Category: ปศุสัตว์

ความรู้ด้านการปศุสัตว์ สำหรับเกษตรกรชาวไทย

การเลี้ยงปลานิล

ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายปลาหมอเทศ  แต่ลักษณะพิเศษของปลานิลมีดังนี้คือริมฝีปากบนและร่างเสมอกัน ที่บริเวณแก้ม มีเกล็ด 4 แถวและตามลำตัวมีลายพาดขวาง จำนวน 9-10 แถบลำตัวมีสีเขียวปนน้ำตาลตรงกลางเกล็ดมีสีเข้ม ที่กระดูกแก้มมีจุดสีเข้มอยู่จุดหนึ่ง บริเวณส่วนอ่อนของครีบหลัง ครีบก้นและครีบหางจะมีจุดสีขาวและเส้นสีดำตัวขวาง แลดูคล้ายลายข้าวตอกอยู่ทั่วไป

ปลานิลตัวผู้และตัวเมีย มีลักษณะคล้ายกันมาก  แต่ตัวผู้จะมีอวัยวะเพศมีเรียวยาวยื่นออกมา สำหรับตัวเมียจะมีลักษณะเป็นรูค่อนข้างใหญ่และกลม ขนาดปลาที่จะดูเพศได้ดีจะต้องมีขนาด ตั้งแต่ 10 ซ.ม. ขึ้นไป  นอกจากนั้นก็ใช้วิธีดูสี  ซึ่งปลาตัวผู้จะมีสีเข้มกว่า ณ บริเวณใต้คาง และลำตัว เมื่อใกล้ฤดูผสมพันธุ์ก็จะมีสีเข้มมากขึ้น

การขยายพันธุ์ ของปลานิล

เมื่อปลาโตได้ขนาดที่จะสืบพันธุ์  ปลาตัวผู้ก็จะแยกออกจากฝูงแล้วเริ่มสร้างรัง  โดยเลือกเอาบริเวณชานบ่อที่ตื้น ๆ น้ำลึกประมาณ 30-50 ซ.ม. ปลาตัวเมียจะวางไข่ออกมาครั้งละ 10-12 ฟอง  … Read More

การเลี้ยงปลา

ปลาที่นิยมเลี้ยงในบ้านเรามีทั้งปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็ม ตลอดจนพวกกุ้ง และหอยชนิดต่าง ๆ  เนื่องจากปลาธรรมชาติกำลังลดปริมาณลงทุกวัน  การเลี้ยงปลาจึงได้กลายเป็นธุรกิจที่สำคัญของคนบางกลุ่มในจังหวัดทางภาคกลาง  การเลี้ยงปลาสามารถทำได้ทุกหนทุกแห่งในประเทศไทย  เพราะปลาเหล่านี้เลี้ยงง่ายและกินอาหารได้หลายชนิดเช่น

ก.  ปลาน้ำจืด

1.  ปลาสลิด กินตะไคร่น้ำ พืช สัตว์เล็ก ๆ ในน้ำ แหน ไรน้ำ รำ ตัวปลวก ฯลฯ

2.  ปลาไน กินจุลินทรีย์ในน้ำหรือไรน้ำ ลูกน้ำ แหน สาหร่าย ตะไคร่น้ำ รำ รากและใบผักบุ้ง ผักแพงพวย ลูกกุ้ง ลูกหอย แมลงและหนอน

3.  ปลานิล กินไรน้ำ ตะไคร่น้ำ … Read More

การเลี้ยงไก่

ก. การเลี้ยงไก่เนื้อ (ไก่กระทง) ไก่กระทง คือ ไก่เนื้อที่เลี้ยงไว้เพียง 8-10 อาทิตย์ ก็ขาย และมีน้ำหนักประมาณ 1-1.2 กก.

