การใช้ประโยชน์จากหญ้าลิ้นเป็ด(จีน)


ชื่อ
จีนเรียก      อะจิเช่า   Lactuce debilis Maxim.

ลักษณะ
อยู่ในประเภทเบญจมาศ เกิดในทุ่งนา ผู้คนมักจะปลูกในบ้านไว้ทำยา เป็นพืชยืนต้นหลายปี โดยอาศัยรากซึ่งอยู่ใต้ผิวดินแตกหน่อ ใบของมันขึ้นจากดินโดยตรง มีความยาวพอสมควร และมีสีเขียวสด แต่อ่อนแอ
ลักษณะใบคล้ายลิ้นเป็ด ยาวตั้งแต่ 1 นิ้ว ถึง 3-4 นิ้ว ฐานใบแคบคล้ายเป็นก้าน แต่ปลายแผ่ป้านออก ขอบใบเว้าแหว่งหลายแห่ง เกิดเป็นมุมแหลมยื่นฉาก มักแตกกิ่งออกดอกหน้าหนาว ติดต่อจนถึงหน้าร้อน บางทีก็ออกดอกและแตกใบด้วยแต่ก็ไม่เกินหนึ่งใบต่อหนึ่งกิ่ง แล้วแตกก้านที่ปลายกิ่งอีกที ปลายกิ่งดอกสีเหลือง รูปคล้ายลิ้นเป็ด เหมือนรูปของใบ ปลายมีขนสีขาว

รส
รสขม ธาตุเย็นมาก ไม่มีพิษ

สรรพคุณ Read More

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสมุนไพรหญ้าไก่นกคุ่ม


ชื่อ
จีนเรียก    พู่กงเอ็ง  ซัวอะ  จิเช่า เจียงตอไฉ่  อึ้งฮวยตี่เต็ง  Lactuca polycephala Benth.

ลักษณะ
พืชประเภทหญ้าปล้อง ชอบขึ้นตามทุ่งนา ข้างถนนที่ดินทราย เป็นพืชล้มลุก ลักษณะเป็นพืชอ่อนไม่แข็ง ลำต้นเป็นปล้องข้างในกลวง สูงประมาณฟุตกว่า ใบติดลำต้น ไม่มีก้านใบ ยาวประมาณ 3-4 นิ้ว สีเขียวใบไม้ โคนใบหุ้มต้น ออกดอกหน้าหนาวเข้าหน้าร้อน กลีบดอกบานเป็นวงกลมรูปร่ม ฐานใบสีเหลือง ต้นหนึ่งมีดอกสิบกว่าดอก ออกเมล็ดสีโกโก้

รส
รสขมนิดๆ ธาตุเย็นมาก ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
รับประทานสามารถแก้ร้อนใน ดับพิษ ดับความร้อนในโลหิตและกระจายการคัด ใช้ภายนอกดับอาการอักเสบ แก้บวม … Read More

หญ้านมหนูใช้รักษาโรคใดบ้าง


ชื่อ
จีนเรียก     ชี่ยู่กึง  โอวชี่หนี่ Berchemia lineata DC.

ลักษณะ
ชอบขึ้นตามชายป่า เป็นพืชล้มลุกอยู่ได้หลายปี เป็นพืชประเภทไม้ต้นเปลือกหนา เนื้อไม้สีเหลืองลำต้นกลมเกลี้ยง แตกกิ่งสะพรั่ง สูงประมาณ 3-4 ฟุต ใบขึ้นสลับ ก้านใบสั้นมาก รูปใบกลมรี ยาว 4-5 หุน ปลายใบทู่ไม่แหลม ขอบใบเรียบ เอ็นใบเห็นชัด ออกดอกเป็นช่อจากปลายกิ่ง บ้างก็ขึ้นจากโคนใบ ออกทีก็สองดอกขึ้นไป ดอกเล็กสีเหลือง มีกลีบ 5 กลีบ ส่วนเมล็ดรูปไข่ เมื่อสุกสีม่วงเข้ม ชิมดูรสเปรี้ยว

รส
รสแกมฝาด ธาตุไม่ร้อนไม่เย็น ไม่มีพิษ

สรรพคุณ Read More

หญ้าดีหมี(จีน)มีประโยชน์อย่างไร


ชื่อ
จีนเรียก     คอยอึ้งเช่าซัวฮิ่มต้า ฮ่งฮ่วยเช่า อ่วยเกี้ยงโชว้ Plectranthus lasiscarpas Hayata.

