หญ้าคมบาง


ชื่อวิทยาศาสตร์ Scleria sumatrensis Retz.
ชื่อวงศ์ CYPERACEAE
ชื่ออื่น สายะ (มลายู-นราธิวาส)
ลักษณะทั่วไป พืชพวกกก มีเหง้าใต้ดิน มักแตกหน่อเป็นกอใหญ่คลุมพื้นที่พรุบริเวณกว้าง ต้นเป็นเหลี่ยมมุมแหลมสามมุมไม่ตั้งตรง ยาว 1-4 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 มม.
ใบ เรียงเวียนสลับเป็นวงเว้นระยะตามข้อของลำต้น วงละ 3-5 ใบ แผ่น ใบเรียวแหลม ยาว 20-40 ซม.


ดอก ช่อดอก แยกแขนงออกตามง่ามใบและที่ปลายลำ ยาว 10-20 ซม. กว้าง 1-1.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง … Read More

ประโยชน์จากต้นโสกน้ำ

(Asoka, Saraca)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Saraca indica L.
ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE
ชื่ออื่น ส้มสุก โสก อโศกน้ำ
ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-12 ม. ขนาดทรงพุ่ม 6-8 ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม แผ่กว้างและแน่นทึบ เปลือกต้นสีนํ้าตาลอมเทาหรือดำ ค่อนข้างเรียบหรือมีรอยแตกตื้นๆ ตามแนวยาว


ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ แกนกลางใบประกอบยาว 10-30 ซม. ใบย่อย 1-7 คู่ รูปรีแกมรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก … Read More

ต้นแสงจันทร์

(Lady-love, Lettuce Tree)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pisonia grandis R. Br.
ชื่อวงศ์ NYCTAGIMACEAE
ถิ่นกำเนิด ศรีลังกาและฟิลิปปินส์
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-12 ม. ขนาดทรงพุ่ม 3-4 ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลมหรือรูปไข่ แน่นทึบ เปลือกต้นสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างเรียบและอวบน้ำ


ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรีหรือรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 6-15 ซม. ยาว 15-35 ซม. ปลายใบแหลมโคนใบมนขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบค่อนข้างบางและอ่อน สีเหลืองอมเขียว ผิวใบด้านล่างสีนวล ใบอ่อนสีเหลืองนวลหรือเหลืองอมเขียวอ่อน … Read More

เสลาใบใหญ่


ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE
ชื่ออื่น เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลา อินทรชิต
ถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-20 ม. ขนาดทรงพุ่ม 4-6 ม. ผลัดใบ ทรงพุ่มกลมหรือทรงกระบอก แน่นทึบ กิ่งห้อยย้อย เปลือกต้นสีเทาเข้มเกือบดำ ผิวขรุขระ มีรอยแตกเป็นทางยาว


ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 6-10 ซม. ยาว 16-24 … Read More

เสม็ดแดง


ชื่อวิทยาศาสฅร์ Eugenia grata Wigat. Var. collinsae Comb.
ชื่อวงศ์ MYRTACEAE
ชื่ออื่น เม็ดชุน (ภาคใต้) เม็ก สะเม็ก
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลาง ทรงพุ่มทรงกรวย เปลือกสีส้ม ถึงแดงคล้ำ เรียบถึงล่อนเป็นแผ่นบาง เปลือกชั้นในสีน้ำตาลแดง


ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปขอบขนานถึงรูปหอก ปลายใบเรียวแหลมผิวใบด้านบนสีนํ้าตาล ผิวใบด้านล่างสีนํ้าตาลอ่อน
ดอก ดอกเล็กสีขาว ออกเป็นช่อกระจายแยกแขนงตามง่ามใบ
ผล ผลกลมแป้น กว้างยาว 2 ซม. สีเขียว ชมพูผสมสีม่วง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
นิเวศวิทยา พบตามป่าที่ลุ่มน้ำขังบริเวณลำธาร … Read More

