Author: author

วิธีกำจัดตัวเรือด

เรือด ลักษณะลำตัวเล็ก แบน สีน้ำตาล ไม่มีปีก ชอบอยู่ซอกที่นอน ขอบเตียง เป็นต้น

วิธีกำจัดเรือด

1. หมั่นทำความสะอาดที่นอน เตียง โดยตากแดด

2.  ใช้ยาฆ่าแมลง ดีดีวีพี ฉีดที่ที่นอน

3.  ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดตามซอกเตียง และพื้นบ้าน ด้วยคลอเดน ไดอาซิโนน เป็นต้น

Read More

วิธีการกำจัดแมลงวันบ้าน

แมลงวันบ้าน นอกจากทำความรำคาญแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคสำคัญหลายโรคมาสู่คนได้เช่น อหิวาตกโรค โรคท้องร่วง ไข้รากสาด โรคเรื้อน วัณโรค เป็นต้น แมลงวันชอบอาศัยและวางไข่ในที่สกปรก เช่น มูลสัตว์ต่างๆ

วิธีการกำจัดแมลงวันบ้าน

1.ฉีดยาฆ่าแมลงในแหล่งขยายพันธุ์ เช่น  ที่มูลสัตว์ กองขยะด้วย ดิปเตอร์เร็กซ์ ไดอาซิโนน หรือ คลอริน

2. ใช้เหยื่อพิษ สำหรับแมลงวันตัวแก่ โดยผสมยาไดอาซิโนนกับน้ำหวาน เป็นต้น

3. ใช้ยาฆ่าแมลง ดิปเทอเร็กซ์ ไดอาซิโนน เฟนไธออน เป็นต้น ฉีดตามฝาผนัง

Read More

วิธีป้องกันและกำจัดมด

มด มีทั้งชนิดที่ออกหากินเฉพาะเวลากลางคืน และหากินในเวลากลางวัน  พวกนี้ชอบอาศัยอยู่รวมกัน โดยแบ่งเป็นวรรณะต่างๆ มีรังอยู่ใต้ดิน  ซึ่งเราสามารถสังเกตได้โดยดูขุยหรือมูลดินที่สูงขึ้นมา

วิธีกำจัดมด

1.  ป้องกันการเข้าทำลายของมด  โดยการหล่อน้ำ

2.  ใช้ยาฆ่าแมลง เช่น คลอเดน ดีลดริน บีเอชซี หรือเซฟวิน ฉีดที่รังมด

3.  ใช้คลอเดน เซฟวิน หรือไดอาซิโนน ฉีดโดยตรงที่มด ตามฝาผนัง หรือตามทางเดินของมด

4.  ใช้เหยื่อล่อ  โดยใช้ยาฆ่าแมลงผสมกับน้ำตาล

Read More

แมลงสาบ : วิธีกำจััดแมลงสาป

 

แมลงสาบ ในบ้านเรือนมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือชนิดอเมริกัน ลำตัวขนาดใหญ่ สีน้ำตาลแดง ตัวแก่มีปีกปกคุลุมส่วนท้องทั้งหมด ส่วนชนิดเยอรมัน ลำตัวมีลายเสือ ดำเหลือ ปีกไม่คลุมส่วนท้องทั้งหมด ชนิดสุดท้ายเรียกโอเรียนเต็ล ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด

วิธีกำจัดแมลงสาบ

1. หมั่นทำความสะอาดกล่องหรือภาชนะที่ใส่กระดาษ และเก็บเอกสารให้มิดชิด

2.  ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดให้โดนตัวโดยตรง  และฉีดตามซอกบ้าน ฝาผนัง ใต้ถุนบ้าน ในบริเวณที่มีความชื้นสูง หรือตามท่อระบายน้ำ ยาฆ่าแมลงที่แนะนำได้แก่ เซฟวิน ไดอาซิโนน ไบกอน เดิรสแบน เป็นต้น

