Month: August 2013

ข้อมูลของโคกกระสุน


ชื่อวิทยาศาสตร์ Tribulus terrestris Linn.
ชื่ออื่นๆ หนามกระสุน (ลำปาง) หนามดิน (ตาก)
ชื่ออังกฤษ Ground Bur-nut, Small Caltrops.
ลักษณะ ไม้ล้มลุกเลื้อยแผ่ไปกับดิน จะแตกกิ่งออกรอบๆ ต้น เถาเลื้อยแผ่ยาว 45-75 ซ.ม. ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก จัดตรงข้าม มี ใบย่อย 5-8 คู่ ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกระหว่างกิ่งและใบ ดอกเล็กสีเหลืองสด ผลรูปห้าเหลี่ยม มีหนามแข็ง ยื่นออกรอบๆ ผล และมีส่วนของกลีบรองดอกติดอยู่
ส่วนที่ใช้ ต้น ผล
สารสำคัญ ผลมีนํ้ามันประกอบด้วยกรด … Read More

ประโยชน์ของไพล


ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber purpureum Rose.
Syn.    Z. cassumunar Roxb.
ชื่ออื่นๆ ปูลอย ปูเลย (เหนือ) ว่านไฟ (กลาง) มิ้นสะล่าง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะ เป็นพืชที่มีเหง้าใต้ดินเช่นขมิ้น ต้นบนดินสูง 0.8-1.5 เมตร หน้าแล้งต้นบนดินจะโทรม หน้าฝนจะแทงหน่อใหม่พร้อมทั้งดอก ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันเป็น 2 แถว ใบยาวเรียวรูปขอบขนานแกมหอกกว้าง 2-4 ซ.ม. ยาว 18-30 ซ.ม. ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ ก้านช่อดอกยาวโผล่มาจากดิน รูปของช่อดอกเป็นรูปแหลมหัวแหลมท้ายตรงกลางป่อง ใบประดับซ้อนกันแน่น เรียบ สีของใบประดับ … Read More

ขิงมีประโยชน์อย่างไร


ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber officinale Rose.
ชื่ออื่นๆ ขิงแกลง ขิงแดง (จันทบุรี) ขิงเผือก (เชียงใหม่) สะเอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
ชื่ออังกฤษ Ginger
ลักษณะ เป็นพืชล้มลุกที่มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นบนดิน ซึ่งเป็นส่วนของกาบใบหุ้มกัน สูง 0.7-1 เมตร หน้าแล้งต้นบนดินจะตาย ใบเป็นใบเดี่ยว กว้าง 2-3.5 ซ.ม. ยาว 15-18 ซ.ม. ใบเรียวยาวรูปใบหอก มีกาบใบหุ้มลำต้น ใบออกสลับกัน รูปใบคล้ายใบไพล ดอกช่อออกเป็นรูปแหลมหัวแหลมท้ายตรงกลางป่อง ใบประดับสีเขียวอ่อนๆ จัดเรียงอย่างมีระเบียบ ซ้อนกันแน่น กลีบดอกสีเหลืองอ่อน มีสีม่วงอยู่ตรงโคนกลีบ ทั้งต้นมีกลิ่นหอมโดยเฉพาะเหง้า … Read More

ข่ามีสรรพคุณดังนี้


ชื่อวิทยาศาสตร์ Alpinia nigra B.L. Burtt
Syn.    Languas galanga รพ.
Syn.    Alpinia galanga Stuntz.
ชื่ออื่นๆ กฎกกโรหินี (กลาง) ข่าหยวก ข่าหลวง (เหนือ) เสะเออเคย สะเอเชย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ข่าตาแดง (ทั่วไป)
ชื่ออังกฤษ Galangal, Greater Galangal, Chinese Ginger.
ลักษณะ ไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน ลำต้นบนดิน สูง 1-2 เมตร สืบพันธุ์โดยการแตกหน่อ ใบเดี่ยวกว้าง … Read More

สรรพคุณของขมิ้นอ้อย


ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma zedoaria Rose.
ชื่ออื่นๆ ขมิ้นขึ้น (เหนือ) ว่านเหลือง (กลาง) ละเมียด (เขมร)
ชื่ออังกฤษ Zedoary, Luya-Luyahan.
ลักษณะ ไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดินขนาดใหญ่และมีใบเช่นเดียวกันกับขมิ้นขันคือเป็นใบเดี่ยว ก้านใบยาว 8-16 ซ.ม. ใบรูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 8-16 ซ.ม. ยาว 30-45 ซ.ม. จะมีข้อแตกต่างพอสังเกตได้โดยไม่ต้องขุดหัวดู คือใบของขมิ้นอ้อย ด้านท้องใบมีขนนิ่มๆ และในหน้าแล้งเหง้าของขมิ้นอ้อยจะลอยขึ้นมาเหนือดิน ตั้งได้ฉากกับพื้นดินจึงเรียกว่าขมิ้นขึ้น ดอกออกเป็นช่อ ก้านดอกยาวพุ่งออกจากเหง้าใต้ดิน ช่อดอกมีใบประดับสีเขียวอ่อน ตอนปลายเป็นสีชมพู ใบประดับ จัดซ้อนกันเป็นรูปทรงกระบอกอย่างมีระเบียบ ดอกสีขาวนวลตรงปลายปากเป็นสีเหลือง บานจากล่างขึ้นข้างบน บานครั้งละ … Read More

