Category: การเพาะและขยายพันธุ์พืช

วิธีการ และความรู้ เรื่องการเพาะและขยายพันธุ์พืช ทั้งพืชไร่ พืชสวน พืชทุกชนิด

กะทือ

กะทือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber zerumbet(L.)Smith

ชื่ออื่น ๆ กะทือป่า กระแวน แฮวดำ  เฮียวดำ(ภาคเหนือ) เฮียวแตง

(แม่ฮ่องสอน)

ลักษณะของพืช เป็นไม้ล้มลุกที่มีลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดินสีเหลืองซีด ๆ และมีส่วนชูขึ้นมาในอากาศ สูงได้ถึง 1 เมตร ใบรูปค่อนข้างเรียวแหลม มีขนปกคลุมโดยทั่ว  เนื้อใบค่อนข้างบาง  ตัวใบยา 20- 35 ซม.  กว้าง 5-8 ซม. ปลายใบแหลม  โคนใบเรียวแคบเข้าหาก้านใบแหลม  โคนใบเรียวแคบเข้าหาก้านใบ ซึ่งสั้นมาก 5-8 มม.  ก้านช่อดอกยาว 10-30 ซม.  ดอกออกเป็นช่อรวมกันแน่นคล้ายตุ้มรูปไข่ยาว 6-12 … Read More

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ยาฆ่าแมลง

ข้อดีของการใช้ยาฆ่าแมลง คือ

1.  เป็นวิธีที่ให้ผลในการกำจัดแมลงสูง

2.  สามารถให้ผลทันที

3.  เป็นวิธีเดียวที่สามารถลดจำนวนประชากรของแมลงได้อย่างรวดเร็ว

4.  ใช้ได้ทุกโอกาสที่ต้องการ

ข้อเสียของยาฆ่าแมลง  คือ

1.  ทำให้แมลงสร้างความต้านทานต่อยาฆ่าแมลง  จำเป็นต้องเปลี่ยนยาฆ่าแมลงชนิดใหม่ๆ หรือใช้ในอัตราที่สูงขึ้น

2.  ทำให้ปริมาณของแมลงศัตรูพืช  เพิ่มปริมาณสูงขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน ถูกทำลายไป

3.  ทำให้เกิดพิษตกค้างของยาฆ่าแมลงในพืชและสัตว์

4.  ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ต้องการทำลายต้องตายไปด้วย เช่น ปลา นก สัตว์ต่างๆ รวมถึงผึ้งและแมลงมีประโยชน์ชนิดต่างๆ

5.  ทำให้เกิดการระบาดของแมลงชนิดใหม่  ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีความสำคัญ เกิดระบาดเป็นศัตรูขึ้นมาได้

6.  ทำให้สมดุลย์ธรรมชาติเสียไป

7.  ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ… Read More

วิธีการต่างๆ ที่ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

วิธีการต่างๆ ที่ใช้ป้องกันกำจัดแมลง มีอยุ่ด้วยกันมากมายหลายชนิดเช่น

1.  การใช้กฎหมายควบคุม (Legal control) เพื่อไม่ให้แมลงระบาดจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งหรือจากท้องที่หนึ่งไปอีกท้องที่หนึ่ง

2.  การใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานแมลง

3.  การใช้สิ่งมีชีวิตในการป้องกันกำจัด เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน และเชื้อโรค เป็นต้น (Biological control)

4.  วิธีทางเขตต์กรรม (cultural control)

5.  วิธีทางกลศาสตร์และฟิสิกส์ (Mechanical&physical control)

7.  การใช้ฮอร์โมนหรือสารเคมีอื่นในการยับยั้งการเจริญเติบโต หรือการกินอาหาร (juvenile hormone,antimetabolites and antifeedants)

8.  การใช้สารดึงดูดและสารไล่ (Attractant and repellents)

9.  … Read More

คุณลักษณะพิเศษของแมลงที่ทำให้สามารถมีชีวิตและขยายพันธุ์เพิ่ม

มนุษย์ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแมลง เพื่อหาวิธีการป้องกันกำจัดมาเป็นเวลาช้านานแล้ว แต่ก็ไม่สามารถป้องกันกำจัดแมลงให้หมดไปได้ เป็นทำนองว่า ยิ่งปราบยิ่งมีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากแมลงมีคุณลักษณะพิเศษหลายประการ ที่ทำให้สามารถมีชีวิตและขยายพันธุ์เพิ่มลูกหลานอยู่จนทุกวันนี้ คุณลักษณะที่สำคัญได้แก่.-

1. ลักษณะโครงสร้างภายนอกแข็ง ประกอบด้วยสารไคติน(Chitin)ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ดี เช่น สารเคมี สภาพดินฟ้าอากาศและอื่นๆ

2. แมลงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เช่น ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ การเลียนแบบ(mimicry)และการสร้างความต้านทาน เป็นต้น

3.  ขนาดลำตัวเล็ก ทำให้สามารถหลบซ่อนได้ดี และไม่จำเป็นต้องใช้อาหารมากก็สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวแก่ได้

4.  มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต(metamorphosis)ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษอย่างยิ่ง ที่มีค่อยพบในสัตว์ชนิดอื่น เช่น จากไข่เจริญเติบโตเป็นตัวหนอน จากหนอนเข้าดักแด้ และเจริญเติบโตต่อไปเป็นตัวแก่ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตจะมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันไป

5.  แมลงตัวแก่บางชนิดมีปีกบินได้ ทำให้สามารถไปหาแหล่งอาหารที่ใหม่ได้ หรือหลบหนีศัตรูที่จะมาทำลาย

6.  มีระบบการสือพันธุ์หรือขยายพันธุ์พิเศษหลายประการ เช่น … Read More