Author: author

ไผ่หยองสรรพคุณทางยา


ชื่อ
จีนเรียก     เงียวม่อเช่า ตะเปิยะเต็ก เอ่าค่ำเช่า โห่ลี้บ๊วย  Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth.

ลักษณะ
เป็นพืชจำพวกไผ่เกิดตามเนินดินริมนํ้าริมกำแพง เป็นพืชยืนต้นหลายปี สูงประมาณ 7-8 นิ้ว คล้ายไผ่เล็กๆ ต้นเป็นปล้องๆ แตกกิ่งตอนปลาย ลำต้น เรียบไม่มีขน ใบคู่แบน ปลายแหลม โคนต้นมีกาบเป็นฝัก มีขนขึ้น ออกดอกหน้าร้อน ปลายต้นเป็นรูปคล้ายหางแมว

รส
รสจืด ธาตุไม่ร้อนไม่เย็น ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
สามารถแก้กระหาย แก้ร้อนใน ขับปัสสาวะ ฤทธิ์เข้าถึงกระเพาะปัสสาวะ

รักษา
แก้กระหายร้อนใน เป็นหวัดหน้าร้อน แก้ปัสสาวะสีแดง … Read More

ประโยชน์ของไคร้หางหมา


เกี๊ยงปลาไหล, ราชาวดีพันธุ์ฟ้า
ชื่อ
จีนเรียก   ตกเฮียะโพเกีย  แชเก้ง  โป้เก้ง Buddleiaasiatica Lous.

ลักษณะ
สมุนไพรชนิดนี้ชอบขึ้นตามทุ่งนาและริมกำแพงบ้านเรือน บางทีก็มีคนนำมาปลูกใช้เป็นยา เป็นพืชประเภทไม้เล็ก มีกลิ่นหอมทั้งต้น ลำต้นมีขนละเอียด สูง 4-5 ฟุต ใบคู่ ก้านใบสั้นมาก รูปใบแคบยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ขอบใบมีรูปฟันขึ้นเป็นหยักๆ หน้าใบสีซีดกว่าหลังใบ เอ็นใบขึ้นชัด ออกดอกเป็นช่อ แยกเป็นกลีบเล็กๆ มีเมล็ดติดอยู่เป็นจำนวนมาก

รส
รสเฝื่อน กลิ่นหอม ไม่มีพิษ รากมีรสจืด

สรรพคุณ
กินแก้ลมแก้บวม ใช้พอกไล่ลม ฤทธิ์เข้าถึงปอดและลำไส้

รักษา
แก้หญิงมีครรภ์ปวดหัว … Read More

ลักษณะของหญ้าขมใบย่น(จีน)


ชื่อ
จีนเรียก    เยี่ยวหมิ่งโควเช่า  Teucrium viscidum Bl.

ลักษณะ
ชอบเกิดตามทุ่ง ลานในหมู่บ้าน ริมคู เป็นพืชยืนต้นหลายปี ลำต้นและใบมีขนขึ้นประปราย ลำต้นเป็นเหลี่ยมขึ้นตรง สูงประมาณฟุตเศษๆ ใบคู่ มีก้านใบยาวพอสมควร ใบรูปไข่ปลายแหลมยาวประมาณ 1-2 นิ้ว เอ็นหน้าใบเด่นชัด ขอบใบรูปฟันเลื่อย ออกดอกหน้าร้อนถึงหน้าฝน ขึ้นตามฐานใบ สีแดงรูปคล้ายลิ้น ขนขึ้นเต็ม เมื่อขยี้ใบจะรู้สึกมีนํ้าเมือกเหนียว ออกลูกกลมรูปไข่เล็กๆ

รส
รสเฝื่อน ขม ธาตุเย็นมาก ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
ดับร้อนใน ประสะเลือดให้เย็น ขจัดความคัด ใช้ภายนอกแก้ร้อนแก้บวม ฤทธิ์เข้าสู่ปอดและตับ

รักษา
อุจจาระเป็นเลือด … Read More

โทงเทงประโยชน์ใช้รักษา


โคมจีน เผาะแผะ ทุ้งทิ้ง
ชื่อ
จีนเรียก     เต็กลั่งเช่า  โป๊กเกี๋ยเช่า  Physalis pubescens Linn.

