Tag: ว่านนางกวักใบโพธิ์สรรพคุณ

ว่านนางกวักใบโพธิ์

กวักใบโพธิ์

ลักษณะ ใบเขียวดังใบโพธิ์ปลายใบแหลมกวัก ก้นใบปิดก้าน กลมดังก้านบอนสีเขียว หัวดังหัวบอนหรือเสน่ห์จันทน์ทั้งหลาย ปลีกลีบ เป็นฝอยสีเขียวอ่อน ดอกเหมือนดอกเสน่ห์จันทน์เขียวแต่กวักเข้าหาลำ ต้น ว่านต้นนี้ลักษณะเหมือนเศรษฐีใบโพธิ์ผิดกันแต่ดอกกวักเข้าหาลำ ต้น ส่วนเศรษฐีใบโพธิ์ดอกกวักออกนอกต้นปลายใบไม่แหลมยาวมาก เหมือนเศรษฐีใบโพธิ์

สรรพคุณ ของว่านนางกวักใบโพธิ์นี้ ท่านว่าเป็นมหานิยม เป็นเสน่ห์ดีนัก ถ้าปลูกไว้กับบ้านหรือร้านค้า ขายของดีนักกวักเงินกวักทองได้ดีนัก คนโบราณนับถือว่านนี้นักมักใช้ทำยาแก้ไข้หวัดใหญ่ ได้ดี ชงัดนัก ว่านนางกวักใบโพธิ์นี้ต้นและหัวคันจัดมาก

วิธีปลูก นำดินสะอาดปนอิฐดินเผาทุบให้ก้อนเล็ก ๆ ผสมดิน ผสมทราย ว่านต้นนี้ชอบอิฐหักชอบเย็น เมื่อนำหัวว่านวางเอาดิน

และอิฐวางทับหัวพร้อมทั้งทรายบ้างดินบ้างกลบให้หัวโผล่ เวลารดนํ้า

ให้ว่าคาถา นะโมพุทธายะ 3 จบ

Read More