Month: June 2013

หญ้าละออง

หญ้าละออง (yaa la ong) หมอน้อย เสือสามขา หญ้าดอกขาว ถั่วแฮะดิน ฝรั่งโคก ก้านธูป (ไทย) หญ้าสามวัน (เชียงใหม่) เซียวซัวเฮา เซียฮั่งเช่า(จีน)
เป็นพืชล้มลุก มีอายุปีเดียว (annual) ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขาไม่มากนัก มีขนสั้นๆ ปกคลุมเล็กน้อย สูง 20-80 ซม.
ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับกันข้างละใบ ใบล่างจะมีลักษณะป้อมส่วนใกล้ๆ ยอดจะยาวรี ยาว 2-6 ซม. กว้าง 1-3 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบมีหยักตื้นๆ ฐานใบเรียวแคบลงจนถึงก้านใบโคน ก้านใบมักมีใบเล็กๆ อีก … Read More

สาหร่ายข้าวเหนียว

สาหร่ายข้าวเหนียว (saaraai khaao nieo) สาหร่าย สาหร่ายไข่ปู สาหร่ายดอกเหลือง สาหร่ายนา สายตีนกุ้ง สาลี (ไทย) แหนเครือ กาแหนเครือ (เชียงใหม่)
เป็นวัชพืชน้ำ ที่มีลำต้นยาวลอยอยู่ในน้ำ หรือมีบางส่วนจมอยู่ในโคลน ลำต้นกลมและอวบน้ำ
ใบ เป็นกลุ่ม ออกรอบข้อตลอดความยาวของลำต้นเป็นคู่ๆ หรือ 3-4 กลุ่ม ยาว 2-5 ซม. แตกเป็นเส้นเล็กๆ แต่ละเส้นมีถุงพองออกมา ใช้สำหรับดักจับแมลง สาหร่ายข้าวเหนียวจึงนับว่าเป็นพืชกินแมลงชนิดหนึ่ง


ดอก ออกเป็นช่อ (raceme) ชูขึ้นมาเหนือผิวน้ำ ก้านช่อดอกยาว 4-12 ซม. มีดอกย่อย 4-8 … Read More

ต้นตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแก (Teen tukkae)
เป็นพืชล้มลุกอายุข้ามปี (perennial) ลำต้นทอดนอนไปตามพื้น ชูยอด และดอกขึ้น ข้อล่างที่ติดดินจะงอกรากและแตกยอดเป็นต้นใหม่ ลำต้นอาจทอดยาว 30-50 ซม. ลำต้นมีขนสีขาวปกคลุม
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. มีขน ใบเป็นหยักห่างๆ คล้ายแยกออกเป็น 3 ปลายมีขนทั้งด้านท้องใบและหลังใบ


ดอก ออกเป็นช่อ (head) บนก้านช่อดอก ที่ค่อนข้างยาว ยาว 15-25 ซม. ออกจากปลายยอด มีขนปกคลุมตลอดความยาวก้านช่อ โดยเฉพาะใกล้ช่อดอก เส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอกประมาณ 1.5 ซม. มีส่วนที่คล้ายกลีบเลี้ยง (involucre … Read More

แหนแดง

แหนแดง (Nac daeng) (ไทย) กาแหน (พายัพ)
เป็นพืชลอยอยู่บนผิวน้ำขนาดเล็ก ต้น (Frond) มีลักษณะเป็นโครงสร้างรวมที่ไม่แยกเป็นใบและลำต้น ซึ่งเรียกว่า ทัลลัส (Thallus) อาจเป็นรูปไข่ ด้านบนมีสีเขียวเข้มเป็นมัน, มีลายเส้น 7-9 เส้น ด้านล่างมีสีแดงอมม่วง และมีรากฝอยเจริญออกมา 6-11 เส้น ยาว 3-5 ซม. ปลาย

รากจะแหลมดอกมีขนาดเล็กเป็นช่อ (spadix) ประกอบด้วยดอกย่อย 3 ดอก เป็นดอกตัวผู้ (staminate) 2 ดอก และดอกตัวเมีย (pistillate) 1 ดอก โดยที่ดอกทั้งสามถูกหุ้มไว้ด้วยกาบ … Read More

ผักคราด

ผักคราด (phak kraat) ผักคราดหัวแหวน ผักตุ้มหู (ไทย) ผักเผ็ด (พายัพ) ฮึ้งฮวยเกี๊ย เทียงบุ่งเช่า โฮวซั้วเช่า (จีน)
เป็นพืชล้มลุก มีกิ่งก้านสาขามาก ต้นตั้งตรงแต่กิ่งอาจโน้มลงแตะดิน ส่วนที่ติดดินก็จะงอกรากไปเรื่อยๆ ลำต้นมีสีม่วงแดง มีขนสั้นๆ
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ลักษณะป้อมๆ ปลายใบแหลม ฐานใบกว้าง ยาว 4-7 ซม. มีเส้นใบจากโคนใบเด่นชัด 3 เส้น ขอบใบมีรอยหยักคล้ายฟัน


ดอก ออกเป็นกลุ่มรวมกันแน่นเป็นตุ้ม เมื่อเริ่มออกช่อดอกเป็นกลุ่มกลมแบน พอดอกแก่ขึ้น ตรงส่วนกลางดอกจะนูนแหลมขึ้นคล้ายหัวแหวนนพเก้า มีก้านช่อดอกเป็นก้านเล็กๆ ยาวประมาณ 15 ซม. … Read More

