Tag Archive

กล้วย:สรรพคุณของกล้วยกับการรักษาโรค การขยายพันธุ์กุหลาบ การปลูกกล้วยไม้ การปลูกกุหลาบ การปลูกมะม่วง การปลูกมะละกอ การปลูกหญ้าแฝก การเพาะเห็ดฟาง การเพาะเห็ดฟาง เพิ่มรายได้ให้ชาวนา ขิง ข่า ดอกทานตะวัน ดอกนุ่น ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง น้ำหมักชีวภาพ ปลูกพริก พันธุ์กุหลาบ มะพร้าว มะม่วง มะละกอ มังคุด ยาสมุนไพร ลำไย วิธีการให้ปุ๋ยสำหรับไม้ผล วิธีกำจัดหนอนเจาะลำต้น ศัตรูพืช สมุนไพร สมุนไพรรักษาโรค สมุนไพรไทย สีผสมอาหาร:การทำสีผสมอาหารจากพืชสมุนไพร ส้ม เฟื่องฟ้า เห็ดฟาง แครอท แมลง แมลงศัตรูพืช โรคราสนิมในกุหลาบ ไผ่ ไม้กระถาง ไม้ดอก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ประดับ ไรแดง

ไม้ผลแปลกและหายากที่น่าปลูก

Published on January 27, 2012 By author

ทวีศักดิ์  ชัยเรืองยศ นิสัยของชาวสวนผลไม้ไทยมักจะเลือกปลูกไม้ผลที่ฮือฮาตามกัน ผลไม้ชนิดไหนขายได้ราคาดีก็จะแห่ปลูกตามกันโดยไม่ยึดหลักการของ “การตลาดนำหน้าการผลิต” ผลสุดท้ายเมื่อ ผลผลิตของไม้ผลชนิดนั้น เกินความต้องการของตลาด ทำให้ชาวสวนขายผลผลิตได้ ราคาต่ำและมีไม้ผลเศรษฐกิจ หลายชนิดที่ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนสูง ชาวสวนผลไม้ไทยควรจะ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำสวนผล ไม้เสียใหม่ อาทิ ไม่ควรเลือกปลูกไม้ ผลเพียงชนิดเดียวควรจัดแปลงปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดและในแต่ละชนิด ไม่ต้องใช้เนื้อที่ปลูกมาก มีการบำรุง รักษาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ดียึดหลักว่า “ทำน้อยได้มาก” นอกจากนั้น ชาวสวนผลไม้จะต้องหมั่นศึกษาและหา ข้อมูลทางด้านการตลาดผลไม้อยู่ตลอดเวลา อย่างกรณีของการนำไม้ผลแปลกและหายากมาปลูกเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยลดปัญหาทางด้านการตลาดลงได้ เนื่องจากไม้ผลชนิดนั้นยังมีการขยายพื้นที่ปลูกน้อย “ไม้ผลแปลกและหายาก” ที่คิดว่ายังมีช่องทางทางการตลาดดีในอนาคต เริ่มจากมะม่วงไต้หวันที่ปลูกได้ในประเทศไทย การปลูกมะม่วงในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยขณะนี้ถ้าจะว่ากันไปแล้ว ชาวสวนจะปลูกมะม่วงพันธุนํ้าดอกไม้สีทองมากที่สุด ด้วยคิดเพียงแต่ว่าตลาดต่างประเทศมีความต้องการมากกว่ามะม่วงสายพันธุอื่น โดยไม่คำนึงว่ามะม่วงนํ้าดอกไม้สีทองที่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศนั้น จะต้องมีการคัดเกรดและการดูแลรักษาที่ยุ่งยากเพียงใด และด้วยมีการขยายพื้นที่ปลูกกันมากขนาดนี้ อนาคตการตลาดจะเป็นเช่นไร เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในไต้หวันยังมีการรวมตัว จัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งมาก ทำให้เกษตรกรไต้หวันขายผลผลิตมะม่วงได้ราคาดี อย่างกรณีของมะม่วงพันธุอ้ายเหวิน ที่ไต้หวันส่งออกไปขายยังประเทศญี่ปุ่น เกษตรกรขายได้ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 100 บาท ปัจจุบันไต้หวันยังได้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงอย่างต่อเนื่องและมีบางสายพันธุที่มีการนำมาปลูกในบ้านเรา จนประสบผลสำเร็จ เช่น พันธุ์งาช้างแดง ด้วยมะม่วงสายพันธุ์นี้ รสชาติหวานอร่อยไม่แพ้พันธุ์จินหวงและพันธุ์ อี้เหวินเบอร์6 และจุดเด่นของมะม่วงงาช้างแดงมีขนาดน้ำหนักผลเฉลี่ย 2-3 กิโลกรัมและเมื่อแก่ผลจะมีสีม่วงเข้ม [...]