หญ้าตีนนก

หญ้าตีนนก (Yaa teennok) หญ้าปล้องข้าวนก
เป็นหญ้าอายุปีเดียว (annual) หรืออาจมีอายุข้ามปี (perennial) ลำต้นทอดนอนไปตามพื้น ช่อตั้งขึ้นสูง 60 ซม. แต่ลำต้นอาจยาว 50-100 ซม. ที่โคนต้นมีสีน้ำตาลออกแดง ตามข้อจะแตกรากและกิ่งแผ่กว้างออกไป
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน แผ่นใบยาวเรียว ปลายแหลมขอบใบขนานเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบกลม หรือสอบลง แผ่นใบยาว 4-20 ซม. กว้าง 2.5-12 มม. มีขนยาวสีขาวที่โคนแผ่นใบ และกาบใบ ยาวประมาณ 5 มม. กาบใบเกาะอย่างหลวมๆ กับลำต้น รอยต่อระหว่างแผ่นใบและกาบใบจะมีเยื่อ (ligule) บางๆ… Read More

หญ้าปากควาย

หญ้าปากควาย (Yaa paak khwaai) หญ้าปากกล้วย
เป็นหญ้าที่มีอายุปีเดียว (annual) แต่บางครั้งอาจพบมีอายุข้ามปี (perennial) ลำต้นตั้งขึ้น มีไหล (stolon) แตกออกจากโคนต้น ข้อที่ติดกับพื้นดิน จะออกรากและแตกยอดออกเป็นต้นใหม่ได้ ต้นอ่อนจะมีลำต้นแบน ต้นสูง 20-40 ซม. บางครั้งอาจสูงถึง 1 ม.
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกสลับข้างกัน ลักษณะเรียบยาวแผ่นใบยาว 5-18 ซม. กว้าง 2-6 มม. มีขนปกคลุมทั่วไป โดยเฉพาะที่ขอบใบและลายเส้นใต้ใบ รอยต่อระหว่างแผ่นใบกับกาบใบจะมีเยื่อ (ligule) บางๆ ที่ปลายเยื่อแยกเป็นขนฝอยๆ กาบใบอัดแน่นกับลำต้น เรียบ


ดอก … Read More

หญ้าแห้วหมู

หญ้าแห้วหมู (yaa haeo muu) (ไทย) หญ้าขนหมู (พายัพ) ซาเช่า (จีน)
เป็นกกที่มีอายุข้ามปี (perennial) ต้นตรง เรียบไม่มีขน มีรากฝอย ต้นสูง 10 จนถึง 60 ซม. แผ่ขยายออกตามแนวราบโดยลำต้นใต้ดิน (rhizome) สีขาว อวบน้ำและเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลแดงเมื่อแก่ ตาข้างไม่ปรากฎบนลำต้นใต้ดิน ลำต้นใต้ดินจะสร้างหัว (tuber) เป็นระยะๆ ตั้งแต่ 5-25 ซม. ติดต่อกันเป็นจำนวนมาก หัวมีลักษณะต่างๆ กัน ค่อนไปทางกลมรี อาจยาวถึง 2.5 ซม. สีขาวอวบน้ำเมื่ออ่อนและเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อแก่
ลำต้น (culm) … Read More

หญ้ากกทราย

กกทราย (Kok saai) กกหัวแดง หญ้าหัวแดง หญ้ากกทราย หญ้ากกเล็ก หญ้ารังกาขาว ฮังกาขาว
เป็นกกที่มีอายุเพียงฤดูเดียว (annual) ลำต้นตั้งตรงสูง 20-60 ซม. ลำต้นส่วนที่ชูช่อดอก เป็นสามเหลี่ยม มีรากฝอยสีน้ำตาลเป็นจำนวนมาก
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกที่โคนต้น ใบเรียวยาว ส่วนมากจะสั้นกว่าลำต้น (culm) กว้าง 3-6 มม. (บางครั้งอาจพบถึง 8 มม.) โคนใบค่อนข้างบาง และเชื่อมติดกัน หุ้มส่วนของลำต้นเอาไว้ ขอบใบเรียบแต่ส่วนปลายจะขรุขระเล็กน้อย ปลายใบแหลม


ดอก ออกเป็นช่อ (simple or compound umbel) … Read More

หญ้ากกขนาก

กกขนาก (kok khannaak) (ไทย) หญ้าสลาบ (เชียงใหม่)
เป็นกกต้นเล็ก มีอายุปีเดียว (annual) หรือข้ามปี (perennial) ซึ่งการมีอายุข้ามปีพบไม่บ่อยนัก สูง 10-60 ซม. ลำต้นเป็นรูปสามเหลี่ยม เห็นได้ชัดตอนปลายยอด การมีอายุข้ามปีที่โคนต้นมีสีนํ้าตาลแดง และมักมีหน่อเจริญออกมา มีรากฝอยสีแดงจำนวนมาก
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกที่โคนของลำต้น ใบยาวเรียว โคนของใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้น ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ มีจำนวนไม่มาก ใบกว้าง 2-5 มม.
ดอก เป็นช่อ (simple or compound umbel) เส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอก 8-15 มม. … Read More

