ข้อแนะนำทั่วไปในการใช้ยาฆ่าแมลง

1. ให้อ่านข้อแนะนำในฉลากยาโดยละเอียดและปฏิบัติตาม

2.  เก็บยาฆ่าแมลงในที่ที่เด็กไม่สามารถหยิบได้ และไม่ควรวางปะปนกับของอื่นที่จะนำไปบริโภค

3.  ปิดป้ายบอกให้ชัดเจนว่าเป็นอันตราย

4.  เก็บในห้องที่ปิดมิดชิด ไม่ตากแดด และควรมีอากาศถ่ายเทได้

5.  สวมเสื้อผ้าปิดร่างกายให้มิดชิด เพื่อกันยาฆ่าแมลงถูกกับร่างกาย

6.  ในการหยิบขวดหรือถุงยาฆ่าแมลงควรหลีกเลี่ยงการถูกยาโดยตรง หรือหายใจเอาไอระเหยของยาฆ่าแมลงเป็นเวลานาน

7.  การผสมยาฆ่าแมลงในเครื่องฉีดยา ไม่ควรใช้มือลงไปผสมยา ควรใช้ไม้หรือสิ่งอื่นคนยาให้เข้ากัน ถ้ายาฆ่าแมลงเกิดตกลงบนเครื่องฉีดยา ควรใช้น้ำล้างให้สะอาดก่อน

8.  ไม่ควรผสมยาฆ่าแมลงให้มีความเข้มข้นสูงเกินไป หรือใช้ยาฆ่าแมลงหลายชนิดผสมกัน เพราะอาจทำให้ยาฆ่าแมลงเสื่อมคุณภาพได้ และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้

9.  ก่อนฉีดยาฆ่าแมลง ควรดูทิศทางลมเสียก่อน คนฉีดควรอยู่เหนือลม

10.  ในขณะฉีดห้ามสู่บบุหรี่ กินอาหาร หรือดื่มสุรา

11.  หากหัวฉีดเกิดอุดตันห้ามใช้ปากเป่าหรือดูดหัวฉีด

12.  ภาชนะที่ใส่ยาฆ่าแมลงเมื่อใช้แล้วควรฝังให้เรียบร้อย … Read More

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ยาฆ่าแมลง

ข้อดีของการใช้ยาฆ่าแมลง คือ

1.  เป็นวิธีที่ให้ผลในการกำจัดแมลงสูง

2.  สามารถให้ผลทันที

3.  เป็นวิธีเดียวที่สามารถลดจำนวนประชากรของแมลงได้อย่างรวดเร็ว

4.  ใช้ได้ทุกโอกาสที่ต้องการ

ข้อเสียของยาฆ่าแมลง  คือ

1.  ทำให้แมลงสร้างความต้านทานต่อยาฆ่าแมลง  จำเป็นต้องเปลี่ยนยาฆ่าแมลงชนิดใหม่ๆ หรือใช้ในอัตราที่สูงขึ้น

2.  ทำให้ปริมาณของแมลงศัตรูพืช  เพิ่มปริมาณสูงขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน ถูกทำลายไป

3.  ทำให้เกิดพิษตกค้างของยาฆ่าแมลงในพืชและสัตว์

4.  ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ต้องการทำลายต้องตายไปด้วย เช่น ปลา นก สัตว์ต่างๆ รวมถึงผึ้งและแมลงมีประโยชน์ชนิดต่างๆ

5.  ทำให้เกิดการระบาดของแมลงชนิดใหม่  ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีความสำคัญ เกิดระบาดเป็นศัตรูขึ้นมาได้

6.  ทำให้สมดุลย์ธรรมชาติเสียไป

7.  ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ… Read More

วิธีการต่างๆ ที่ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

วิธีการต่างๆ ที่ใช้ป้องกันกำจัดแมลง มีอยุ่ด้วยกันมากมายหลายชนิดเช่น

1.  การใช้กฎหมายควบคุม (Legal control) เพื่อไม่ให้แมลงระบาดจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งหรือจากท้องที่หนึ่งไปอีกท้องที่หนึ่ง

2.  การใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานแมลง

3.  การใช้สิ่งมีชีวิตในการป้องกันกำจัด เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน และเชื้อโรค เป็นต้น (Biological control)

4.  วิธีทางเขตต์กรรม (cultural control)

5.  วิธีทางกลศาสตร์และฟิสิกส์ (Mechanical&physical control)

7.  การใช้ฮอร์โมนหรือสารเคมีอื่นในการยับยั้งการเจริญเติบโต หรือการกินอาหาร (juvenile hormone,antimetabolites and antifeedants)

8.  การใช้สารดึงดูดและสารไล่ (Attractant and repellents)

9.  … Read More

คุณลักษณะพิเศษของแมลงที่ทำให้สามารถมีชีวิตและขยายพันธุ์เพิ่ม

มนุษย์ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแมลง เพื่อหาวิธีการป้องกันกำจัดมาเป็นเวลาช้านานแล้ว แต่ก็ไม่สามารถป้องกันกำจัดแมลงให้หมดไปได้ เป็นทำนองว่า ยิ่งปราบยิ่งมีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากแมลงมีคุณลักษณะพิเศษหลายประการ ที่ทำให้สามารถมีชีวิตและขยายพันธุ์เพิ่มลูกหลานอยู่จนทุกวันนี้ คุณลักษณะที่สำคัญได้แก่.-