1. การเริ่มต้น ในขณะนี้มีบริษัทใหญ่ๆ ทำการผลิตลูกไก่กระทงออกมาสู่ตลาด มากมายหลายบริษัท เช่น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ แหลมทองสหการ ศรีไทยปศุสัตว์ เซ็นตาโก ฯลฯ บริษัทใหญ่ ๆ เหล่านี้ทำสัญญาส่งลูกไก่ อาหาร ยา และการตลาดไว้แก่ผู้เลี้ยงไก่ ดังนั้นผู้เลี้ยงไก่จำนวนมากจึงไปรับลูกไก่จากบริษัทหรือตัวแทนในอำเภอต่าง ๆ เมื่อไก่โตได้ขนาด ทางบริษัทก็ส่งรถมารับไปจากฟาร์ม จึงนับว่าเป็นความสะดวกวิธีหนึ่ง

นอกจากนั้นผู้เลี้ยงอาจซื้อลูกไก่มาเลี้ยงและหาตลาดเอาเอง         หรือจะฟักและเลี้ยงไก่เนื้อเองก็ได้

2. พันธุ์ไก่ที่ควรเลี้ยง ไดแก่พันธุ์คอร์นิช ไว้ท์ร๊อค  … Read More

การเลี้ยงสุกร

ก. การเลี้ยงสุกรเนื้อ (สุกรขุน)

1. การเริ่มต้นและการเตรียมการ การเลี้ยงสุกรเพื่อขุนขายเป็นสุกรเนื้อ อาจ จะเริ่มโดยการซื้อลูกหมูหย่านมมาเลี้ยง (น.น. 10-15 ก.ก.) โดยการเลือกลูกหมูที่มีโครงกระดูกใหญ่ เส้นท้องตรง เส้นหลังโค้งงาม ตัวยาว ขาตรง แข็งแรง คางกว้างใหญ่ ขนและหนังละเอียดเป็นมัน ตาใสไม่ขุ่นมัว ไม่เป็นไส้เลื่อน (สะดือไม่จุ่น) ลูกสุกรตัวผู้หย่านมขนาดนี้ อาจจะตอนมาแล้ว หรือยังไม่ตอน ถ้ายังไม่ตอนก็ควรทำการตอนโดยด่วน สำหรับลูกสุกรตัวเมียไม่จำเป็นต้องตอน เมื่อซื้อลูกสุกรหย่านมมาแล้ว ก็ทำการถ่ายพยาธิ (เช่นใช้ยาปิเปอร์ราซีน แบน­มินท์ เวอร์บาน เฟซีน ฯลฯ) หลังจากนั้นอีก 1 อาทิตย์ ก็ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร (ถ้าเจ้าของเดิมยังไม่ฉีด)

2. Read More

การเลี้ยงสัตว์

เกษตรกรไทยส่วนมากเป็นเกษตรกรรายย่อย และทำอาชีพเกษตรหลายอย่างคละกันคือ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เป็นต้น การทำไร่นาสวนผสมแบบนี้ถ้าทำให้ถูกวิธี จะมีประสิทธิภาพมาก เช่น ปลูกข้าวโพดให้สัตว์กิน เอามูลสัตว์ไปเลี้ยงปลา และเอาไปทำแก๊สสำหรับหุงต้ม และใช้ทำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก สำหรับพืชที่ปลูกอีกครั้งหนึ่ง

พันธุ์สัตว์ปีกที่ควรเลี้ยง

ไข่ไก่           ได้แก่พันธุ์โร๊ดสีแดง ไก่เล็กฮอร์น ไก่พันธุ์ฮาร์โก ไก่บาร์

ไก่พันธุ์นิวแฮมป์เชียร์ เป็นต้น

ไก่เนื้อ         ได้แก่พันธุ์คอร์นิชสีขาว ไฮ-ไลน์, ไว้ท์ร๊อค, และลูกผสมต่างๆ

เป็ดไข่         ได้แก่พันธุ์ กากี แคมป์เบลล์ อินเดียนรันเนอร์ เป็ดปากน้ำ

เป็ดนครปฐม เป็นต้น

เป็ดเนื้อ       ไก่แก่พันธุ์ ปักกิ่ง เปกกีโนส … Read More

เศรษฐกิจพอเพียง:ยึดเศรษฐกิจพอเพียง มีกิน มีใช้ มีเก็บ

หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กปร. ได้จัดการประกวดเกษตรกรต้นแบบที่นำผลสำเร็จจากงานศึกษาทดลอง วิจัยของศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คือ นายขวัญใจ  แก้หาวงศ์ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 ซึ่งสำนักงาน กปร.ได้ร่วมกับ สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา  สำนักงบประมาณ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายขวัญใจ  แก้วหาวงศ์  อยู่ที่หมู่ 6 บ้านเหล่านกยูง ตำบลดงมะไฟ … Read More

