Month: January 2015

หญ้าแซ่ม้าฤทธิ์ทางยา


ชื่อ
จีนเรียก    ถิแบปี ฮวงแก้เช่า เล่งแง่เช่า Verbena officinalis L.

ลักษณะ
ชอบขึ้นในทุ่งใกล้ป่า ริมทาง ที่ว่างในบ้าน เป็นพืชล้มลุกขึ้นอยู่หลายปี ลำต้นเป็นเหลี่ยมเรียวเล็กขึ้นสูงประมาณ 2-3 ฟุต มีขนแข็งรอบต้น ใบคู่ รูปกลมบ้าง เป็นแฉกบ้าง ยาวประมาณ 1-2 นิ้ว ปลายแหลม ขอบใบไม่เป็นระเบียบ เอ็นหลังใบเด่น ก้านดอกบ้างก็ออกจากโคนใบ ดอกออกเป็นรวง ยาว 8-9 นิ้ว ไม่มีก้านดอกเพราะดอกเกิดจากก้านใบโดยตรง ดอกเป็นกลีบแยก สีนํ้าเงินบ้าง สีม่วงบ้าง ออกลูกเป็นเมล็ด

รส
ขมนิดๆ ธาตุเย็น ไม่มีพิษ… Read More

หนวดปลาดุกสรรพคุณทางยา


ชื่อ
จีนเรียก     ซังซิวแง่คัง  ชั่งปิงน้อ  จั่วจำเช่า  ไฮ่ยี่เช่า  Lindernia cordifolia (Colsm) Merr.

ลักษณะ
ชอบขึ้นในที่ลุ่มมีน้ำหรือที่ชื้นแฉะ เป็นพืชล้มลุก ลำต้นและใบสีเขียวอ่อน ลำต้นกลมแตกกิ่งก้านมากมาย โคนต้นสั้นติดกับดิน ตามปล้องมีรากขึ้นทั่วไป ต้นยาวประมาณ 4-5 นิ้ว ใบคู่ติดกับลำต้นเกือบจะไม่มีก้าน ใบรูปกลมรี ขอบใบเป็นหยักๆ ออกดอกได้ตลอดปี ดอกสีขาวออกเป็นคู่ในช่อเดียวกัน ใบดอกบาน

รส
รสจืดหวานนิดๆ เป็นพืชธาตุเย็น ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
สามารถแก้ร้อนในปอด ขับปัสสาวะ แก้พิษร้อนในเลือด ใช้ภายนอกสามารถลดบวมดับร้อน ฤทธิ์เข้าถึงตับและปอด

รักษา
ขับปัสสาวะเนื่องจากอากาศร้อน แก้ไอเนื่องจากปอดร้อน ลำไส้ร้อน … Read More

ลักษณะของสมุนไพรกำจัดหน่วย


งูเห่า
ชื่อ
จีนเรียก     ซังมิ่งฉี่  ออยตอยฉี่  เอียคังงู๊  ซัวโหว่เจีย  เชาออยฉี่   Zanthozylum nitidum(Lam.) DC.

ลักษณะ
พืชประเภทไม้เลื้อย ชอบขึ้นตามป่า ในทุ่ง เป็นพืชล้มลุกขึ้นอยู่หลายปี สูง 2-3 ฟุต มีหนามขึ้นรอบต้น ลำต้นสีดำ ใบขึ้นคู่ กิ่งหนึ่งจะมีใบสามถึงเจ็ดใบ ใบปลายจะมีก้านยาวหน่อย ใบเรียบเป็นมันรูปใบค่อนข้างกลมแต่ปลายแหลม ขอบใบเป็นหยักไม่เรียบ หน้าใบเอ็นใบขึ้นชัด เอ็นกลางใบมักมีหนามงอ คล้ายขอ ออกดอกหน้าหนาวเข้าหน้าร้อน ออกลูกกลมเป็นพันธุ์

รส
รสขมเผ็ด ธาตุค่อนข้างร้อน มีพิษนิดหน่อย

สรรพคุณ
สามารถไล่ลม แก้พิษ แก้ปวด ใช้ภายนอกแก้บวมระงับปวด … Read More

ประโยชน์ของหญ้าปลาสลิด(จีน)


ชื่อ
จีนเรียก       จิกฮี๊วเช่า อังเกี๋ยเช่า เจอหยูเฉ่า อันจี่เฉ่า  Vernonia patula (Ait.) Merr.

