Month: December 2013

ต้นเหงือกปลาหมอ

(Sea Holly)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthus ilicifolius L.
ชื่อวงศ์ ACANTHACEAE
ชื่ออื่น แก้มหมอ แก้มหมอเล (กระบี่). นางเกร็ง จะเกร็ง อีเกร็ง (กลาง) เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอน้ำเงิน (ทั่วไป)
ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มลำต้นเลื้อย สูง 1-2 ม. ไม่มีเนื้อไม้ลำต้น เป็นโพรง ตั้งตรง แต่เมื่ออายุมากจะเอนนอน ลำต้นแก่จะแตกกิ่งออกไป มีรากค้ำจุน และมีรากอากาศ
ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก มักมีหนามที่โคนก้านใบ 1 คู่ใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. … Read More

หวายลิง


ชื่อวิทยาศาสตร์ Flagellaria indica L.
ชื่อวงศ์ FLAGELLARIACEAE
ชื่ออื่น หวายเย็บจาก หวายลี (ใต้)
ลักษณะ ทั่วไป ไม้เลื้อย ลำต้นแข็งคล้ายหวาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.8 ซม. แตกกิ่งยาว 3-5 ม. หรือบางครั้งอาจยาวได้ถึง 10 ม. เปลือกต้นมีสีเขียว แต่เมื่อลำต้นแก่ จะเปลี่ยนเป็นสีเทา


ใบ เรียวยาว รูปใบหอกถึงรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 0.5-2 ซม. ยาว 7.5-20 ซม. ปลายใบม้วนงอ เรียวยาว และแข็ง ทำหน้าที่เกาะไม้อื่น เพื่อพยุงลำต้นให้เลื้อยทอดสูงขึ้น … Read More

หลุมพอทะเล


ชื่อวิทยาศาสตร์ Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze
ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPIMIOIDEAE
ชื่ออื่น ประดู่ทะเล (กลาง) งือบาลาโอ๊ะ (มลายู-นราธิวาส)
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นสูง 20-40 ม. ทรงพุ่มทรงสูงถึงแผ่กว้าง เปลือกต้นสีเทาแกมเหลืองถึงสีนํ้าตาลเทา เรียบหรือแตกสะเก็ด เปลือกชั้นในสีชมพูถึงส้มผิวเปลือกสีเขียว
ใบ ใบเดียวปลายใบมนหรือกลม เว้าเล็กน้อย โคนใบกลม แผ่นใบเกลี้ยง มีปื้นขนเล็กน้อยด้านล่างใกล้โคนใบ ก้านใบย่อยยาว 0.2-0.8 ซม.


ดอก สีชมพูหรือสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ออกดอกที่ปลาย กิ่งแบบช่อแยกแขนง มีขนสั้นนุ่มละเอียด ช่อดอกยาว 7-10 ซม. กลีบ เลี้ยงยาว 0.8 … Read More

หลาวชะโอน


ชื่อวิทยาศาสตร์ Oncosperma tigillaria (Jack) Ridl.
ชื่อวงศ์ ARECACEAE
ชื่ออื่น ชะโอน นิบง (มลายู-นราธิวาส)
ลักษณะทั่วไป ปาล์มต้นเดี่ยวหรือแตกกอลำต้นขนาด 20-25 ซม. สูงได้ถึง 20 ม. คอยาว 60 ซม. สีเขียวอ่อนมีหนามสีดำที่ลำต้นและคอ


ใบ ใบประกอบแบบขนนกละเอียด กว้าง 50-100 ซม. ยาว 250-400 ซม. โค้งลง ใบย่อยรูปเรียวแคบ สู่ห้อยลง ที่ปลายใบย่อย มีเส้นใยเรียวเล็กยาวใบย่อยอยู่ชิดกันมีจำนวนมาก เรียงเป็นระเบียบ ก้านใบมีหนามแหลมยาว แข็ง สีดำ ยอดเป็นลำแหลมหุ้มด้วยกาบ … Read More

หยีทะเล


ชื่อวิทยาศาสตร์ Derris indica Bennet
ชื่อวงศ์ LEGUMIMOSAE-PAPIUONOIDEAE
ชื่ออื่น กายี (ภาคใต้), ขยี้ (ชุมพร), เพาะดะปากี้ (มลายู-สงขลา), ปารี (มลายู-นราธิวาส) มะปากี (มลายู-ปัตตานี), ราโยด (ปัตตานี), หยีน้ำ (ภาคใต้)
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้น สูง 5-15ม.ทรงพุ่มกว้างแผ่เป็นพุ่มลำต้น มักคดงอ แตกกิ่งตา เปลือกเรียบ สีเขียวแกมน้ำตาลถึงน้ำตาลเทาคลํ้า เปลือกชั้นในสีน้ำตาลอ่อนประขาว ผิวเปลือกสีเขียว
ใบ ใบประกอบชั้นเดียว ยาว 10-20 ซม. เฉพาะก้านใบยาว 3-5ซม. เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับใบย่อย … Read More

