Author: author

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด

ผู้คนที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มงคลประจำวันเกิด และเคร่งในเรื่องนี้มีน้อยคนนัก การปลูกต้นไม้มงคลไว้ในบ้าน ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทำให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ จะรู้สึกได้ถึงความปลอดโปร่ง สบาย ส่งผลทำให้มีสภาพจิตใจที่ดี ผ่อนคลายจากความตึงเครียด ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อาศัยไปในตัว

คนไทยในทุกยุคทุกสมัยมีความเชื่อเรื่องไม้มงคลประจำวันเกิด มีการสืบทอดและยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยเชื่อว่าชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สุขภาพร่างกายแข็งแรง หากต้นไม้ประจำวันเกิดที่ปลูกมีความเจริญงอกงามดี หากต้นไม้นั้นมีดอกเบ่งบานสวยงาม ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขและสมหวัง ในตำราโหราศาสตร์ของไทยโบราณได้บันทึกความสัมพันธ์ของต้นไม้แต่ละชนิดกับวันเกิดไว้ว่า มิ่งขวัญของผู้ที่เกิดในแต่ละวันจะสถิตอยู่กับต้นไม้ที่แตกต่างกันไป หากในอาณาเขตบ้านของผู้ที่เกิดตามวันนั้นๆ ได้ปลูกไม้มงคลประจำวันเกิดไว้อย่างถูกต้อง ก็จะเป็นการช่วยเสริมดวงให้มีวาสนาและโชคลาภมากยิ่งขึ้น

สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์
ลักษณะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ มักเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูง มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ความรักความอบอุ่นและความสุขสบายในวัยเด็กไม่ค่อยจะดีนัก แต่จะมีฐานะที่มั่งคั่งมั่นคงในภายหน้าเมื่อเติบโตขึ้น เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ นิสัยใจคอกว้างขวางอย่างนักเลง จึงควรระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยให้มาก เป็นคนอารมณ์ร้อน โกรธง่ายหายเร็ว แต่เป็นคนที่มีความจริงใจ รักเพื่อนฝูง ชอบช่วยเหลือ แต่มักทำคุณกับใครไม่ขึ้น เป็นคนพูดจาดี มีความสุภาพอ่อนโยน คล่องแคล่ว … Read More

ประโยชน์ของมังคุด

มังคุด
ชื่อภาษาอังกฤษ mangosteen
ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia mangostana Linn.
ชื่ออื่นๆ มังกุสตาน manggustan(มลายู) มังกีส(อินโดนีเซีย) มิงกุทธี(พม่า) มังกุส(สิงหล)
มังคุดมีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะซุนดาและหมู่เกาะโมลุกะ เมื่อราวศตวรรษที่ 24 ได้มีการแพร่กระจายไปสู่หมู่เกาะอินดีสตะวันตก กัวเตมาลา ฮอนดูรัส ปานามา เอกวาดอร์ และฮาวาย
มังคุดจัดเป็นพันธุ์ไม้เขตร้อนชนิดหนึ่ง ในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ สมัยรัชกาลที่ 1 ก็ได้มีการกล่าวถึงมังคุด ชื่อวังที่เคยตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชก็มีชื่อว่า “วังสวนมังคุด” ราชทูตจากศรีลังกาที่เข้ามาของพระสงฆ์ไทยก็ได้กล่าวไว้ในจดหมายเหตุว่า ผลไม้ชนิดหนึ่งที่นำออกมารับรองคณะทูตก็คือ มังคุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยก็มีการปลูกมังคุดกันมาช้านานแล้ว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
มังคุดเป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นสูงประมาณ 10-12 เมตร ใบเป็นลักษณะใบเดี่ยว เนื้อใบหนาและเหนียว … Read More

การทำสวนสมุนไพร

สมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรคในรูปแบบต่างๆ ทั้งยาต้ม ยาชง ยาลูกกลอน ซึ่งคนไทยมักจะรู้จักและคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นิยมกันมากในปัจจุบันมักอยู่ในรูปของยารักษาโรค อาหารเสริม และใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางชนิดต่างๆ มากมาย