ลักษณะ
ชอบขึ้นตามสวน ริมคู ข้างบ้าน ข้างถนน เป็นพืชล้มลุก ลำต้นมีขนปุยขึ้นทั่วไป เป็นพืชที่ลำต้นมีลักษณะเป็นไม้ต้นไม่ใช่หญ้าธรรมดา สูงประมาณ 1-2 ฟุต ใบคู่ ท้องใบสีเขียวใบไม้ หลังใบสีเขียวอ่อน ใบรูปไข่แต่ปลายแหลม ยาวประมาณ 1-2 นิ้ว ใบขึ้นจากกิ่งเกือบไม่มีก้าน ขอบใบรูปคลื่นไม่เรียบบางใบก็มีหยักคล้ายฟันเลื่อย เอ็นหน้าใบเด่น ออกดอกฤดูร้อนถึงฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว ก้านดอกขึ้นจากฐานใบ ดอกรูปกระปุก ยาวประมาณ 3 หุน ออกลูกเล็กๆ มีปุยที่ปลาย

รส Read More

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสมุนไพรกระต่ายจันทร์


สาบแร้ง หญ้าจาม
ชื่อ
จีนเรียก      ง่อเกี้ยอึมเจิยะเช่า จูเกี๋ยเช่า  ง่อเกียไฉ่  Centipeda minima (L.) A.Br. et. Aschers.

ลักษณะ
ชอบขึ้นตามคันนา ริมหนองน้ำ ข้างทาง เป็นพืชล้มลุกปีเดียว ลำต้นสีเขียวอ่อน เป็นพืชอ่อนแอ แตกกิ่งก้านขึ้นมากเอนไปตามหน้าดิน ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ใบเกิดจากต้นโดยตรงไม่มีก้านใบ รูปใบเป็นรูปสามเหลี่ยมแหลมที่โคนบาน ที่ปลายยาวประมาณ 2 หุน ขอบใบมีหยัก 1-2 หยัก ออกดอกตามฐานใบบ้าง ออกตามยอดบ้างตลอดปี ดอกเป็นกระจุกยาวประมาณ 1 หุน กระเปาะดอกสีเหลืองออกผลเป็นเมล็ด เล็กๆ

รส Read More

ข้อควรรู้เกี่ยวกับหญ้าดีมังกร(จีน)


ชื่อ
จีนเรียก    โล่งเต๋าเช่า โคตี่ต้า โคตือต้า อี่กุกโคเช่า Calamintha chinensis Benth.

ลักษณะ
เป็นพืชประเภทหญ้า ชอบขึ้นตามเนินดินและริมคูในสวน เป็นพืชยืนต้นหลายปี ลำต้นมีขนปุย บิดเอาน้ำมีรสขม ลำต้นเป็นเหลี่ยม ยาว 2-3 ฟุต เลื้อยตามดิน ใบรูปไข่ ยาวประมาณ 2 นิ้ว ปลายใบทู่ ฐานใบสอบ ก้านใบสั้น ขอบใบหยาบมีหนามเล็กๆ ขึ้นเต็ม เอ็นใบด้านหลังเด่นชัด ออกดอกหน้าร้อนและหน้าฝน ดอกเล็กสีม่วงและแดง มี 5 กลีบออกเป็นช่อตามโคนใบ ขึ้นทับกันเป็นชั้นๆ มีฐานใบเป็นซอง เมล็ดเล็ก

รส
รสขม … Read More

ไผ่หยองสรรพคุณทางยา


ชื่อ
จีนเรียก     เงียวม่อเช่า ตะเปิยะเต็ก เอ่าค่ำเช่า โห่ลี้บ๊วย  Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth.

ลักษณะ
เป็นพืชจำพวกไผ่เกิดตามเนินดินริมนํ้าริมกำแพง เป็นพืชยืนต้นหลายปี สูงประมาณ 7-8 นิ้ว คล้ายไผ่เล็กๆ ต้นเป็นปล้องๆ แตกกิ่งตอนปลาย ลำต้น เรียบไม่มีขน ใบคู่แบน ปลายแหลม โคนต้นมีกาบเป็นฝัก มีขนขึ้น ออกดอกหน้าร้อน ปลายต้นเป็นรูปคล้ายหางแมว

รส
รสจืด ธาตุไม่ร้อนไม่เย็น ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
สามารถแก้กระหาย แก้ร้อนใน ขับปัสสาวะ ฤทธิ์เข้าถึงกระเพาะปัสสาวะ

รักษา
แก้กระหายร้อนใน เป็นหวัดหน้าร้อน แก้ปัสสาวะสีแดง … Read More

ประโยชน์ของไคร้หางหมา


เกี๊ยงปลาไหล, ราชาวดีพันธุ์ฟ้า
ชื่อ
จีนเรียก   ตกเฮียะโพเกีย  แชเก้ง  โป้เก้ง Buddleiaasiatica Lous.