หงอนไก่ทะเล


ชื่อวิทยาศาสตร์ Heritiera littoralis Ait.
ชื่อวงศ์ STERCULIACEAE
ชื่ออื่น ไข่ควาย (กระบี่), ดุหุน (ตรัง), หงอนไก่ หงอนไก่ทะเล (ภาคกลาง, สุราษฎร์ธานี)
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้น สูง 20 ม. ทรงพุ่มค่อนข้างกลม เปลือกต้น สีน้ำตาลเทา แตกสะเก็ดตามยาว เปลือกต้นชั้นในสีน้ำตาลอมชมพู


ใบ ใบเดี่ยวแผ่นใบรูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง 3.5-10 ซม. ยาว10-22 ซม. ปลายใบทู่หรือมนโคนใบกลมมนเบี้ยวบางครั้งสอบแคบ ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ผิวใบด้านล่างเป็นคราบขาวประด้วยจุดและสะเก็ดสีน้ำตาลอ่อน เส้นแขนงใบ 7-15 คู่ ก้านใบยาว 1-2 … Read More

แสมทะเล


ชื่อวิทยาศาสตร์ Avicennia marina (Forsk.) Vierh.
ชื่อวงศ์ AVICENNIACEAE
ชื่ออื่น ปีปีดำ (ภูเก็ต), แสมขาว พีพีเล
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดเล็กเป็นพุ่ม สูง 5-8 ม. ส่วนใหญ่มีสองลำต้น หรือมากกว่า ไม่มีพูพอน ทรงพุ่มโปร่ง มีรากหายใจคล้ายดินสอ ยาว 10-20 ซม. เหนือผิวดิน เปลือกเรียบเป็นมัน สีขาวอมเทา หรือขาวอมชมพู ต้นแก่มากเปลือกจะหลุดออกเป็นเกล็ดบางๆ คล้าย แผ่นกระดาษ และผิวของเปลือกใหม่จะมีสีเขียว


ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปรี หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 1.5-4 … Read More

แสมดำ


ชื่อวิทยาศาสตร์ Avicennia officinalis L.
ชื่อวงศ์ AVICEMMIACEAE
ชื่ออื่น อาปี-อาปี (ปัตตานี)
ลักษณะทั่วไป ต้นขนาดกลางถึงใหญ่สูง 20 ม. รากแผ่สานเป็นร่างแห และมีรากหายใจลักษณะคล้ายนิ้วโผล่ยื่นขึ้นมาเหนือดิน ทรงพุ่มหนา แตกกิ่งระดับต่ำไม่มีพูพอน เปลือกต้นเรียบ หรือแตกเป็นร่องเล็กน้อยสีเทา ถึงสีเทาอมน้ำตาลหรือนํ้าตาลอมเขียว


ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปรี หรือรูปไข่กลับ ปลายใบกลม โคนใบแหลม ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ผิวใบด้านล่างมีขนยาวนุ่ม สีเหลืองอมนํ้าตาล
ดอก สีเหลืองหรือสีเหลืองแกมส้ม ออกดอกที่ปลายกิ่ง หรือง่ามใบ เป็นช่อเชิงลดแน่น มี 7-10 ดอก กลีบเลี้ยง 5 … Read More

แสมขาว


ชื่อวิทยาศาสตร์ Avicennia alba Bl.
ชื่อวงศ์ AVICENNIACEAE
ชื่ออื่น พีพีเล (ตรัง), แหม แหมเล (ใต้)
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 8-20 ม. ไม่มีพูพอน ลำต้นแตกกิ่ง ระดับต่ำ ทรงพุ่มค่อนข้างกลม เปลือกต้นเรียบ สีเทาถึงดำ มักจะมีสีสนิมเกิดจากพวกเชื้อราติดตามกิ่ง และผิวของลำต้น มีรากหายใจ รูปคล้ายดินสอยาว 15-30 ซม. เหนือผิวดินหนาแน่น บริเวณโคน


ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปใบหอก แกมรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม. ยาว … Read More

สรรพคุณของสีง้ำ


ชื่อวิทยาศาสตร์ Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn. f
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE
ชื่ออื่น จีง้ำ (กรุงเทพฯ), ซีฮำ (มลายู-ภูเก็ต. สตูล) รังแค (ชุมพร), ซีง้ำ (ตรัง)
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 1.5-4 ม. เปลือกต้นบาง สีเหลืองถึงเทา
ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบอ่อนมียาง แผ่นใบอ่อนนุ่มคล้ายหนัง รูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ กว้าง 2-5 ซม. ยาว 5-10 ซม. ปลายใบป้านมนหรือกลม ขอบใบเรียบโคนใบแหลม ก้านใบยาว 1-2 … Read More