3.  ใช้เหยือพิษ โดยผสมยาฆ่าแมลงดังกล่าวแล้ว  ผสมอาหารแล้วใสภาชนะให้มิดชิด  โดยมีรูให้แมลงสาบเข้าไปได้

Read More

ปลวก และ วิธีกำจัดปลวก

ปลวก มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ชนิดที่ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนได้แก่ ชนิดที่ทำรังอยู่ใต้ดิน และทำทางเดินเป็นทางดินคล้ายๆ อุโมงค์เล็กๆ เป็นทางยาวขึ้นสู่เพดานบ้าน

วิธีกำจัด

1.  ใช้สารเคมีประเภทสารหนู เช่น สารหนูเขียว พ่นเมื่อพบตัวปลวก วิธีนี้สามารถฆ่าปลวกที่อยู่ในรังได้ด้วย

2.  ใช้ยา ออลดริน ดีลดริน หรือเฮปตาคอน พ่นฆ่าปลวกโดยตรง หรือพ่นป้องกันตามพื้น ใต้ถุน หรือในที่ที่มีปลวกอาศัยอยู่  วิธีนี้สามารถฆ่าโดยตรงและป้องกันได้ด้วย

3.  ใช้น้ำยาทาไม้(เป็นตาคลอโรฟีนอล)ซึ่งมียาฆ่าแมลงเฮปตาคอลผสมอยู่ 0.5%)

Read More

การจัดระดับอันตรายของยาฆ่าแมลงที่มีต่อมนุษย์และสัตว์

ชนิดที่ 1 เป็นยาฆ่าแมลงที่มีอันตรายน้อย ไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องป้องกันเป็นพิเศษ ยาฆ่าแมลงประเภทนี้ได้แก่ อาเบท สารหนู คาร์บาริล ไดโคโฟล มาลาไธออน เมทท็อกซีคลอ เปอเทน ไพเรทิน รอนเนล ผงกำมะถัน ทีดีอี เททรา ไดฟอน ไตรโครฟอน เป็นต้น

ชนิดที่ 2 เป็นยาฆ่าแมลงที่มีอันตรายปานกลง การใช้ควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่าให้ถูกกับร่างกาย  และควรสวมเสื้อปิดให้มิดชิดและใส่หน้ากาก  ยาฆ่าแมลงในประเภทนี้ได้แก่ เบนซิน เฮกซาคลอไรด์ คลอเดน คลอไพริฟอส คูมาฟอส โครโทไซฟอส ไดอาซิโนน ไดโครฟอส ไดเมทโทเอท ไดออกซาไธออน เอนโดซัลฟาน อีไธออน เฟนไธออน เฮปตาคลอ … Read More

สรุปคำแนะนำการใช้ยาฆ่าแมลงในการป้องกันและกำจัด

เนื่องจากแมลงมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิด  บางชนิดก็เป็นศัตรูทำลายพืช ทำลายสัตว์เลี้ยง หรือเป็นศัตรูในบ้านเรือน จึงเป็นการยากที่จะบรรยายแมลงแต่ละชนิดโดยละเอียดได้  และแมลงชนิดเดียวกัน ก็สามารถใช้ยาฆ่าแมลงได้หลายชนิดในการป้องกันกำจัด  ผู้เขียนพยายามสรุปคำแนะนำในการกำจัดแมลงเป็นพวกใหญ่ๆ บางชนิดเท่านั้น โดยมีบางท่านได้รายงานไว้  และจากประสบการณ์  ทั้งนี้โดยยึดหลักความปลอดภัย  ต่อสุขภาพของผู้ใช้เป็นสำคัญ  เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่กสิกรโดยแท้จริง ผู้เขียนจึงใคร่ขอแนะนำชื่อยาฆ่าแมลงเป้นชื่อการค้า ถ่าจะบอกเป็นชื่อสามัญก็เกรงว่าเมื่อกสิกรไปของซื้อตามร้านขายยา อาจไม่รู้จัก  ยกเว้นชื่อสามัญที่ใช้เป็นชื่อการค้าหรือเป็นชื่อที่รู้จักกันทั่วไป จึงจะแนะนำเป็นชื่อสำคัญ