ลักษณะ
สมุนไพรชนิดนี้ชอบขึ้นตามทุ่งนาและริมกำแพงบ้านเรือน บางทีก็มีคนนำมาปลูกใช้เป็นยา เป็นพืชประเภทไม้เล็ก มีกลิ่นหอมทั้งต้น ลำต้นมีขนละเอียด สูง 4-5 ฟุต ใบคู่ ก้านใบสั้นมาก รูปใบแคบยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ขอบใบมีรูปฟันขึ้นเป็นหยักๆ หน้าใบสีซีดกว่าหลังใบ เอ็นใบขึ้นชัด ออกดอกเป็นช่อ แยกเป็นกลีบเล็กๆ มีเมล็ดติดอยู่เป็นจำนวนมาก

รส
รสเฝื่อน กลิ่นหอม ไม่มีพิษ รากมีรสจืด

สรรพคุณ
กินแก้ลมแก้บวม ใช้พอกไล่ลม ฤทธิ์เข้าถึงปอดและลำไส้

รักษา
แก้หญิงมีครรภ์ปวดหัว … Read More

ลักษณะของหญ้าขมใบย่น(จีน)


ชื่อ
จีนเรียก    เยี่ยวหมิ่งโควเช่า  Teucrium viscidum Bl.

ลักษณะ
ชอบเกิดตามทุ่ง ลานในหมู่บ้าน ริมคู เป็นพืชยืนต้นหลายปี ลำต้นและใบมีขนขึ้นประปราย ลำต้นเป็นเหลี่ยมขึ้นตรง สูงประมาณฟุตเศษๆ ใบคู่ มีก้านใบยาวพอสมควร ใบรูปไข่ปลายแหลมยาวประมาณ 1-2 นิ้ว เอ็นหน้าใบเด่นชัด ขอบใบรูปฟันเลื่อย ออกดอกหน้าร้อนถึงหน้าฝน ขึ้นตามฐานใบ สีแดงรูปคล้ายลิ้น ขนขึ้นเต็ม เมื่อขยี้ใบจะรู้สึกมีนํ้าเมือกเหนียว ออกลูกกลมรูปไข่เล็กๆ

รส
รสเฝื่อน ขม ธาตุเย็นมาก ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
ดับร้อนใน ประสะเลือดให้เย็น ขจัดความคัด ใช้ภายนอกแก้ร้อนแก้บวม ฤทธิ์เข้าสู่ปอดและตับ

รักษา
อุจจาระเป็นเลือด … Read More

โทงเทงประโยชน์ใช้รักษา


โคมจีน เผาะแผะ ทุ้งทิ้ง
ชื่อ
จีนเรียก     เต็กลั่งเช่า  โป๊กเกี๋ยเช่า  Physalis pubescens Linn.

ลักษณะ
อยู่ในประเภทมะเขือ ชอบเกิดที่ในทุ่งกว้าง ริมทาง ที่ลุ่ม เป็นพืชล้มลุก ลำต้นมีขนขึ้นประปราย แผ่กิ่งก้านหลายกิ่ง บ้างก็ขึ้นตรงบ้างก็เอนลม สูงประมาณ 1-2 ฟุต ลำต้นสีม่วง ลำข้อเป็นปม ใบคู่ ก้านใบยาว ใบกลม เป็นรูปไข่ ยาวประมาณ 2 นิ้ว ปลายใบค่อนข้างแหลม ฐานใบบ้างก็สอบ บ้างกป้าน ไม่สมดุลย์กัน ขอบใบรูปคลื่นไม่เรียบและมีมุมแหลมเป็นบางแห่ง ออกดอกจากฐานกิ่งในหน้าร้อนและหน้าฝน ดอกสีเหลืองอ่อนเป็นช่อ ใบดอกพองออกห่อเมล็ด คล้ายโคมกระดาษญี่ปุ่น… Read More