไม้รองเท้านารี ส่วนใหญ่จะขึ้นตามพื้นดิน หรือซอกหินที่มีต้นไม้ใบหญ้าเน่าตายทับถมกันอยู่ แต่ก็มีบางชนิดที่เกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ กล้วยไม้รองเท้านารีเหมาะกับการปลูกในกระถางมากกว่าปลูกเพื่อตัดดอก

Read More

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร

บล็อก thaikasetsart.com ได้สร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมความรู้ วิชาการด้านการเกษตร แต่ข้อจำกัดของบล็อก คือ การสื่อสาร ตอบโต้ แลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้ยาก ดังนั้น ทางทีมงานไทยเกษตรศาสตร์ดอทคอม จึงได้จัดทำเว็บบอร์ดขึ้นมา สำหรับผู้ที่สนใจในวิชาการด้านการเกษตร จะได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

ทุกท่านสามารถเข้าไปที่เว็บบอร์ดได้ ตาม URL ด้านล่าง ครับ

http://forums.thaikasetsart.com

Read More

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ยาฆ่าแมลง

ข้อดีของการใช้ยาฆ่าแมลง คือ

1.  เป็นวิธีที่ให้ผลในการกำจัดแมลงสูง

2.  สามารถให้ผลทันที

3.  เป็นวิธีเดียวที่สามารถลดจำนวนประชากรของแมลงได้อย่างรวดเร็ว

4.  ใช้ได้ทุกโอกาสที่ต้องการ

ข้อเสียของยาฆ่าแมลง  คือ

1.  ทำให้แมลงสร้างความต้านทานต่อยาฆ่าแมลง  จำเป็นต้องเปลี่ยนยาฆ่าแมลงชนิดใหม่ๆ หรือใช้ในอัตราที่สูงขึ้น

2.  ทำให้ปริมาณของแมลงศัตรูพืช  เพิ่มปริมาณสูงขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน ถูกทำลายไป

3.  ทำให้เกิดพิษตกค้างของยาฆ่าแมลงในพืชและสัตว์

4.  ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ต้องการทำลายต้องตายไปด้วย เช่น ปลา นก สัตว์ต่างๆ รวมถึงผึ้งและแมลงมีประโยชน์ชนิดต่างๆ

5.  ทำให้เกิดการระบาดของแมลงชนิดใหม่  ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีความสำคัญ เกิดระบาดเป็นศัตรูขึ้นมาได้

6.  ทำให้สมดุลย์ธรรมชาติเสียไป

7.  ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ… Read More

วิธีการต่างๆ ที่ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

วิธีการต่างๆ ที่ใช้ป้องกันกำจัดแมลง มีอยุ่ด้วยกันมากมายหลายชนิดเช่น

1.  การใช้กฎหมายควบคุม (Legal control) เพื่อไม่ให้แมลงระบาดจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งหรือจากท้องที่หนึ่งไปอีกท้องที่หนึ่ง

2.  การใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานแมลง

3.  การใช้สิ่งมีชีวิตในการป้องกันกำจัด เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน และเชื้อโรค เป็นต้น (Biological control)

4.  วิธีทางเขตต์กรรม (cultural control)

5.  วิธีทางกลศาสตร์และฟิสิกส์ (Mechanical&physical control)

7.  การใช้ฮอร์โมนหรือสารเคมีอื่นในการยับยั้งการเจริญเติบโต หรือการกินอาหาร (juvenile hormone,antimetabolites and antifeedants)

8.  การใช้สารดึงดูดและสารไล่ (Attractant and repellents)

9.  … Read More

คุณลักษณะพิเศษของแมลงที่ทำให้สามารถมีชีวิตและขยายพันธุ์เพิ่ม

มนุษย์ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแมลง เพื่อหาวิธีการป้องกันกำจัดมาเป็นเวลาช้านานแล้ว แต่ก็ไม่สามารถป้องกันกำจัดแมลงให้หมดไปได้ เป็นทำนองว่า ยิ่งปราบยิ่งมีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากแมลงมีคุณลักษณะพิเศษหลายประการ ที่ทำให้สามารถมีชีวิตและขยายพันธุ์เพิ่มลูกหลานอยู่จนทุกวันนี้ คุณลักษณะที่สำคัญได้แก่.-

1. ลักษณะโครงสร้างภายนอกแข็ง ประกอบด้วยสารไคติน(Chitin)ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ดี เช่น สารเคมี สภาพดินฟ้าอากาศและอื่นๆ

2. แมลงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เช่น ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ การเลียนแบบ(mimicry)และการสร้างความต้านทาน เป็นต้น

3.  ขนาดลำตัวเล็ก ทำให้สามารถหลบซ่อนได้ดี และไม่จำเป็นต้องใช้อาหารมากก็สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวแก่ได้

