Category: สัตว์ป่า

ชีวิตและเรื่องราวน่ารู้ของสัตว์ป่า และสัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกับมนุษย์โลก ร่วมอนุรักษ์สัตว์สงวนหายากมิให้สูญพันธุ์

นกกินเปี้ยว


ชื่อสามัญ White-collared Kingfisher
ชื่อวิทยาศาสตร์ Halcyon chloris
นกกินเปี้ยวมีถิ่นกำเนิดในอินเดีย จีน อันดามันส์ นิโคบารส์ ซุนดาส์ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เวียดนาม มาเลเซีย ไทยและลาว ในประเทศไทยมีทางภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงใต้

ตัวผู้และตัวเมียเหมือนกัน ปากมีสีดำ ที่หัวปีกบนหลังและบนหาง มีสีน้ำเงินสดแกมสีเขียว ทางด้านล่างของตัวและรอบคอมีสีขาว ไม่มีลาย ปลายปีกมีสีดำจากโคนปากไปที่เหนือตาทั้งสองข้างมีแถบแคบๆ สีขาว ชอบอาศัยอยู่ตามป่าชายฝั่งทะเลที่เป็นดินเลนตามเกาะต่างๆ ตลอดจนตามริมคลองและริมแม่นํ้า ปกติจะไม่ชอบอยู่ไกลจากฝั่งทะเลมากนัก

เป็นนกซึ่งร้องดังมาก อาหารได้แก่ ปูเปี้ยวและหอยต่างๆ ผสมพันธุ์ในฤดูร้อน ทำรังอยู่ตามโพรงไม้หรือตามต้นไม้ริมฝั่งทะเล บางครั้งอาจทำรังตามโพรงของจอมปลวกด้วย วางไข่ครั้งละ 4 ฟอง
ที่มา:พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า Read More

กระซู่ สัตว์คล้ายแรดแต่มีสองนอ


ชื่อสามัญ Sumatran rhinoceros
ชื่อวิทยาศาสตร์ Didermocerus sumatrensis
กระซู่ เป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับแรดมาก ต่างกันที่กระซู่มีสองนอ แต่แรดมีนอเดียว ลำตัวมีขนาดเล็กกว่าแรดเล็กน้อย คือตัวที่โตเต็มที่จะสูงประมาณ 4-4 ½  ฟุต มีนอสองนอเรียงกันอยู่บนสันจมูก เรียกว่านอหน้าและนอหลัง นอข้างหน้าจะยาวกว่า ส่วนนอหลังจะเห็นเป็นรอยนูนขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้น กระซู่ตัวเมียก็มีนอเช่นกัน และนอหน้าของกระซู่ตัวเมียมีขนาดเล็กแค่ยาวกว่านอของตัวผู้

กระซู่ใช้นอเป็นอาวุธในการต่อสู้กับศัตรู หนังของกระซู่หนาแต่ไม่เป็นปุ่มปมอย่างของแรด และขนตามตัวก็มีมากกว่าของแรด กระซู่มีนิสัยคล้ายแรด คือปกติเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้าย แต่เมื่อมันจวนตัว หรือได้เห็นหรือได้กลิ่นศัตรูในระยะใกล้ มันจะทำการต่อสู้ป้องกันตัวทันที เราจึงเข้าใจว่ามันเป็นสัตว์ดุร้าย กระซู่ชอบอาศัยอยู่ตามป่าเขาสูงที่สลับซับซ้อนและที่มีหนามรกทึบ และชอบอาศัยอยู่ในระดับสูงกว่าแรด กระซู่ชอบนอนแช่ปลักเช่นเดียวกับแรด และชอบใช้เส้นทางเดินตลอดจนใช้แหล่งนํ้าที่เคยใช้เป็นประจำ

กระซู่มีสองนอ

อาหารของกระซู่ได้แก่ใบไม้ กิ่งไม้ ลูกไม้ป่าบางชนิด หน่อไม้ และเถาเครือ ตามดงหนามเป็นต้น … Read More

กูปรีหรือโคไพร

ชื่อสามัญ Kouprey
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bos sauveli
กูปรี เป็นวัวป่าชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความสูงประมาณ 5-6 ฟุต เมื่อยังอ่อนอยู่ลำตัวจะออกสีเทา ต่อเมื่อโตเต็มที่แล้วจะมีสีเทาเข้มจนเกือบดำ เท้าทั้งสี่จะมีสีขาวหม่นคล้ายใส่ถุงเท้า

กูปรีหรือโคไพร

กูปรีมีเหนียงใต้คอยาวมาก และเหนียงของตัวผู้จะยาวกว่าของตัวเมีย มีสันของกระดูกสันหลังหักลงเป็นโหนก เขาของกูปรีตัวผู้ตรงปลายจะแตกออกเป็นพู่ กูปรีตัวเมียมีเขาเล็กกว่าของ ตัวผู้ และตรงปลายก็ไม่แตกออกเป็นพู่อย่างของตัวผู้
กูปรี ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง อาจอยู่เป็นฝูงเล็กหรือใหญ่ก็ได้ ชอบหากินตามป่าโปร่ง ป่าเต็ง ป่ารัง มีนิสัยค่อนข้างเปรียว ชอบกินหญ้าและใบพืชบางชนิด ฤดูผสมพันธุ์ของกูปรีจะเริ่มประมาณเดือนเมษายน ตั้งท้องอยู่ประมาณ 9-10 เดือน และจะตกลูกในราวเดือน ธันวากม-มกรากม.
กูปรี เคยมีมากในเขมรและลาว ในไทยก็เคยมีผู้พบบ้างในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ปัจจุบันไม่เคยมีผู้พบ … Read More

แรด(พันธุ์ชวา)

ชื่อสามัญ Javan rhinoceros
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinoceros sondaicus
สัตว์ป่าที่เราเรียกกันว่าแรดนี้ หมายถึงแรดพันธุ์ชวาซึ่งเป็นเเรดชนิดหนึ่งในจำนวนแรดทั้งห้าชนิดที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน แรดทั้งห้าชนิดดังกล่าวได้แก่แรดพันธุ์ดำ (มีสองนอ)


แรด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่มาก ตัวที่โตเต็มที่สูงเกือบ 6 ฟุต แรดตัวผู้จะมีนออยู่เหนือจมูก ยาวประมาณ 10 นิ้ว และมีนอเดียว ตัวเมียส่วนมากไม่มีนอ แต่ถ้าจะมีก็จะเห็นเป็นเพียงเนื้อนูนขึ้นมาเล็กนัอยเท่านั้น

แรดเป็นสัตว์ที่มีหนังหนามาก และจะเห็นเป็นรอยนูนๆ อยู่เกือบทั่วไป ขาแรดมีขนาดใหญ่แต่สั้น และขาแต่ละข้างจะมีนิ้วเพียง 3 นิ้วเท่านั้น ที่ปลายนิ้วจะมีเล็บกว้าง

หนังของแรดไม่ค่อยมีขน คือมีขนขึ้นเพียงประปรายบางๆ เท่านั้น ปกติสายตาของแรดไม่ค่อยดีนัก แต่จมูกของมันไวต่อการสัมผัสกลิ่นดีมาก
แรด ชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบสูงๆ และค่อนข้างรกไปด้วยหนาม และมีแหล่งน้ำ เช่น … Read More