Month: January 2012

ลิ้นจี่กับปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต

ผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตที่ให้ทางใบต่อการออกดอกและปริมาณธาตุอาหารในส่วนยอดของลิ้นจี่ 2 พันธุ์

การทำสวนลิ้นจี่นั้น ปัญหาที่ชาวสวนต้องประสบอยู่เป็นประจำคือปัญหาการออกดอกไม่สม่ำเสมอ  ถึงแม้ว่าจะมีการพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหานี้เช่น การควั่นกิ่ง การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช แต่ก็ใช้ได้ผลในบางพื้นที่  บางสวนก็ทำได้ผลดี ในขณะที่บางสวนต้นลิ้นจี่ก็ยังออกดอกไม่สม่ำเสมอ  ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการให้ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้องกับความต้องการของพืชในแต่ละระยะที่มีการเจริญต่างกัน  ดังนั้นความสมบูรณ์ของต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากอุณหภูมิต่ำ น้ำ การควั่นกิ่ง และการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต

การบำรุงต้นให้สมบูรณ์ก่อนออกดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุอาหารโดยตรง  ก่อนการออกดอกลิ้นจี่จะสะสมอาหารให้เพียงพอเพื่อพร้อมที่จะพัฒนาเป็นตาดอก ในช่วงนี้ถ้าต้นได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสมแก่ความต้องการ ทำให้สมดุลของธาตุอาหารดีขึ้น ลิ้นจี่ก็มีความพร้อมที่จะออกดอกได้ทุกปี สำหรับดินที่ปลูกลิ้นจี่ในแถบภาคเหนือนั้นส่วนใหญ่เป็นดินกรดมีพีเอช (pH) ต่ำ (ประมาณ 4.5-5.0) ทำให้ฟอสฟอรัสในดินถูกตรึงให้อยู่ในรูปอะลูมินัมฟอสเฟต ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีน้อยลง พืชก็จะแสดงอาการขาดธาตุอาหารชนิดนี้  จึงทำให้มีผลผลิตต่ำลง การให้ปุ๋ยทางใบที่มีฟอสฟอรัสสูงแก่ลิ้นจี่ จึงเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ต้นพืช  นอกเหนือจากพืชได้รับทางดินเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปได้อย่างรวดเร็ว  วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ไปมีส่วนทำให้ลิ้นจี่ออกดอกได้ดีขึ้น

มีงานวิจัยที่มุ่งศึกษาผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตต่อการออกดอกและสะสมอาหารในใบและกิ่งลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยและโอวเฮียะ ได้ศึกษาเพื่อหาระดับความเข้มข้นของปุ๋ยที่เหมาะสมที่จะทำให้ลิ้นจี่ออกดอกได้ดี โดยพ่นปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (0-52-34) ในระดับความเข้มข้น … Read More

ผัก: สุดยอดในโลกของผัก

โดย ม.ล.จารุพันธ์  ทองแถม

 

ผู้เขียนไม่ค่อยชอบพืชผักเท่าใดนัก  ทั้ง ๆ ที่ปัจจุบันต้องอาศัยผักนานาชนิดมาช่วยทำนุบำรุงสุขภาพ ซึ่งเริ่มเสื่อมลงเป็นอนิจจัง  วันนี้จึงของแก้ตัวด้วยการพาผู้อ่านเคหการเกษตรเข้าไปสู่โลกของพืชผัก  แต่เป็นพืชผักประหลาดที่มีผู้พบเห็นและรู้จักกันน้อยมาก

ฟักทอง..น้องช้าง

หากมีใครสักคนถามเราขึ้นมาว่าผักอะไรหนักที่สุดในโลก หรือบางคนอาจถามว่า ผลของพืชชนิดไหนหนักที่สุดในโลก เราควรตอบไปได้เลยเพียงคำตอบเดียวก็คือผลฟักทอง ผลเดียวโดด ๆ ที่ชั่งน้ำหนักได้ 400.9 กิโลกรัม มากกว่าน้ำหนักรวมกันของผู้เขียน ภรรยา ลูกสาว และลูกชาย แถมท่านผู้อ่านอีกคนด้วยซ้ำ