ข้อมูลของขมิ้นชัน


ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma domestica Valet.
ชื่ออื่นๆ ขมิ้น (กลาง) ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว (เชียงใหม่) ขี้มิ้น หมิ้น (ใต้) ตายอ (กะเหรี่ยง-กำแพงเพชร) สะยอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
ชื่ออังกฤษ Turmeric, Curcuma, Yellow Root.
ลักษณะ เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดินเนื้อในสีเหลืองอมส้ม มีกลิ่นหอม อายุหลายปี ต้นบนดินสูง 30-80 ซ.ม. ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ ก้านใบยาว 8-15 ซ.ม. ใบรูปหอกแกมขอบขนานกว้าง 8-15 ซ.ม.ยาว 30-50 ซ.ม. … Read More

กะทือมีประโยชน์อย่างไร


ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber zerumbet’Smith.
ชื่ออื่นๆ กะทือป่า กะแวน กะแอน แฮวดำ (เหนือ) เปลพ้อ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เฮียวข่า (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) เฮียวแดง (แม่ฮ่องสอน)
อังกฤษ Wild Ginger, Martinique Ginger.
ลักษณะ มีเหง้าใต้ดิน ต้นบนดินสูง 0.8-1.8 เมตร มี 2 ชนิด คือ กะทือขาว กับกะทือแดง ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันเป็นสองแถว ใบรูปขอบขนานแกม หอกกว้าง 2-4 ซ.ม. ยาว 10-20 ซ.ม. … Read More

เพชรสังฆาตมีสรรพคุณดังนี้


ชื่อวิทยาศาสตร์ Cissus quadrangularis Linn.
ชื่ออื่นๆ ขั่นข้อ (ราชบุรี) สันชะควด (กรุงเทพ ฯ) สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ์)
ลักษณะ ไม้เถา ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมมีครีบ 4 ครีบ ทั้งต้นสีเขียว เป็นข้อๆ แต่ละข้อจะต่อกันยาวเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 7-15 ซ.ม.ใบต้นจะมีนํ้ามีเนื้อ (succulent) ใบเดี่ยวออกสลับกัน รูปสามเหลี่ยมกว้าง 4-7 ซ.ม. ยาว 5-9 ซ.ม. เนื้อใบ หนา ออกตรงข้อเฉพาะที่ปลายๆ เถาบริเวณที่ปลายยอดและจะมีมือจับสั้นๆ ออกตรงข้ามใบ ดอกออกเป็นช่อ ออกตรงข้ามใบบริเวณปลายเถา ดอกย่อย ขนาดเล็กสีแดง … Read More

ข้อมูลของคนทีสอต้น


ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex trifolia Linn.
ชื่ออื่นๆ ดินสอ (กลาง) คุนตีสอ (สตูล) ดอกสมุทร ผีเสื้อน้อย (เชียงใหม่) มูดเพิ่ง (ตาก) สีสอ (ประจวบคีรีขันธ์) ผีเสื้อ (เลย)
ชื่ออังกฤษ Tree Leaved Chaste Tree, Indian Privet. Indian Wild Pepper, Milla.
ลักษณะ เป็นไม้พุ่ม สูง 3-4 เมตร ใบมี 2 ชนิด คือใบเดี่ยว และใบประกอบ ใบประกอบแบบนิ้วมือเป็นชนิด … Read More

สรรพคุณของสมุนไพรไข่เน่า


ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex glabrata R. Br.
ชื่ออื่นๆ ขี้เห็น (อุบลราชธานี-เลย) คมขวาน ฝรั่งโคก (กลาง) ปลู (เขมร-สุรินทร์)
ลักษณะ เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 เมตร แตกกิ่งก้าน เปลือกสีเทา ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 5 ใบ ก้านใบค่อนข้างยาว ใบย่อย 2 ใบด้านนอกมีขนาดเล็กกว่า 3 ใบกลาง ดอกช่อจัดรวมเป็นช่ออย่างหลวมๆ ดอกย่อยสีม่วงอมชมพู มีกลิ่นหอม ผลยังไม่สุก สีเขียว แข็ง สุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำเทานิ่ม ผิวมัน ผลมีขนาด 1-1 … Read More