ชงโค

Common name :

Scientific name : Bauhinia monandra

Family : Leguminosae

ชงโคเป็นพันธุ์ไม้ในสกุล Bauhinia เป็นพืชตระกูลถั่ว วงศ์ Leguminosae อนุวงศ์ Caesalpineae เช่นเดียวกับนนทรี และอยู่ในสกุลเดียวกับอรพิม (Bowhinia winitii) เป็นต้นไม้ดอกขนาดเล็กสูงประมาณ 6-10 ฟุต ใบมนคู่

กันเหมือนใบแฝด เส้นใบออกจากโคนใบเป็นรัศมี ออกดอกเป็นช่อสีชมพูเรื่อ ๆ และมีขีดประด้วยสีชมพูแดงแก่ กลีบบนเหลืองมีขีดแดง ๆ เมื่อดอกแก่เปลี่ยนเป็นสีกุหลาบอ่อน ดอกดกดูสวยงามมาก ใช้ปลูกเป็นไม้ดอกยืนต้น ไม้ถนน หรือปลูกในบ้านก็ได้ไม่กินที่ เพราะเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ออกดอกดกและมีดอกอยู่กับต้นเป็นเวลานาน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกากลาง เป็นต้นไม้ประจำวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การขยายพันธุ์

ใช้วิธีเพาะเมล็ด เพราะติดฝักและมีเมล็ดง่าย ชงโคเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุไม่นาน ปลูกไม่ถึง 20 ปีก็แก่และไม่เจริญงอกงาม ทำให้รูปทรงไม่น่าดูและออกดอกเล็กลง ไม่ดก จึงทำให้ต้องตัดทิ้งและปลูกใหม่ ความนิยมที่จะนำมา ปลูกให้ติดที่และคงทนได้นาน ๆ จึงไม่มี ครั้งหนึ่งคงนิยมกันมากในเมืองไทย แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยปลูกกันมากเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากเป็นไม้ไม่ทนทานและแก่เร็ว จึงทำให้คนตัดทิ้ง และปลูกไม้อื่น ๆ กันมาก

นอกจากนี้แล้ว ยังมีชงโคอื่น ๆ อีกที่ปลูกในเมืองไทย เช่น B.tomentosa ดอกเหลืองอ่อน B. sulfurea เป็นไม้เถาดอกเหลืองม่วง B. subsessilis ไม้เถา ดอกขาวและ B. decipiens ไม้เถาดอกขาวมีตาเหลือง พวกนี้เรียกชงโคทั้งนั้น

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