รายละเอียดเนื้อหาในเรื่องแมลง และคำแนะนำในเรื่องยาฆ่าแมลงนี้ จะทยอยนำมาให้อ่านเป็นตอนๆไป

ซึ่งตอนแรก คือ เรื่อง ปลวก

Read More

การจัดระดับอันตรายของยาฆ่าแมลงที่มีต่อมนุษย์และสัตว์

 

ชนิดที่ 1 เป็นยาฆ่าแมลงที่มีอันตรายน้อย ไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องป้องกันเป็นพิเศษยาฆ่าแมลงประเภทนี้ได้แก่ อาเบท สารหนู คาร์บาริล ไดโคโฟล มาลาไธออน เมทท็อกซีคลอ เปอเทน ไพเรทิน รอนเนล ผงกำมะถัน ทีดีอี เททรา ไดฟอน ไตรโครฟอน เป็นต้น

ชนิดที่ 2 เป็นยาฆ่าแมลงที่มีอันตรายปานกลง การใช้ควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่าให้ถูกกับร่างกาย  และควรสวมเสื้อปิดให้มิดชิดและใส่หน้ากาก  ยาฆ่าแมลงในประเภทนี้ได้แก่ เบนซิน เฮกซาคลอไรด์ คลอเดน คลอไพริฟอส คูมาฟอส โครโทไซฟอส ไดอาซิโนน ไดโครฟอส ไดเมทโทเอท ไดออกซาไธออน เอนโดซัลฟาน อีไธออน เฟนไธออน เฮปตาคลอ … Read More

ข้อแนะนำทั่วไปในการใช้ยาฆ่าแมลง

1. ให้อ่านข้อแนะนำในฉลากยาโดยละเอียดและปฏิบัติตาม

2.  เก็บยาฆ่าแมลงในที่ที่เด็กไม่สามารถหยิบได้ และไม่ควรวางปะปนกับของอื่นที่จะนำไปบริโภค

3.  ปิดป้ายบอกให้ชัดเจนว่าเป็นอันตราย

4.  เก็บในห้องที่ปิดมิดชิด ไม่ตากแดด และควรมีอากาศถ่ายเทได้

5.  สวมเสื้อผ้าปิดร่างกายให้มิดชิด เพื่อกันยาฆ่าแมลงถูกกับร่างกาย

6.  ในการหยิบขวดหรือถุงยาฆ่าแมลงควรหลีกเลี่ยงการถูกยาโดยตรง หรือหายใจเอาไอระเหยของยาฆ่าแมลงเป็นเวลานาน

7.  การผสมยาฆ่าแมลงในเครื่องฉีดยา ไม่ควรใช้มือลงไปผสมยา ควรใช้ไม้หรือสิ่งอื่นคนยาให้เข้ากัน ถ้ายาฆ่าแมลงเกิดตกลงบนเครื่องฉีดยา ควรใช้น้ำล้างให้สะอาดก่อน

8.  ไม่ควรผสมยาฆ่าแมลงให้มีความเข้มข้นสูงเกินไป หรือใช้ยาฆ่าแมลงหลายชนิดผสมกัน เพราะอาจทำให้ยาฆ่าแมลงเสื่อมคุณภาพได้ และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้

9.  ก่อนฉีดยาฆ่าแมลง ควรดูทิศทางลมเสียก่อน คนฉีดควรอยู่เหนือลม

10.  ในขณะฉีดห้ามสู่บบุหรี่ กินอาหาร หรือดื่มสุรา

11.  หากหัวฉีดเกิดอุดตันห้ามใช้ปากเป่าหรือดูดหัวฉีด

12.  ภาชนะที่ใส่ยาฆ่าแมลงเมื่อใช้แล้วควรฝังให้เรียบร้อย … Read More