4.  มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต(metamorphosis)ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษอย่างยิ่ง ที่มีค่อยพบในสัตว์ชนิดอื่น เช่น จากไข่เจริญเติบโตเป็นตัวหนอน จากหนอนเข้าดักแด้ และเจริญเติบโตต่อไปเป็นตัวแก่ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตจะมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันไป

5.  แมลงตัวแก่บางชนิดมีปีกบินได้ ทำให้สามารถไปหาแหล่งอาหารที่ใหม่ได้ หรือหลบหนีศัตรูที่จะมาทำลาย

6.  มีระบบการสือพันธุ์หรือขยายพันธุ์พิเศษหลายประการ เช่น … Read More

ให้หมูวิ่งจ๊อกกิ้งออกกำลังกาย ช่วยให้หมูกินน้อยลงแต่ได้ปริมาณเนื้อเท่าเดิม

รายงานผลการวิจัยชิ้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาในประเทศคานาดา เป็นที่น่าสนใจเป็นอันมากเพราะมันเกี่ยวกับการวิ่งเหยาะๆ หรือจ๊อกกิ้ง ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดี งานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลงานร่วมของ นายดับบลิว อาร์ เชอร์ริน และ นายเจ พี โบว์ลาร์ด สองคนนี้ทำการวิจัยในหัวข้อที่ว่า จ๊อกกิ้งนั้นก็มีผลดีสำหรับหมูเหมือนกัน ใช่ครับ หมู หรือ สุกรนั่นแหละผลจากการวิจัยนั้นปรากฎว่าหมูที่ไม่ได้จ๊อก  จะมีหัวเข่าอ่อนแอและกลายเป็นหมูขาโกงภายใน 6 อาทิตย์หลังจากวันคลอด

เชอร์ริน และ โบว์ลาร์ด ทำการทดลองโดยให้หมูวิ่งแบบจ๊อกครั้งละ 10 นาที 3 ครั้งต่อวันในอาทิตย์แรก แล้วเพิ่มเป็น 6 ครั้งต่อวันในอาทิตย์ต่อมา เขาทั้งสองพบว่าหมู่ที่วิ่งทำเวลาได้ดีที่สุดคือ 10กม.ต่อชั่วโมง

ผลสรุปของการวิจัยคือ หมูที่จ๊อกอย่างดีจะกินอาหาร 2.83 กก. และสร้างเนื้อได้ 1 … Read More

ผักตบชวา วัชพืชที่นำมาใช้ในการทำความสะอาดน้ำ

ผักตบชวา


ผักตบชวาติดอันดับในการต่อสู้พอลลูชั่น

ผักตบชวานับเป็นพืชน้ำที่แผ่ขยายได้รวดเร็ว  เพิ่งจะเล็ดลอดจากบราซิลเมื่อต้นศตวรรษนี้เอง  แล้วก็ตั้งหน้าแผ่ขยายไปทั่วโลก  กีดขวางการสัญจรทางน้ำทั้งอาฟริกา อาเซียและ เกือบทั้งลาตินอเมริกา  ในน้ำที่อบอุ่นและอุดมสมบูรณ์ เจ้าผักตบชวาจะแผ่ขยายเป็นแพเขียวปื๋ออย่างรวดเร็วจนดูคล้ายสนามหญ้าหนาๆ จากฝั่งถึงผั่ง อุดตันไปทั่วทั้งทะเลสาป แม่น้ำ ลำคลอง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือและการประมงเป็นอย่างยิ่ง และในประเทศไทยเองก็ปวดหัวกับปัญหานี้จนต้องนำไปทดลองทำปุ๋ยหมัก

แต่ในขณะที่ผักตบชวาถูกตราหน้าว่าเป็นวัชพืชอันดับแปดของโลกนั้น  นักวิจัยทั้งหลายก็เริ่มสนใจกับความแข็งแรงและประสิทธิภาพของมันในแนวทางที่จะต่อสู้กับน้ำเป็นพิษ(water pollution) และในด้านแหล่งผลิตของพลังงาน อย่างน้อยที่ห้องวิจัย  6 แห่งในสหรัฐอเมริกาก็ยังตรวจสอบความโน้มเอียงที่จะใช้ผักตบชวาเข้าต่อสู้กับน้ำเป็นพิษ  โดยง่ายๆ และไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ต้นทุนต่ำ ปัจจุบันนี้เมือง lacedall ในรัฐมิสซิสซิปปี้  ซึ่งมีประชากร 2000คน ได้ใช้ผักตบชวาเข้าช่วยในการทำให้น้ำโสโครกที่ถ่ายจากท่อใต้ดินกลับบริสุทธิ์ขึ้นอีกครั้งภายใต้การทดลองและควบคุมของ National Aeronautics and space Administration  และดิสนีย์เวิลด์ศูนย์กลางแห่งความบันเทิงที่มีชื่อเสียงในรัฐฟลอริดา วางแผนที่จะใช้ผักตบชวาเข้าทำความสะอาดน้ำเสียส่วนใหญ่ ภายในปี 1980 … Read More