หญ้ากกดอกขาว

หญ้ากกดอกขาว (yaa kok dok khaao) หญ้าหัวโม่ง
เป็นกกที่มีอายุข้ามปี (perennial) มีลำต้นใต้ดิน (rhizome) ทอดขนาน ไปกับพื้น ค่อนข้างยาว อาจถึง 25 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 มม. มีกาบ (scale) สีน้ำตาลปนแดงห่อหุ้มอยู่ ลำต้นที่ชูช่อดอกตรงขึ้นไปเป็นรูปสามเหลี่ยม สูง 10-30 ซม. มีรากฝอยแตกออกตามบริเวณขอของลำต้นใต้ดิน
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกจากโคนของลำต้นที่ชูช่อดอก แผ่นใบเรียวยาว ยาว 5-10 ซม. บางครั้งอาจยาวถึง 15 ซม. ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้นไว้ … Read More

หญ้าแพรก

หญ้าแพรก (Yaa phrack) (ไทย) หญ้าแผด (พายัพ) ทิซั่วเช่า (จีน)
เป็นพืชจำพวกหญ้า มีอายุข้ามปี (perennial) ต้นเล็กแผ่ราบมีไหล(stolon)แตกไปตามพื้น ลำต้นอาจยาวได้ถึง 1 เมตร ชูตั้งขึ้นสูง 5-45 ซม. ข้อที่แตะดินจะมีรากงอกออกมา แตกกิ่งก้านสาขาลามไปทั่ว ลำต้นบางครั้งมีสีม่วงแดง แต่ละข้อมีใบอยู่ 2 ใบ กาบใบยาวถึง 15 มม. แต่สั้นกว่าปล้อง
ใบเรียบมีขน (ligule) สีขาวออกเบ็นวงรอบรอยต่อระหว่างกาบใบกับแผ่นใบเห็นได้ชัด แผ่นใบยาว 2-16 ซม. กว้าง 3-5 มม. อาจเรียบหรือมีขนบนหลังใบ
ดอก ออกเป็นช่อ … Read More

หิ่งเม่น

หิ่งเม่น (Hing men) (เชียงใหม่) ฮ่งหาย ปอเทือง (ไทย)
เป็นพืชล้มลุกเนื้ออ่อน อายุปีเดียว (annual) หรือข้ามปี (perennial) เป็นพุ่มสูง 50-120 ซม. แตกกิ่งก้านสาขามาก ลำต้นมักเป็นสีม่วง มีขนปกคลุมทุกส่วนของลำต้น
ใบ เป็นใบประกอบ ก้านใบยาว 4.5-6 ซม. ประกอบด้วย
ใบย่อย 3 ใบ ออกจากตำแหน่งเดียวกัน ใบย่อยแต่ละใบมีก้านสั้น ใบกลางมีขนาดใหญ่กว่า 2 ใบที่อยู่ด้านข้าง ใบมีลักษณะกลมรี ยาว 3.5-7 ซม. กว้าง 2.5-4 ซม. โคนใบสอบขอบใบเรียบ … Read More

ผักปลาบwater grass

ผักปลาบ (phak plaap)
spreading dayflower, water grass, wandering jew, french weed
เป้นพืชล้มลุก อายุปีเดียว (annual) หรือข้ามปี (perrenial) ชอบขึ้นในที่มีน้ำหรือชื้นแฉะ ลำต้นทอดขนานไปตามพื้นดิน แตกแขนงบริเวณโคนต้น ลำต้นกลม อวบน้ำ เรียบหรือมีขนเล็กน้อย ปลายยอดชูตั้งขึ้นสูง 10-40 ซม. มีราก (adventitious roots) แตกออกตามข้อซึ่งเห็นได้ชัด ปล้องถูกหุ้มด้วยกาบใบ
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกสลับข้างกัน ไม่มีก้านใบ ลักษณะใบยาวรี ปลายใบแหลม โคนใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มรอบลำต้น ยาว 1-1.5 ซม. … Read More

ผักปลาบdayflower

ผักปลาบ (phak plaap)
dayflower, wandering jew
เป็นพืชล้มลุก อายุปีเดียว (annual) หรือข้ามปี (perrenial) ลำต้น กลมอวบน้ำ ทอดขนานไปตามพื้น มีขนอ่อนปกคลุมทั่วไป ปลายยอดชูตั้งขึ้น สูง 15-40 ซม. มีรากแตกออกตามข้อซึ่งเห็นได้ชัดเจน ปล้องถูกหุ้มด้วยกาบใบ
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกสลับข้างกัน ไม่มีก้านใบ ลักษณะใบเป็นรูปไข่หรือกลมกว้าง ยาว 3-7 ซม. กว้าง 1-2.5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบแล้วแผ่ออกเป็นกาบหุ้มรอบลำต้น
ดอก ออกเป็นช่อ (cyme) บนก้านช่อดอก มีแผ่นสีเขียวคล้ายใบ (bract) … Read More