ฟักทองมีชื่อภาษาอังกฤษทั่วๆ ไปเรียก Pumpkin แต่เจ้าพันธุ์ยักษ์น้ำหนักสุดยอดของโลกจัดเป็นพันธุ์ที่ชื่อ “ยักษ์แอตลันติค : Atlantic Giant”  ซึ่งคุณโดนัล  แบลค แห่งเมืองวินทรอพ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกาปลูกส่งเข้าประกวดใน ค.ศ.1993 … Read More

สละ:สละมารยาไม้ผลแห่งยุค

 

ไพโรจน์  ผลประสิทธิ์

มารยาเมื่อใช้กับพืช(สะละ) ต้องแปลว่า “การลวง” ที่จริงแล้วพืชไม่มีความคิดของตนเองที่จะไป “ลวง” ใคร แต่สิ่งแวดล้อมบังคับพืชให้เกิดมารยามิใช่จงใจ

เพราะความนิยมการปลูกสะละกำลังขยายวงกว้างอย่างยากที่จะหยุดยั้ง การทำสวน(สะละ) ในลักษณะกระหายเงินอาจเพลิดเพลินจนขาดความรอบคอบ โดยเฉพาะเมื่อความนิยม(ความเห่อ) มาเกิดในยามที่ข้อมูลทางวิชาการยังไม่พร้อมนัก  การเขียนเรื่องนี้จึงเป็นเพียงความพยายามที่จะบอกกล่าวถึงในสิ่งที่ได้เห็น ได้ฟัง และได้พิจารณามาให้ท่านผู้อ่นได้เก็บไว้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเลือกที่ปลูกและ/หรือกระทำการใด ๆ ต่อสวนสะละของท่าน และที่ถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องรีบด่วน เพราะเชื่อว่าทุกวันจะมีเกษตรกรไม่รายใดก็รายหนึ่งต้องตัดสินใจเกี่ยวด้วยเรื่องของสะละ

ฉะนั้นการได้อ่านเรื่องนี้แต่เนิ่นๆ อาจมีส่วนช่วยลดความบกพร่องในการตัดสินใจของเกษตรกรลงได้บ้าง

สละหรือสะละ

เมื่ออ้างถึงไม้ในสกุลระกำต้นนี้ ผู้เขียนจะใช้คำว่า “สะละ” แทนคำ “สละ” ของเดิมเสมอ ด้วยเหตุผลที่เขียนไว้อย่างพิสดารในเรื่อง “สละหรือสะละ” ในหนังสือพิมพ์กสิกรปีที่ 63 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2533 ด้วยความเห็นที่ให้ไว้และด้วยคำแนะนำจากราชบัณฑิตยสถานที่นำลงในหนังสือดังกล่าว … Read More

ไร:ศัตรูสำคัญของไม้ผล

เทวินทร์  กุลปิยะวัฒน์,  มานิดา  คงชื่นสิน,  ฉัตรชัย  ศฤงฆไพบูลย์,  วัฒนา  จารณศรี กองกีฏและสัตววิทยา

ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในการดูแลรักษาสวนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพนั้น  มิใช่มีเพียงแต่ปัญหาอันเนื่องมาจากแมลงศัตรูพืช  ขณะนี้พบว่า ไร(mite)ร่วมมีบทบาทสร้างปัญหาและนับวันยิ่งทวีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับ  จากการศึกษาไรศัตรูในไม้ผลที่สำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ ส้ม ทุเรียน และมะม่วง พบไรศัตรูพืช หลายชนิดด้วยกันทำความเสียหายให้กับไม้ผลดังกล่าว

ส้ม:  จากการสำรวจไรศัตรูส้มพบไรศัตรูพืชรวม 10 ชนิด แต่ชนิดที่มีความสำคัญ และทำความเสียหายให้แก่ส้มเขียวหวาน และส้มโอ มีอยู่ 4 ชนิดคือ

1.  ไรแดงแอฟริกัน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eutetranychus africanus (Tucker) จัดอยู่ในวงศ์ … Read More

