Tag Archive

กล้วย:สรรพคุณของกล้วยกับการรักษาโรค การขยายพันธุ์กุหลาบ การปลูกกล้วยไม้ การปลูกกุหลาบ การปลูกมะม่วง การปลูกมะละกอ การปลูกหญ้าแฝก การเพาะเห็ดฟาง การเพาะเห็ดฟาง เพิ่มรายได้ให้ชาวนา ขิง ข่า ดอกทานตะวัน ดอกนุ่น ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง น้ำหมักชีวภาพ ปลูกพริก พันธุ์กุหลาบ มะพร้าว มะม่วง มะละกอ มังคุด ยาสมุนไพร ลำไย วิธีการให้ปุ๋ยสำหรับไม้ผล วิธีกำจัดหนอนเจาะลำต้น ศัตรูพืช สมุนไพร สมุนไพรรักษาโรค สมุนไพรไทย สีผสมอาหาร:การทำสีผสมอาหารจากพืชสมุนไพร ส้ม เฟื่องฟ้า เห็ดฟาง แครอท แมลง แมลงศัตรูพืช โรคราสนิมในกุหลาบ ไผ่ ไม้กระถาง ไม้ดอก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ประดับ ไรแดง

ว่านนางกวักใบโพธิ์

Published on October 18, 2012 By author

ลักษณะ ใบเขียวดังใบโพธิ์ปลายใบแหลมกวัก ก้นใบปิดก้าน กลมดังก้านบอนสีเขียว หัวดังหัวบอนหรือเสน่ห์จันทน์ทั้งหลาย ปลีกลีบ เป็นฝอยสีเขียวอ่อน ดอกเหมือนดอกเสน่ห์จันทน์เขียวแต่กวักเข้าหาลำ ต้น ว่านต้นนี้ลักษณะเหมือนเศรษฐีใบโพธิ์ผิดกันแต่ดอกกวักเข้าหาลำ ต้น ส่วนเศรษฐีใบโพธิ์ดอกกวักออกนอกต้นปลายใบไม่แหลมยาวมาก เหมือนเศรษฐีใบโพธิ์ สรรพคุณ ของว่านนางกวักใบโพธิ์นี้ ท่านว่าเป็นมหานิยม เป็นเสน่ห์ดีนัก ถ้าปลูกไว้กับบ้านหรือร้านค้า ขายของดีนักกวักเงินกวักทองได้ดีนัก คนโบราณนับถือว่านนี้นักมักใช้ทำยาแก้ไข้หวัดใหญ่ ได้ดี ชงัดนัก ว่านนางกวักใบโพธิ์นี้ต้นและหัวคันจัดมาก วิธีปลูก นำดินสะอาดปนอิฐดินเผาทุบให้ก้อนเล็ก ๆ ผสมดิน ผสมทราย ว่านต้นนี้ชอบอิฐหักชอบเย็น เมื่อนำหัวว่านวางเอาดิน และอิฐวางทับหัวพร้อมทั้งทรายบ้างดินบ้างกลบให้หัวโผล่ เวลารดนํ้า ให้ว่าคาถา นะโมพุทธายะ 3 จบ