ลักษณะ
อยู่ในประเภทมะเขือ ชอบเกิดที่ในทุ่งกว้าง ริมทาง ที่ลุ่ม เป็นพืชล้มลุก ลำต้นมีขนขึ้นประปราย แผ่กิ่งก้านหลายกิ่ง บ้างก็ขึ้นตรงบ้างก็เอนลม สูงประมาณ 1-2 ฟุต ลำต้นสีม่วง ลำข้อเป็นปม ใบคู่ ก้านใบยาว ใบกลม เป็นรูปไข่ ยาวประมาณ 2 นิ้ว ปลายใบค่อนข้างแหลม ฐานใบบ้างก็สอบ บ้างกป้าน ไม่สมดุลย์กัน ขอบใบรูปคลื่นไม่เรียบและมีมุมแหลมเป็นบางแห่ง ออกดอกจากฐานกิ่งในหน้าร้อนและหน้าฝน ดอกสีเหลืองอ่อนเป็นช่อ ใบดอกพองออกห่อเมล็ด คล้ายโคมกระดาษญี่ปุ่น… Read More

ผักกาดนอสรรพคุณทางยา


ชื่อ
จีนเรียก     เล็งเต่าเช่า เทียงไก่ไฉ่  เทียงกั๊วะเช่า แกไช่เกี๊ย Nasturtium montanum Wall.

ลักษณะ
พืชประเภทหญ้า ชอบเกิดในท้องร่อง ริมทาง ที่ลุ่ม เป็นพืชล้มลุก ต้นสีเขียว มีขนปุยขาวขึ้นทั่วลำต้น ต้นสูงประมาณ 1 ฟุต ก้านสีแกมแดงมีรูปเป็นเหลี่ยม ใบคู่ เกิดจากกิ่งโดยตรงไม่มีก้านใบ รูปใบกลมยาวรี ยาวประมาณ 1-2 นิ้ว ปลายใบป้านโคนใบแหลม โคนใบมักแหว่งทั้งสองข้าง ขอบใบเป็นหยักๆ ออกดอกหลังหน้าฝนถึงฤดูหนาว ดอกรวมกันเป็นช่อสีเหลือง สี่กลีบ เมล็ดเป็นฝักคล้ายฝักถั่วเขียว

รส
รสจืดปะแล่ม ธาตุเย็น ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
สามารถแก้ร้อนใน … Read More

สมุนไพรเถาผีเสื้อ(จีน)


ชื่อ
จีนเรียก     

ฮู่เติยบติ๊ง เตี่ยมเต๊  เซียงกำแต๊ ซัวกำแต๊ Missaenda pubescens  Ait.

ลักษณะ
ชอบเกิดตามเนินใกล้พุ่มไม้หรือริมหนองน้ำ เป็นพืชยืนต้น มีขนปุยขึ้นตามกิ่งใบคู่มีก้านใบแต่สั้น ใบรูปรีปลายแหลม ยาวประมาณ 2 นิ้วกว่าๆ ขอบใบเรียบ หลังใบมีขนขึ้นออกดอกเล็กๆ สีเหลืองในฤดูร้อน กลีบดอกห้ากลีบแยกบานเป็นช่อ มีกลีบหนึ่งลักษณะคล้ายไข่ สีขาว รูปคล้ายผีเสื้อ

รส
หวานแกมฝาด ธาตุเย็น ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
รับประทานแก้ร้อนใน ดับร้อนในเลือด แก้พิษ ใช้ภายนอกไล่ความชื้น แก้คัน ฤทธิ์เข้าปอดและม้าม

รักษา
เป็นหวัดร้อน ลมแดด ปวดร้อนมีอาการไอ ปวดฟัน … Read More

หญ้าเกล็ดหอยวิธีใช้ตามตำราชาวบ้าน


ชื่อ
จีนเรียก    โพตี้กิ๊ม มัวที่แช จุนฮวงซุย ฮื้อลิงเข่า ฮ่วยเกี้ยงโช้ว Hydroctyle sibthor pioides.

ลักษณะ
พืชไม้เลื้อย เกิดในท้องนาและริมนํ้า ข้างถนน ลำต้นอ่อนสีเขียว ใบออก ตามกิ่งๆ ละใบ หน้าใบเรียบ ก้านใบยาวประมาณ 1 นิ้ว ใบกลมเป็นหยัก 7 หยัก แพร่พันธุ์ในฤดูร้อน ดอกสีขาว เมล็ดรูปกลมแบน

รส
ฝาดนิดๆ มีกลิ่นหอม ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
สามารถแก้ร้อนใน ตำแหลกใช้พอกผิวหนังแก้บวม ฤทธิ์เข้าถึงม้ามและปอด

รักษา
แก้ไอ ขับเสมหะ แก้ร้อนใน … Read More

สรรพคุณของหญ้าปีกแมลงวัน(จีน)


ชื่อ
จีนเรียก     ซังซิ่งซิก กิมอวงเอีย โอวเล่งเช่า เต็กซุกเช่า  Zorniadephylla (L.) Pers.