ผักปอด

ผักปอด (phak pot) ผักปอดนา ผักปุ่มปลา (ไทย) ผักกุ่มป๋า ผักจุ๋มป๋า ผักกาดนา (เชียงใหม่)
เป็นพืชล้มลุกขึ้นในน้ำ อายุปีเดียว (annual) ต้นอวบน้ำ ลำต้นตั้งตรง สูง 20-70 ซม. มักแตกแขนงจำนวนมาก ภายในมีช่องอากาศอยู่โดยรอบ มีนมสีขาวๆ คล้ายฟองน้ำ หุ้มรอบโคนต้นตรงส่วนที่แช่นํ้า
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกสลับข้างกัน ก้านใบสั้น ยาว 2-10 มม. ใบยาวเรียว ยาว 2.5-16 ซม. กว้าง 0.5-1.5 ซม. โคนใบแคบ ปลายใบทู่ บางครั้งแหลม … Read More

หญ้าขัดใบยาว

หญ้าขัดใบยาว (Yaa khat bai yaao) หญ้าขัดมอน หญ้าข้อ หญ้าขัดเหลี่ยม(พายัพ) ยุงปัด ยุงกวาด ลำมะเท็ง (ไทย) อึ่งฮวยอิ๋ว อวกตักซั่ว (จีน)
เป็นไม้พุ่มอายุข้ามปี (perennial) ขนาดเล็ก มีกิ่งก้านสาขามาก สูง 30- 100 ซม. กิ่งและลำต้นคล้ายแผ่นแบนราบ ลำต้นแข็งแรงเกือบเป็นกิ่งไม้เนื้อแข็งเมื่อแก่ ต้นมีใยเหนียวมาก
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตามข้อๆ ละใบสลับกัน มีขนสั้นๆ หรือเกือบจะไม่มีขน ใบลักษณะยาว รูปหอก ปลายแหลมเรียว ฐานใบกว้างออกเล็กน้อยแล้วมนเข้า ขอบใบมีรอยหยักเป็นซี่คล้ายฟัน ใบยาว 3-5 ซม. … Read More

กรดน้ำ

กรดน้ำ (Krot nam) กระต่ายจามใหญ่ กัญชาป่า มะไฟเดือนห้า ขัดมอญเทศ ขัดมอญเล็ก ตานซาน เทียนนา ปีกแมงวัน หญ้าจ้าดตู้ด หูปลาช่อน (ไทย) หญ้าหัวแมงฮุน (พายัพ) เอี่ยกำเช่า (จีน)
เป็นไม้พุ่มอายุปีเดียว (annual) ต้นตั้งตรงสูง 20-60 ซม. ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีสันเห็นได้ชัด บริเวณโคนต้นมักจะเป็นสี่เหลี่ยม แต่ส่วนบนไม่แน่นอน ลำต้นเรียบ ไม่มีขน ค่อนข้างแข็งและเหนียว มีกิ่งก้านสาขามาก
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน และหมุนเป็นเกลียวรอบกิ่ง เกิดตามข้อ ข้อละ 3 ใบ หรือบางครั้งอาจจะพบเพียง … Read More

ต้นกก

CYPERACEAE (= S. lateriflorus Gmel.)
Scirpus supinus var. lateriflorus (Gmel.) T. Koyama
เป็นกกขนาดเล็ก ขึ้นเป็นกอสูง 10-30 ซม.
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกใกล้โคนต้น มีจำนวนน้อย ไม่ปรากฎแผ่นใบ คงเหลือแต่กาบใบ มีขนาดสั้น ยาวไม่เกิน 1 ซม. โอบล้อมลำต้นที่เรียวเล็ก ยาว หรือบางครั้งเป็นเหลี่ยมเล็กน้อยเอาไว้
ดอก ออกเป็นช่อ เกิดขึ้นกลางต้นใกล้ไปทางปลายยอด นับจากปลายยอดลงมา ระยะประมาณ 3-10 ซม. ช่อดอกย่อย (spikelet) มีจำนวน 3-7 … Read More

จอกหูหนู

จอกหูหนู (chok huu nuu)
เป็นพืชล้มลุกที่ลอยอยู่ผิวน้ำ จัดเป็นเฟินชนิดหนึ่ง มีขนปกคลุมต้นโดยทั่วไป ลำต้นจะจมอยู่ใต้น้ำและทอดขนานไปกับพื้นน้ำ ตามข้อจะแตกออกเป็นใบ ใบคู่หนึ่งจะอยู่เหนือผิวน้ำ และอีกจำนวนหนึ่งจะมีลักษณะคล้ายรากฝอย (root-like leaf) จมอยู่ใต้ผิวนํ้า ใบคู่ที่อยู่เหนือผิวน้ำ ไม่เปียกน้ำ ลักษณะเป็นแผ่นกลมจีบขึ้นคล้ายหูหนู ขนาดยาว 1.2 ซม. โดยประมาณ ต้นอ่อนใบเป็นแผ่นแบนๆ คล้ายแหน ใบเป็นขน และมีรอยคลื่นหยักเป็นแถวๆ สร้างสปอร์เป็นก้อนแข็งๆ (sporocarp) ในส่วนของใบที่จมอยู่ใต้น้ำ พบในแอ่งน้ำขัง และทางระบายน้ำทั่วไป

Read More