Tag: ปลูกต้นไม้ตามวันเกิด

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด

ผู้คนที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มงคลประจำวันเกิด และเคร่งในเรื่องนี้มีน้อยคนนัก การปลูกต้นไม้มงคลไว้ในบ้าน ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทำให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ จะรู้สึกได้ถึงความปลอดโปร่ง สบาย ส่งผลทำให้มีสภาพจิตใจที่ดี ผ่อนคลายจากความตึงเครียด ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อาศัยไปในตัว

คนไทยในทุกยุคทุกสมัยมีความเชื่อเรื่องไม้มงคลประจำวันเกิด มีการสืบทอดและยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยเชื่อว่าชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สุขภาพร่างกายแข็งแรง หากต้นไม้ประจำวันเกิดที่ปลูกมีความเจริญงอกงามดี หากต้นไม้นั้นมีดอกเบ่งบานสวยงาม ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขและสมหวัง ในตำราโหราศาสตร์ของไทยโบราณได้บันทึกความสัมพันธ์ของต้นไม้แต่ละชนิดกับวันเกิดไว้ว่า มิ่งขวัญของผู้ที่เกิดในแต่ละวันจะสถิตอยู่กับต้นไม้ที่แตกต่างกันไป หากในอาณาเขตบ้านของผู้ที่เกิดตามวันนั้นๆ ได้ปลูกไม้มงคลประจำวันเกิดไว้อย่างถูกต้อง ก็จะเป็นการช่วยเสริมดวงให้มีวาสนาและโชคลาภมากยิ่งขึ้น

สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์
ลักษณะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ มักเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูง มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ความรักความอบอุ่นและความสุขสบายในวัยเด็กไม่ค่อยจะดีนัก แต่จะมีฐานะที่มั่งคั่งมั่นคงในภายหน้าเมื่อเติบโตขึ้น เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ นิสัยใจคอกว้างขวางอย่างนักเลง จึงควรระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยให้มาก เป็นคนอารมณ์ร้อน โกรธง่ายหายเร็ว แต่เป็นคนที่มีความจริงใจ รักเพื่อนฝูง ชอบช่วยเหลือ แต่มักทำคุณกับใครไม่ขึ้น เป็นคนพูดจาดี มีความสุภาพอ่อนโยน คล่องแคล่ว … Read More