ลักษณะ
ชอบขึ้นตามเนินดิน ริมคูนํ้าและที่ใกล้นํ้า เป็นพืชขึ้นอยู่หลายปี ลำต้นสีเขียวเข้ม ขึ้นตรง ลำต้นเป็นเหลี่ยมสูงประมาณ 2-3 ฟุต ใบคู่ มีก้านใบ รูปใบกลมยาว ปลายแหลม ยาวประมาณ 2 นิ้ว ขอบใบเป็นฟันเลื่อย หลังใบขรุขระไม่เรียบเหมือนหน้าใบ เอ็นใบเห็นชัด เมื่อเด็ดใบหรือต้นจะมีนํ้าสีเหลืองไหลออกมาให้เห็น ออกดอกระหว่างหน้าร้อนถึงหน้าหนาว ดอกขึ้นเป็นช่อหลายชั้น ก่อนจะเป็นช่อดอกมักมีใบขึ้นที่ฐานสองใบรองรับ ส่วนดอกแตกเป็น 5 กลีบ สีขาวแกมม่วง ออกเมล็ดกลมแข็งไม่โต

รส
รสขมฝาด ธาตุไม่ร้อนไม่เย็น ไม่มีพิษ… Read More

สรรพคุณของชานํ้าเต้า(จีน)

ชื่อ
จีนเรียก      โห่โล่เต๊ เล่งจิอั้ง เล่งจีเต๊ อัวทั่งเช่า Pteroloma triquetrum (L.) Desv.

ลักษณะ
พืชประเภทถั่วขึ้นตามเนินใกล้ตีนเขา เป็นพืชยืนต้นหลายปี ลำต้นสามเหลี่ยม เนื้อไม้เหนียว แตกกิ่งมากและยาวพอสมควร สูง 2-3 ฟุต ใบคู่ ก้านใบยาว 2-3 นิ้ว ฐานก้านมีใบเล็กสำรองยาวประมาณ 6-7 หุน รูปคล้ายน้ำเต้า ที่โคนใบมีกลีบใบเล็ก 2 กลีบ รูปไข่แต่ปลายแหลม หน้าร้อนแตกดอกสีม่วง รวมกันเป็นช่อ ออกลูกเป็นฝักแบน ยาวประมาณ 1 นิ้ว

รส
รสฝาดแกมหวาน ธาตุเย็น … Read More

ดอกแห้งสมุนไพรรักษาโรค


ชื่อ
จีนเรียก    จักจักฮวย  ซัวเล้งต๋าเข่า โควตี่ต้า Oldenlandia auricularia (L.) F.Mueller.

ลักษณะ
พืชประเภทหญ้า ชอบขึ้นตามริมทางในชนบท ที่โล่ง เป็นพืชล้มลุก สูง 1 ฟุตกว่า บ้างก็ขึ้นตรงบ้างก็ขึ้นเอนลาดไปตามหน้าดิน ลำต้นหยาบขรุขระ ใบเหนียวขึ้นสลับกันรูปคล้ายใบไผ่ หัวท้ายแหลม ยาวประมาณ 1-2 นิ้ว ขอบใบเรียบ หลังใบมีขน เอ็นใบขึ้นเห็นชัด ใบขึ้นกับต้นไม่มีก้านใบ ออกดอกหน้าร้อนเข้าหน้าฝน ดอกออกตามที่ฐานใบเป็นกระจุกเกือบทุกข้อ ดอกสีขาวมีขนขึ้นเต็ม ออกลูกเป็นเม็ดกลมเล็ก

รส
รสขม ธาตุเย็นมาก ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
รับประทานสามารถแก้ร้อนใน ประสะเลือดให้เย็น แก้พิษ … Read More

ลูกใต้ใบลักษณะและสรรพคุณ


มะขามป้อมดิน หญ้าใต้ใบ
ชื่อ
จีนเรียก    เฮียะแอ่จู จูเกี๋ยเช่า  เล่งจูเช่า  อิวกำเช่า เซียวหลีเช่า Phyllanthus urinaria Linn.