การปลูกพืชสมุนไพรไว้เป็นอาหาร และใช้รักษาโรคที่อาการไม่รุนแรงมากนัก จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ แถมยังมีพืชสมุนไพรที่ปลอดจากสารเคมีไว้บริโภคในครัวเรือนด้วย

พืชที่จะนำมาปลูกในสวนสมุนไพรมักเน้นถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เป็นพืชที่มักนำมาใช้กันอยู่บ่อยๆ ปัจจัยสำคัญที่จะใช้เลือกพืชสมุนไพรมาปลูกคือ ต้องดูว่าสถานที่ปลูก ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่จะใช้ปลูกพืชชนิดนั้นเหมาะสมกันหรือไม่ ซึ่งมีข้อพิจารณาต่างๆ ดังนี้

1. แสงแดด
ให้พิจารณาดูว่าปริมาณแสงแดดที่ส่องไปยังบริเวณที่จะปลูกในแต่ละวันเป็นอย่างไร เช่น ได้รับแสงแค่รำไร มีแสงส่องเฉพาะในช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย หรือได้รับตลอดทั้งวัน

2. อุณหภูมิ
ให้พิจารณาถึงอุณหภูมิที่พืชจะได้รับซึ่งอาจเป็นผลมาจากฤดูกาล สถานที่ที่ใช้ในการปลูก และปริมาณแสงที่จะได้รับ เช่น หากพืชชนิดนั้นทนกับอากาศร้อนได้ดีก็ควรปลูกในบริเวณที่มีแดดจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูง

3. น้ำ
ให้พิจารณาถึงแหล่งน้ำที่จะใช้สำหรับการปลูกพืชแต่ละชนิด ซึ่งควรมีการรดน้ำให้แก่พืชในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป… Read More

เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ

เห็ดเผาะ เป็นเห็ดราที่อยู่ในจำพวกเชื้อราเอ็คโตไมโคไรซา (ectomycorrhiza)
ชื่อภาษาอังกฤษ Astraeus
ชื่อสกุล Astraeus
ชื่อวงศ์ Lycoperdacea

เป็นเห็ดพื้นบ้านที่มักออกดอกในช่วงต้นฤดูฝน หรือประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน มักขึ้นอยู่ตามพื้นที่ในป่าเต็งรัง ชอบขึ้นในดินที่มีลักษณะร่วนซุย และจะออกดอกเพียงปีละครั้งเท่านั้น แหล่งที่พบเห็ดชนิดนี้ได้มากคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ หรือภาคอื่นๆ แต่ไม่พบในภาคใต้ เห็ดชนิดนี้จะมีรสหวานเล็กน้อย เนื้อเห็ดมีความกรุบกรอบ เป็นเห็ดที่คนไทยทางภาคเหนือและภาคอีสานนิยมรับประทานกันมาก และเป็นเห็ดที่ไม่สามารถเพาะขึ้นมาเองได้

ลักษณะของเห็ดเผาะ
ลักษณะของเห็ดเผาะจะกลมค่อนข้างแบน ไม่มีก้านดอก เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกมีประมาณ 1-3 เซนติเมตร ในระยะเริ่มแรกดอกเห็ดจะมีสีน้ำตาลอ่อน ต่อมาก็จะเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือดำเมื่อดอกเริ่มแก่ขึ้น ภายในผนังดอกทั้งชั้นนอกและชั้นในจะมีสปอร์อยู่เป็นจำนวนมากมาย ดอกเห็ดมักจะแตกเป็น 7-11 แฉกเมื่อแก่ โดยที่ผนังชั้นนอกของเห็ดเผาะจะแข็งและหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร และมีเซลล์เส้นใยหลายชั้นเรียงตัวอัดกันแน่นอยู่ ส่วนผนังชั้นในเมื่อยังอ่อนจะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อบางๆ … Read More

หญ้าแซ่ม้าฤทธิ์ทางยา


ชื่อ
จีนเรียก    ถิแบปี ฮวงแก้เช่า เล่งแง่เช่า Verbena officinalis L.

