ไรขาว:วิธีการกำจัด

ไรขาว เป็นไรศัตรูพืชชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กมากก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทำให้ใบหงิกงอการเจริญเติบโตชงัก เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พริก มะเขือเทศ เป็นโรคใบหงิก  ถ้าไม่รักษาให้ถูกต้อง  ต้นพืชจะตาย

วิธีการกำจัด  ใช้ยาฆ่าเฉพาะไร

ยาที่ให้ผลดีได้แก่ เคลเทน และคลอโรเบนไซเลท

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