ลักษณะ
ชอบขึ้นทั่วไปในทุ่งป่า ในสวน ข้างทาง เป็นพืชประเภทหญ้าล้มลุก สูงราว 1 ฟุตกว่าๆ ลำต้นสีแดงแกมม่วง มีลายขึ้นตามต้น ใบขึ้นคู่ ใบขึ้นตามกิ่ง เรียงเป็นแถวอย่างมีระเบียบ รูปใบกลมยาวหัวท้ายมนขอบใบเรียบ ยาวประมาณ 2-3 หุน สีเขียว เกือบไม่เห็นก้านใบ ออกดอกสีขาวหน้าร้อนเข้าหน้าฝน ออกตามฐานใบ ออกลูกกลมแบนคล้ายมุก

รส
รสขมนิดๆ ธาตุเย็น ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
รับประทานสามารถแก้พิษ … Read More

สรรพคุณของสมุนไพรหูปลาช่อน


หางปลาช่อน

ชื่อ
จีนเรียก   เฮียะแอ่อั๊ง  จีป้วยเช่า  Emilia sonchifolia (L.) DC.

ลักษณะ
ชอบขึ้นตามริมทาง ในสวนและในทุ่งหญ้าเป็นพืชล้มลุก ลำต้นสีเขียว แกมม่วง สูงประมาณ 2-3 นิ้ว หรือ 1 ฟุต แยกสาขาเป็นพุ่ม โดยมากใบจะขึ้นจากรากโดยตรง รูปใบไม่แน่นอนโดยมากสีเขียว ใบเกิดจากลำต้นเกือบไม่มีก้าน ออกดอกตลอดปี ออกดอกกิ่งละหนึ่งดอก ยาวประมาณครึ่งนิ้ว กระเปาะดอกสีแดงแกมม่วง มักแตกเป็น 5 แฉก เมล็ดพันธุ์เล็ก

รส
รสเฝื่อนเผ็ดนิดๆ ธาตุเย็นมาก ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
รับประทานประสะเลือดเย็น แก้พิษ ใช้ภายนอกดับพิษแก้บวม … Read More

สมุนไพรรักษาโรคลิ้วไหม


สนหมอก

ชื่อ
จีนเรียก    ซีลิ้ว ซาชุงลิ้ว Tamarix chinensis Lour.

ลักษณะ
อยู่ในวงศ์ต้นหางกระรอกพวกเดียวกับต้นสนหมอก โดยมากมีคนปลูก สูงประมาณ 10 ฟุต กิ่งก้านอ่อนใบเล็ก สีเขียวแกมนํ้าเงิน ยาวไม่เกิน 1 หุน ขึ้นตามกิ่ง ออกดอกหน้าร้อนและหน้าฤดูใบไม้ร่วงรวม 2 ครั้ง ดอกรูป 5 แฉก เกสรผู้ 5 เกสรเมีย 1

รส
รสหวานแกมฝาด ธาตุเย็น ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
แก้ร้อนใน ขับลม ขับเหงื่อ แก้พิษ ฤทธิ์ยาเข้าถึงปอดและตับ… Read More

เถาใบหอยตำรายาชาวบ้าน

พวกก้นปิด ว่านกำแพง

ชื่อ
จีนเรียก        เล่ยเปิ๊ยะติ๊ง  เต็งเช่า  แชอัวเช่า stephania longe. Lour.

ลักษณะ
จำพวกไม้เลื้อย เกิดตามทุ่งใกล้บ้าน ตามเนินเดิน เป็นพืชยืนต้นขึ้นหลายปี ลำต้นเรียวยาว ผิวเรียบ ใบคู่ ใบรูปสามเหลี่ยม ฐานใบป้านกลมรูปไข่ ปลายแหลม ยาว 1-2 นิ้ว สีเขียว หลังใบซีด ก้านใบยาวติดอยู่กลางใบ ที่ใบมีเอ็นใบหลายเส้นกระจายทั่วไป ออกดอกฤดูร้อน ดอกเล็กสีเขียวแยกเป็นสี่กลีบ ออกลูกเล็กรูปไข่ มีร่องตรงกลาง เวลาสุกมีสีแดง

รส
ขมแกมฝาด ธาตุปานกลางไม่ร้อนไม่เย็น ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
สามารถขับลม แก้ร้อน … Read More