ลักษณะ
ชอบขึ้นในทุ่งใกล้ป่า ริมทาง ที่ว่างในบ้าน เป็นพืชล้มลุกขึ้นอยู่หลายปี ลำต้นเป็นเหลี่ยมเรียวเล็กขึ้นสูงประมาณ 2-3 ฟุต มีขนแข็งรอบต้น ใบคู่ รูปกลมบ้าง เป็นแฉกบ้าง ยาวประมาณ 1-2 นิ้ว ปลายแหลม ขอบใบไม่เป็นระเบียบ เอ็นหลังใบเด่น ก้านดอกบ้างก็ออกจากโคนใบ ดอกออกเป็นรวง ยาว 8-9 นิ้ว ไม่มีก้านดอกเพราะดอกเกิดจากก้านใบโดยตรง ดอกเป็นกลีบแยก สีนํ้าเงินบ้าง สีม่วงบ้าง ออกลูกเป็นเมล็ด

รส
ขมนิดๆ ธาตุเย็น ไม่มีพิษ… Read More

หนวดปลาดุกสรรพคุณทางยา


ชื่อ
จีนเรียก     ซังซิวแง่คัง  ชั่งปิงน้อ  จั่วจำเช่า  ไฮ่ยี่เช่า  Lindernia cordifolia (Colsm) Merr.

ลักษณะ
ชอบขึ้นในที่ลุ่มมีน้ำหรือที่ชื้นแฉะ เป็นพืชล้มลุก ลำต้นและใบสีเขียวอ่อน ลำต้นกลมแตกกิ่งก้านมากมาย โคนต้นสั้นติดกับดิน ตามปล้องมีรากขึ้นทั่วไป ต้นยาวประมาณ 4-5 นิ้ว ใบคู่ติดกับลำต้นเกือบจะไม่มีก้าน ใบรูปกลมรี ขอบใบเป็นหยักๆ ออกดอกได้ตลอดปี ดอกสีขาวออกเป็นคู่ในช่อเดียวกัน ใบดอกบาน

รส
รสจืดหวานนิดๆ เป็นพืชธาตุเย็น ไม่มีพิษ

สรรพคุณ
สามารถแก้ร้อนในปอด ขับปัสสาวะ แก้พิษร้อนในเลือด ใช้ภายนอกสามารถลดบวมดับร้อน ฤทธิ์เข้าถึงตับและปอด

รักษา
ขับปัสสาวะเนื่องจากอากาศร้อน แก้ไอเนื่องจากปอดร้อน ลำไส้ร้อน … Read More

ลักษณะของสมุนไพรกำจัดหน่วย


งูเห่า
ชื่อ
จีนเรียก     ซังมิ่งฉี่  ออยตอยฉี่  เอียคังงู๊  ซัวโหว่เจีย  เชาออยฉี่   Zanthozylum nitidum(Lam.) DC.

ลักษณะ
พืชประเภทไม้เลื้อย ชอบขึ้นตามป่า ในทุ่ง เป็นพืชล้มลุกขึ้นอยู่หลายปี สูง 2-3 ฟุต มีหนามขึ้นรอบต้น ลำต้นสีดำ ใบขึ้นคู่ กิ่งหนึ่งจะมีใบสามถึงเจ็ดใบ ใบปลายจะมีก้านยาวหน่อย ใบเรียบเป็นมันรูปใบค่อนข้างกลมแต่ปลายแหลม ขอบใบเป็นหยักไม่เรียบ หน้าใบเอ็นใบขึ้นชัด เอ็นกลางใบมักมีหนามงอ คล้ายขอ ออกดอกหน้าหนาวเข้าหน้าร้อน ออกลูกกลมเป็นพันธุ์

รส
รสขมเผ็ด ธาตุค่อนข้างร้อน มีพิษนิดหน่อย

สรรพคุณ
สามารถไล่ลม แก้พิษ แก้ปวด ใช้ภายนอกแก้บวมระงับปวด … Read More

ประโยชน์ของหญ้าปลาสลิด(จีน)


ชื่อ
จีนเรียก       จิกฮี๊วเช่า อังเกี๋ยเช่า เจอหยูเฉ่า อันจี่เฉ่า  Vernonia patula (Ait.) Merr.