1. ลักษณะโครงสร้างภายนอกแข็ง ประกอบด้วยสารไคติน(Chitin)ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ดี เช่น สารเคมี สภาพดินฟ้าอากาศและอื่นๆ

2. แมลงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เช่น ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ การเลียนแบบ(mimicry)และการสร้างความต้านทาน เป็นต้น

3.  ขนาดลำตัวเล็ก ทำให้สามารถหลบซ่อนได้ดี และไม่จำเป็นต้องใช้อาหารมากก็สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวแก่ได้

4.  มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต(metamorphosis)ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษอย่างยิ่ง ที่มีค่อยพบในสัตว์ชนิดอื่น เช่น จากไข่เจริญเติบโตเป็นตัวหนอน จากหนอนเข้าดักแด้ และเจริญเติบโตต่อไปเป็นตัวแก่ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตจะมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันไป

5.  แมลงตัวแก่บางชนิดมีปีกบินได้ ทำให้สามารถไปหาแหล่งอาหารที่ใหม่ได้ หรือหลบหนีศัตรูที่จะมาทำลาย

6.  มีระบบการสือพันธุ์หรือขยายพันธุ์พิเศษหลายประการ เช่น … Read More

ให้หมูวิ่งจ๊อกกิ้งออกกำลังกาย ช่วยให้หมูกินน้อยลงแต่ได้ปริมาณเนื้อเท่าเดิม

รายงานผลการวิจัยชิ้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาในประเทศคานาดา เป็นที่น่าสนใจเป็นอันมากเพราะมันเกี่ยวกับการวิ่งเหยาะๆ หรือจ๊อกกิ้ง ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดี งานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลงานร่วมของ นายดับบลิว อาร์ เชอร์ริน และ นายเจ พี โบว์ลาร์ด สองคนนี้ทำการวิจัยในหัวข้อที่ว่า จ๊อกกิ้งนั้นก็มีผลดีสำหรับหมูเหมือนกัน ใช่ครับ หมู หรือ สุกรนั่นแหละผลจากการวิจัยนั้นปรากฎว่าหมูที่ไม่ได้จ๊อก  จะมีหัวเข่าอ่อนแอและกลายเป็นหมูขาโกงภายใน 6 อาทิตย์หลังจากวันคลอด

เชอร์ริน และ โบว์ลาร์ด ทำการทดลองโดยให้หมูวิ่งแบบจ๊อกครั้งละ 10 นาที 3 ครั้งต่อวันในอาทิตย์แรก แล้วเพิ่มเป็น 6 ครั้งต่อวันในอาทิตย์ต่อมา เขาทั้งสองพบว่าหมู่ที่วิ่งทำเวลาได้ดีที่สุดคือ 10กม.ต่อชั่วโมง

ผลสรุปของการวิจัยคือ หมูที่จ๊อกอย่างดีจะกินอาหาร 2.83 กก. และสร้างเนื้อได้ 1 … Read More

ผักตบชวา วัชพืชที่นำมาใช้ในการทำความสะอาดน้ำ

ผักตบชวา


ผักตบชวาติดอันดับในการต่อสู้พอลลูชั่น

ผักตบชวานับเป็นพืชน้ำที่แผ่ขยายได้รวดเร็ว  เพิ่งจะเล็ดลอดจากบราซิลเมื่อต้นศตวรรษนี้เอง  แล้วก็ตั้งหน้าแผ่ขยายไปทั่วโลก  กีดขวางการสัญจรทางน้ำทั้งอาฟริกา อาเซียและ เกือบทั้งลาตินอเมริกา  ในน้ำที่อบอุ่นและอุดมสมบูรณ์ เจ้าผักตบชวาจะแผ่ขยายเป็นแพเขียวปื๋ออย่างรวดเร็วจนดูคล้ายสนามหญ้าหนาๆ จากฝั่งถึงผั่ง อุดตันไปทั่วทั้งทะเลสาป แม่น้ำ ลำคลอง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือและการประมงเป็นอย่างยิ่ง และในประเทศไทยเองก็ปวดหัวกับปัญหานี้จนต้องนำไปทดลองทำปุ๋ยหมัก

แต่ในขณะที่ผักตบชวาถูกตราหน้าว่าเป็นวัชพืชอันดับแปดของโลกนั้น  นักวิจัยทั้งหลายก็เริ่มสนใจกับความแข็งแรงและประสิทธิภาพของมันในแนวทางที่จะต่อสู้กับน้ำเป็นพิษ(water pollution) และในด้านแหล่งผลิตของพลังงาน อย่างน้อยที่ห้องวิจัย  6 แห่งในสหรัฐอเมริกาก็ยังตรวจสอบความโน้มเอียงที่จะใช้ผักตบชวาเข้าต่อสู้กับน้ำเป็นพิษ  โดยง่ายๆ และไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ต้นทุนต่ำ ปัจจุบันนี้เมือง lacedall ในรัฐมิสซิสซิปปี้  ซึ่งมีประชากร 2000คน ได้ใช้ผักตบชวาเข้าช่วยในการทำให้น้ำโสโครกที่ถ่ายจากท่อใต้ดินกลับบริสุทธิ์ขึ้นอีกครั้งภายใต้การทดลองและควบคุมของ National Aeronautics and space Administration  และดิสนีย์เวิลด์ศูนย์กลางแห่งความบันเทิงที่มีชื่อเสียงในรัฐฟลอริดา วางแผนที่จะใช้ผักตบชวาเข้าทำความสะอาดน้ำเสียส่วนใหญ่ ภายในปี 1980 … Read More