การให้น้ำในการปลูกพืชผัก

แปลงที่ใช้ในการปลูกพืชผักจำเป็นต้องมีความชื้นเพียงพออยู่สม่ำเสมอ ทั้งนี้เพราะน้ำเป็นตัวทำละลายธาตุอาหารในดิน ลำเลียงอาหารและธาตุอาหารต่าง ๆ ในพืช รักษาความเย็นของต้นพืชตามปกติพืชผักสามารถทนความแล้งได้ช่วงระยะหนึ่งของการเจริญเติบโต แต่ในบางช่วงพืชผักจะขาดน้ำไม่ได้เลย เพราะจะทำให้ผลผลิตลดลง ผลิตผลคุณภาพต่ำหรือไม่ได้เลย ในช่วงการงอกของเมล็ดพันธุ์ต้องมีความชื้นพอเพียงต่อการงอกในระยะนี้ก็ขาดน้ำไม่ได้ แต่ถ้าหากสภาพดินแฉะเกินไปทำให้เกิดน้ำขังรากของพืชจะขาดออกซิเจนในการหายใจ จะทำให้รากของพืชเน่าได้

ช่วงระยะการเจริญเติบโตที่สำคัญของพืชผักบางชนิดที่จำเป็นต้องได้รับ น้ำอย่างเพียงพอมีดังนี้คือ

ชนิดของผัก

–     กะหล่ำและผักกาดต่าง ๆ

–     ข้าวโพดหวาน,แตง,ถั่ว

–     แครอท,ผักกาดหัว,เทอร์นิพ,มันฝรั่ง,หอมหัวใหญ่

–     แตงโม

–     ถั่วต่าง ๆ

–     มะเขือต่าง ๆ

–     พืชผักทุกชนิด

ช่วงความต้องการน้ำ

ช่วงพัฒนาการห่อหัวและเกิดดอก

ช่วงออกดอก ติดผลและเมล็ด

ช่วงขยายตัวเก็บสะสมอาหารของราก, ทูเบอร์และบัลย์ ช่วงติดผลและพัฒนาการของผลในระยะแรก

ช่วงพัฒนาการของผัก

ช่วงออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว

ช่วงเมล็ดเริ่มงอก, ระยะตั้งตัวของรากใหม่ ตามปกติจะรดน้ำผักวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น โดยวิธีฉีดพ่นเป็นฝอยหรือใช้บัวรดน้ำเป็นฝอย พืชผักบางชนิดและในบางช่วงอาจต้องการน้ำมากกว่า 2 ครั้ง ต่อวัน แล้วแต่ชนิดของผัก

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