ลักษณะ
พืชประเภทหญ้า ขึ้นตามนาเชิงเขาหรือตามฝั่งน้ำ เป็นหญ้าที่ยืนต้นหลายปี ต้นเป็นลำขึ้นตรงจากราก ลำต้นเล็กคล้ายเส้นลวด ขึ้นไม่ตรงแตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ ยาวประมาณหนึ่งฟุต ใบคู่ปลายแตกเป็นสองใบ รูปคล้ายปีกแมลงวัน ชาวจีนจึงเรียกปีกแมลงวัน ยาว 5-6 หุน ออกดอกฤดูร้อน และฤดูฝน ดอกติดเป็นพืด ออกลูกเป็นฝัก

รส
รสจืด ธาตุเย็น ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
สามารถแก้ร้อนไน แก้กระหาย ขับปัสสาวะ ฤทธิ์เข้าปอดและม้าม

รักษา
แก้กระหายน้ำ แก้หวัดแดด เจ็บหน้าอก … Read More

การใช้ประโยชน์จากหญ้าลิ้นเป็ด(จีน)


ชื่อ
จีนเรียก      อะจิเช่า   Lactuce debilis Maxim.

ลักษณะ
อยู่ในประเภทเบญจมาศ เกิดในทุ่งนา ผู้คนมักจะปลูกในบ้านไว้ทำยา เป็นพืชยืนต้นหลายปี โดยอาศัยรากซึ่งอยู่ใต้ผิวดินแตกหน่อ ใบของมันขึ้นจากดินโดยตรง มีความยาวพอสมควร และมีสีเขียวสด แต่อ่อนแอ
ลักษณะใบคล้ายลิ้นเป็ด ยาวตั้งแต่ 1 นิ้ว ถึง 3-4 นิ้ว ฐานใบแคบคล้ายเป็นก้าน แต่ปลายแผ่ป้านออก ขอบใบเว้าแหว่งหลายแห่ง เกิดเป็นมุมแหลมยื่นฉาก มักแตกกิ่งออกดอกหน้าหนาว ติดต่อจนถึงหน้าร้อน บางทีก็ออกดอกและแตกใบด้วยแต่ก็ไม่เกินหนึ่งใบต่อหนึ่งกิ่ง แล้วแตกก้านที่ปลายกิ่งอีกที ปลายกิ่งดอกสีเหลือง รูปคล้ายลิ้นเป็ด เหมือนรูปของใบ ปลายมีขนสีขาว

รส
รสขม ธาตุเย็นมาก ไม่มีพิษ

สรรพคุณ Read More

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสมุนไพรหญ้าไก่นกคุ่ม


ชื่อ
จีนเรียก    พู่กงเอ็ง  ซัวอะ  จิเช่า เจียงตอไฉ่  อึ้งฮวยตี่เต็ง  Lactuca polycephala Benth.

ลักษณะ
พืชประเภทหญ้าปล้อง ชอบขึ้นตามทุ่งนา ข้างถนนที่ดินทราย เป็นพืชล้มลุก ลักษณะเป็นพืชอ่อนไม่แข็ง ลำต้นเป็นปล้องข้างในกลวง สูงประมาณฟุตกว่า ใบติดลำต้น ไม่มีก้านใบ ยาวประมาณ 3-4 นิ้ว สีเขียวใบไม้ โคนใบหุ้มต้น ออกดอกหน้าหนาวเข้าหน้าร้อน กลีบดอกบานเป็นวงกลมรูปร่ม ฐานใบสีเหลือง ต้นหนึ่งมีดอกสิบกว่าดอก ออกเมล็ดสีโกโก้

รส
รสขมนิดๆ ธาตุเย็นมาก ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
รับประทานสามารถแก้ร้อนใน ดับพิษ ดับความร้อนในโลหิตและกระจายการคัด ใช้ภายนอกดับอาการอักเสบ แก้บวม … Read More