โคนม:สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม

นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีย์วัฒน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรได้เร่งแก้ปัญหาน้ำนมโคของสหกรณ์ที่ไม่มีแหล่งจำหน่ายเนื่องจากอุทกภัยปี 2554  โดยรับซื้อนมจากสหกรณ์  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสนับสนุนให้สหกรณ์ติดตั้งเครื่องบรรจุนม UHT แปรรูปนำไปจำหน่าย พร้อมขอความอนุเคราะห์จากจิตอาสาและรัฐบาลในการรับซื้อนม UHT  เพื่อนำไปใส่ในถุงยังชีพ  ซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ว  ยังเป็นการช่วยเหลือค่าน้ำนมให้แก่เกษตรกรเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องกล่องบรรจุด้วย

ทางด้านนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เปิดเผยว่า ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการช่วยแก้ไขปัญหาให้สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมที่ไม่สามารถส่งน้ำนมดิบไปยังโรงงานรับซื้อได้  จนส่งผลให้มีน้ำนมดิบล้นตลาดอยู่กว่า 200 ตันต่อวัน  โดยได้ประสานไปยังสหกรณ์นอกเขตพื้นที่น้ำท่วม เช่น สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด และสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูถัมภ์) ให้ช่วยเข้ามารับซื้อน้ำนมดิบเหล่านั้นไปแปรรูปนม ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะให้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แบบปลอดดอกเบี้ย  สำหรับการรับซื้อน้ำนมดิบของสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

พร้อมกันนี้ยังได้เร่งสำรวจ  รวบรวมข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้การช่วยเหลือตามมาตรการที่มีอยู่  โดยเฉพาะมาตรการพักชำระหนี้ให้สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยเป็นเวลา 3 ปี … Read More

ไก่:แม่ไก่พัฒนาเพื่อเกษตรกร

ไก่พื้นเมือง หรือ “ไก่บ้านไทย” เป็นที่นิยมของผู้บริโภค เพราะเนื้อแน่น นุ่ม รสชาติอร่อยแบบไทยๆ  ปัจจุบันเนื้อไก่พื้นเมืองเป็นที่ต้องการของตลาดมาก  แต่กำลังการผลิตของเกษตรกรยังไม่สูงพอ จำนวนการผลิตไม่สม่ำเสมอ  เนื่องจากไก่พื้นเมืองให้ไข่น้อยและโตช้า  การผลิต “ไก่ลูกผสมพื้นเมือง” จึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตป้อนตลาดได้มากและสม่ำเสมอ  แต่ปัญหาที่สำคัญคื  จะใช้ไก่สายพันธุ์ใดเป็นแม่พันธุ์ที่ต้องให้ไข่ดกและให้ลูกที่เจริญเติบโตดีและเร็ว

รศ.ดร.จันทร์จรัส  เรี่ยวเดชะ  ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า สกว.ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์  และสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง สนับสนุนงานวิจัยศึกษาขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ตามหลักวิชาการ  จนสามารถสร้าง “ฝูงไก่พื้นเมือง” พันธุ์แท้ ได้ 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ประดู่หางดำ เหลืองหางขาว แดง และ ชี โดยไก่ฝูงพันธุ์พื้นเมืองที่ได้มีลักษณะภายนอกทั้ง รูปร่าง หงอน … Read More

