Tag: ดินปลูกกุหลาบ

การเตรียมดินปลูกกุหลาบ

การเตรียมดินปลูกจะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการปลูก โดยเฉพาะในท้องที่ที่เป็นดินเหนียว ซึ่งต้องใช้เวลานานในการเตรียมแปลงและตากดินนานพอสมควร โดยปกติมักจะยกแปลงพร้อมกับเตรียมดินปลูกล่วงหน้าการปลูก 3 เดือน และโดยที่ระยะเวลาในการปลูกที่เหมาะจะอยู่ประมาณต้นเดือนมิถุนายน ฉะนั้นการเตรียมแปลงและเตรียมดินปลูกจึงควรทำตั้งแต่เดือนมีนาคม เพราะหาแรงงานง่าย และเหมาะในการตากดินได้ทั่วถึง โดยเฉพาะการเตรียมแปลงปลูกที่เป็นดินเหนียวแล้ว การตากดินถือเป็นเรื่องจำเป็นมาก จะช่วยให้คุณ­สมบัติของดินร่วนและโปร่งขึ้นเป็นการทำลายวัชพืช โรคและแมลงต่าง ๆ ได้อย่างดีด้วย

ในกรณีที่เป็นแปลงใหญ่ ก่อนอื่นต้องปรับระดับหน้าดิน พื้นที่ปลูกให้เสมอเสียก่อน จากนั้นจึงทำการไถด้วยรถไถบุกเบิกให้ลึก แล้วจึงทำการยกคันกั้นน้ำและคันคูโดยรอบ เพื่อจัดระบบหมุนเวียนน้ำภายในสวน และแล้วจึงจัด แบบแปลนแปลงปลูกตามที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงเป็นการเตรียมดินบนแปลงปลูก โดยการพลิกดินที่อยู่ข้างล่างขึ้นบน เพื่อให้ดินในแปลงปลูกมีโอกาสตากแห้งอย่างทั่วถึงหลังจากที่ได้ตากดินในระยะนี้แล้ว ก็จะเป็นการจัดรูปแปลง การปรับดิน คือใส่ปูนขาว (ถ้าดินเป็นกรดจัด) หรือใส่กำมะถันผง (ถ้าดินเป็นด่าง) ควรค่อยทำค่อยไปไม่ควรใส่มากเต็มอัตรา ถ้าทำมาก ๆ และยังสลายตัวไม่หมด เมื่อปลูกพืชลงไป ต้นพืชมักได้รับอันตราย สำหรับการปรับความเป็นกรดเป็นด่าง … Read More