เสม็ดขาว


ชื่อวิทยาศาสตร์ Melaleuca cajuputi Powell
ชื่อวงศ์ MYRTACEAE
ชื่ออื่น เสม็ด (กลาง), เม็ด เหม็ด (ใต้), กือแล (มลายู-ใต้)
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สูง 5-25 ม.ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มแผ่กว้าง ลำต้นมักบิด เปลือกสีขาวถึงสีน้ำตาลเทา เป็นแผ่นบางๆ ซ้อนกันเป็นปีก หนา นุ่ม เปลือกชั้นในบาง สีนํ้าตาล ยอดอ่อนมีขนสีขาว เป็นมันคล้ายเส้นไหม


ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปหอก หรือรูปรี กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 5-10 … Read More

สุพรรณิการ์

(Yellow Silk Cotton Tree)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum religiosum (Mart. & Schrank) Pilg.
ชื่อวงศ์ BIXACEAE-COCHLOSPERMACEAE
ชื่ออื่น ฝ้ายคำ
ถิ่นกำเนิด อเมริกากลางและอเมริกาใต้
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-15 ม. ขนาดทรงพุ่ม 4-6 ม. ผลัดใบ ทรงพุ่มค่อนข้างกลม โคนต้นมีขนาดใหญ่ กิ่งก้าน คดงอ เปลือกต้นสีเทาค่อนข้างเรียบ หรือเป็นปมขนาดเล็กสีนํ้าตาล ทั่วทั้งลำต้น


ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปทรงกลมหรือรูปหัวใจ กว้าง 10-12 ซม. … Read More

สามร้อยยอด

(Creeping Club Moss)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopodium cernuum (L.) Pic. Serm.
ชื่อวงศ์ LYCOPODIACEAE
ชื่ออื่น กูดขน หญ้าก้านเพียง แหยงแย้ สลาบรังไก่ ดอกหิน รังไก่ รวยไก่ สามร้อยยอด
ลักษณะทั่วไป ลำต้นมีสองลักษณะ คือ มีทั้งลำต้นที่ทอดเลื้อยไปกับพื้นดินและลำต้นตั้งตรง อาจสูงได้ถึงครึ่งเมตรหรือมากกว่า แตกกิ่งก้านสาขามาก สมชื่อ สามร้อยยอด
ใบ ที่กิ่งมีใบเล็กๆ ปกคลุมหนาแน่น ลักษณะใบเรียวแหลมและลู่ไปทางปลายกิ่ง ยาวราว 0.3-0.5 ซม. สีเขียวอ่อน ส่วนขยายพันธุ์ ทำหน้าที่สร้างสปอร์ที่ปลายกิ่ง โค้งห้อยลงมา ยาว … Read More

ส่้านใหญ่

(Saan Yai)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dillenia obovata (Bl.) Hoogl.
ชื่อวงศ์ DILLEMIACEAE
ชื่ออื่น ซะวิง ส้าน ส้านแข็ง ส้านต้อง
ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 ม. ขนาดทรงพุ่ม 3-5 ม. ผลัดใบระยะสั้น ทรงพุ่มค่อนข้างแคบ ลำต้น คดงอ โคนต้นมีพูพอน เปลือกด้านสีเทาอมเหลืองหรือแดงอ่อน ค่อนข้างเรียบ


ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับ กว้าง 8-20 ซม. ยาว 22-40 … Read More

สาเก

(Breadfruit Tree)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus altilis (Parkinson) Fosb.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่ออื่น ขนุนสำปะลอ
ถิ่นกำเนิด มาเลเซีย
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 ม. ขนาดทรงพุ่ม 6-8 ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม แตกแผ่กว้างเห็นกิ่งก้าน เปลือกต้นสีน้ำตาลเรียบ


ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไข่หรือรูปรี กว้าง 25-40 ซม. ยาว 30-60 ซม. ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเป็นแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ แผ่นใบหนาและเหนียวคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้มเรียบเป็นมัน เส้นแขนงใบนูนเด่น ก้านใบอวบยาว … Read More