พันธุ์ปลา:เตรียมพันธุ์ปลาพระราชทานช่วยผู้ประสบภัย

นายอำพล  เสนาณรงค์องคมนตรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการ พิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมของ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาต่อการ ประมงไทย เนื่องในวันประมงรำลึกสำนึก ในพระมหากกรุณาธิคุณ 7 พฤศจิกายน 2554ว่ากรมประมงได้จัดเตรียมพันธุปลานํ้าจืดเพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบอุทกภัย เพื่ำอนำไปเพาะเลี้ยงเป็นอาหารและจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  ควบคู่กับการปล่อยคืนแหล่งนํ้า ธรรมชาติ เพื่อคงไว้ซึ่งสายพันธุ์ปลานํ้าจืด ไทยในแหล่งนํ้าธรรมชาติต่อไป

ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อ 58 ปีที่แล้ว (วันที่ 7 พ.ย. 2496) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปล่อยพันธุ์ปลาหมอเทศจากบ่อเลี้ยง ส่วนพระองค์ ลงในบ่อเลี้ยงของกรมประมง และได้พระราชทานพันธุ์ปลาแก่ข้าราชการ และเกษตรกร เพื่อน่าไปเลี้ยงเป็นอาหารของ ประชาชน ซึ่งพันธุ์ปลาส่วนนี้ทางกรมประมง … Read More

ปลาสวาย:กินปลาสวายจะได้โอเมก้า3ชั้นดี

กินปลาเยอะๆ แล้วจะฉลาด เพราะเนื้อปลาจะมีโอเมก้า3 ช่วยในการบำรุงสมอง ความคิดนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องและดีแต่จะต้องเลือกกินปลาชนิดใดที่จะมีกรดไขมันโอเมก้า3 ตามที่ต้องการ ซึ่งความคิดแบบเดิมๆ ก็คือ ปลาทะเลแต่ในปัจจุบันนี้สามารถทิ้งความคิดนั้นไปได้เลยเพราะตอนนี้ปลาน้ำจืดของไทยโดยเฉพาะปลาสวาย กลายเป็นปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า3 สูงไม่แพ้กับปลาทะเล

ดร.นันทิยา  อุ่นประเสริฐ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ เพราะเนื้อปลามีไขมันน้อยเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นแถมยังมีแร่ธาตุสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายมากมาย ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศหันมาบริโภคปลากันมากขึ้นเนื่องจากทราบว่าในเนื้อปลามีกรดไขมันโอเมก้า3 ที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย แต่ส่วนใหญ่ผู้บริโภคก็จะมักนิยมทานปลาทะเลมากกว่าปลาน้ำจืด เพราะคิดว่ากรดไขมันโอเมก้า3 จะมีเฉพาะปลาทะเลเท่านั้น ซึ่งความจริงแล้วปลาน้ำจืดบ้านเราก็มีกรดไขมันโอเมก้า3ที่สำคัญคือมีสาร DHA ที่จะมีอยู่ในกรดไขมันโอเมก้า3 ซึ่งจะช่วยในการบำรุงสมอง สายตา และช่วยลดคอเลสเตอรอลและสารไตรกลีเซอไรด์ซึ่งถ้าได้รับในปริมาณสูงจะก่อให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัว ระบบประสาททำงานผิดปกติ ฯลฯ สำหรับปลาน้ำจืดของไทยที่มีโอเมก้า3สูงนั่นเป็นเพราะนักวิชาการด้านการประมงของไทยได้มีการสร้างสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงให้มีไขมันปลาทะเลเป็นส่วนประกอบ จึงทำให้ปลาน้ำจืดทุกชนิดที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรเหล่านี้มีปริมาณโอเมก้า 3 เพียงพอที่จะเป็นแหล่งไขมันจำเป็นได้ตัวอย่างปลาน้ำจืดที่คุณภาพสารอาหารสูงพอๆ กับปลาทะเล แต่ราคาถูกกว่า

และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อปลาสวาย วิธีการเลี้ยงและสูตรอาหารจึงกลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ทางกรมประมงบอกมาว่าจากที่ปลาสวายมีสารอาหารไม่แตกต่างกับปลาทะเลอีกทั้งยังเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว … Read More