ลักษณะ
ชอบขึ้นตามสวน ริมคู ข้างบ้าน ข้างถนน เป็นพืชล้มลุก ลำต้นมีขนปุยขึ้นทั่วไป เป็นพืชที่ลำต้นมีลักษณะเป็นไม้ต้นไม่ใช่หญ้าธรรมดา สูงประมาณ 1-2 ฟุต ใบคู่ ท้องใบสีเขียวใบไม้ หลังใบสีเขียวอ่อน ใบรูปไข่แต่ปลายแหลม ยาวประมาณ 1-2 นิ้ว ใบขึ้นจากกิ่งเกือบไม่มีก้าน ขอบใบรูปคลื่นไม่เรียบบางใบก็มีหยักคล้ายฟันเลื่อย เอ็นหน้าใบเด่น ออกดอกฤดูร้อนถึงฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว ก้านดอกขึ้นจากฐานใบ ดอกรูปกระปุก ยาวประมาณ 3 หุน ออกลูกเล็กๆ มีปุยที่ปลาย

รส Read More

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสมุนไพรกระต่ายจันทร์


สาบแร้ง หญ้าจาม
ชื่อ
จีนเรียก      ง่อเกี้ยอึมเจิยะเช่า จูเกี๋ยเช่า  ง่อเกียไฉ่  Centipeda minima (L.) A.Br. et. Aschers.

ลักษณะ
ชอบขึ้นตามคันนา ริมหนองน้ำ ข้างทาง เป็นพืชล้มลุกปีเดียว ลำต้นสีเขียวอ่อน เป็นพืชอ่อนแอ แตกกิ่งก้านขึ้นมากเอนไปตามหน้าดิน ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ใบเกิดจากต้นโดยตรงไม่มีก้านใบ รูปใบเป็นรูปสามเหลี่ยมแหลมที่โคนบาน ที่ปลายยาวประมาณ 2 หุน ขอบใบมีหยัก 1-2 หยัก ออกดอกตามฐานใบบ้าง ออกตามยอดบ้างตลอดปี ดอกเป็นกระจุกยาวประมาณ 1 หุน กระเปาะดอกสีเหลืองออกผลเป็นเมล็ด เล็กๆ

รส Read More

ข้อควรรู้เกี่ยวกับหญ้าดีมังกร(จีน)


ชื่อ
จีนเรียก    โล่งเต๋าเช่า โคตี่ต้า โคตือต้า อี่กุกโคเช่า Calamintha chinensis Benth.

ลักษณะ
เป็นพืชประเภทหญ้า ชอบขึ้นตามเนินดินและริมคูในสวน เป็นพืชยืนต้นหลายปี ลำต้นมีขนปุย บิดเอาน้ำมีรสขม ลำต้นเป็นเหลี่ยม ยาว 2-3 ฟุต เลื้อยตามดิน ใบรูปไข่ ยาวประมาณ 2 นิ้ว ปลายใบทู่ ฐานใบสอบ ก้านใบสั้น ขอบใบหยาบมีหนามเล็กๆ ขึ้นเต็ม เอ็นใบด้านหลังเด่นชัด ออกดอกหน้าร้อนและหน้าฝน ดอกเล็กสีม่วงและแดง มี 5 กลีบออกเป็นช่อตามโคนใบ ขึ้นทับกันเป็นชั้นๆ มีฐานใบเป็นซอง เมล็ดเล็ก

รส
รสขม … Read More