น้ำหมักชีวภาพ:น้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอร์รี่

นายเจริญ  หอยสังข์  เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบความสำเร็จในการทำสวนผสม โดยใช้วิธีทางชีวภาพแก้ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์  จนสามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี จากผลผลิตจากพืชหลายชนิด

นายเจริญ  เล่าว่า เดิมทีตนใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากเนื่องจากลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินปนทราย  ซึ่งเป็นดินแน่นทึบ อัดตัวแน่น รากของต้นไม้ชอนไชหาอาหารได้ยาก ขาดอินทรียวัตถุ ธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารต่ำมาก และหลังใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานาน สภาพดินก็เสื่อมโทรมจุลินทรีย์ในดินยิ่งลดลง ดินก็ยิ่งเป็นกรดมากขึ้น อีกทั้งปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเริ่มหันมาใช้น้ำหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

สำหรับขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพนั้นเริ่มจากนำหอยเชอร์รี่ประมาณ 100 กิโลกรัม  ใส่ลงในกระสอบปุ๋ยแล้วทุบให้ละเอียด  จากนั้นใส่ลงในถังหมัก ใส่กากน้ำตาล 25-30 กิโลกรัม และนำพด.2 สารเร่งซุปเปอร์ผสมกับน้ำประมาณ 10 ลิตรแล้วเทลงไปในถัง ใส่น้ำเพิ่มอีก 40 ลิตร ปิดฝาให้สนิท 7 วัน … Read More

ไม้ผลแปลกและหายากที่น่าปลูก

ทวีศักดิ์  ชัยเรืองยศ

นิสัยของชาวสวนผลไม้ไทยมักจะเลือกปลูกไม้ผลที่ฮือฮาตามกัน ผลไม้ชนิดไหนขายได้ราคาดีก็จะแห่ปลูกตามกันโดยไม่ยึดหลักการของ “การตลาดนำหน้าการผลิต” ผลสุดท้ายเมื่อ ผลผลิตของไม้ผลชนิดนั้น เกินความต้องการของตลาด ทำให้ชาวสวนขายผลผลิตได้ ราคาต่ำและมีไม้ผลเศรษฐกิจ หลายชนิดที่ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนสูง ชาวสวนผลไม้ไทยควรจะ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำสวนผล ไม้เสียใหม่ อาทิ ไม่ควรเลือกปลูกไม้ ผลเพียงชนิดเดียวควรจัดแปลงปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดและในแต่ละชนิด ไม่ต้องใช้เนื้อที่ปลูกมาก มีการบำรุง รักษาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ดียึดหลักว่า “ทำน้อยได้มาก” นอกจากนั้น ชาวสวนผลไม้จะต้องหมั่นศึกษาและหา

ข้อมูลทางด้านการตลาดผลไม้อยู่ตลอดเวลา อย่างกรณีของการนำไม้ผลแปลกและหายากมาปลูกเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยลดปัญหาทางด้านการตลาดลงได้ เนื่องจากไม้ผลชนิดนั้นยังมีการขยายพื้นที่ปลูกน้อย

“ไม้ผลแปลกและหายาก” ที่คิดว่ายังมีช่องทางทางการตลาดดีในอนาคต เริ่มจากมะม่วงไต้หวันที่ปลูกได้ในประเทศไทย การปลูกมะม่วงในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยขณะนี้ถ้าจะว่ากันไปแล้ว

ชาวสวนจะปลูกมะม่วงพันธุนํ้าดอกไม้สีทองมากที่สุด ด้วยคิดเพียงแต่ว่าตลาดต่างประเทศมีความต้องการมากกว่ามะม่วงสายพันธุอื่น โดยไม่คำนึงว่ามะม่วงนํ้าดอกไม้สีทองที่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศนั้น จะต้องมีการคัดเกรดและการดูแลรักษาที่ยุ่งยากเพียงใด และด้วยมีการขยายพื้นที่ปลูกกันมากขนาดนี้ อนาคตการตลาดจะเป็นเช่นไร

เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในไต้หวันยังมีการรวมตัว จัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งมาก ทำให้เกษตรกรไต้หวันขายผลผลิตมะม่วงได้ราคาดี … Read More