Month: October 2012

ไม้ดอกล้มลุก:แคนดี้ทัฟท์

แคนดี้ทัฟท์

แคนดี้ทัฟท์มี 2 ชนิดคือ

1. ชื่อวิทยาศาสตร์ Iberis amara

(Eye – BEER – iss am – MAY – ruh)

ชื่อสามัญ Rocket candytuft ลักษณะดอกเป็นช่อตั้งเหมือนจรวดหรือแท่งหวานเย็น

Iberis umbellata

2. ชื่อวิทยาศาสตร์ Iberis umbellata

(Eye – BEER – iss um – bel – LAY – tuh)

ชื่อสามัญ Globe candytuft … Read More

ไม้ดอกล้มลุก:คอร์นฟลาวเวอร์

Centaurea cyanus

ชื่อวิทยาศาสตร์

Centaurea cyanus (Sen – taw – REE – uh sye – AY – nus)

ชื่อสามัญ

Bachelor’s button, Cornflower, Knapweed, Blue­bottle

ถิ่นเดิม

อังกฤษ และประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน

ความสูง

พันธุ์เตี้ย 12 – 15 นิ้ว

พันธุ์สูง 24 – 30 นิ้ว

จำนวนเมล็ดในหนึ่งกรัม 250

สี ฟ้าเข้ม ชมพู … Read More

ไม้ดอกล้มลุก:กาเซเนีย

กาเซเนีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Gazania splendens

(Ga – ZANE – nee – uh SPLEN – denz)

ชื่อสามัญ Gazania, Treasure flower

วงศ์ Compositae

ถิ่นเดิม แอฟริกาใต้

ความสูง 6 – 12 นิ้ว

จำนวนเมล็ดในหนึ่งกรัม 400 – 500 เมล็ด

สี ขาว เหลือง ทอง ส้ม แดง ชมพู นํ้าตาล

เวลาจากเพาะเมล็ดจนให้ดอกRead More

การเพาะเมล็ดดอกไม้

ไม้ล้มลุก

เมล็ดของไม้ดอกล้มลุกมีขนาดต่างๆ กัน เมล็ดบานชื่นมีขนาดใหญ่ เมล็ดพีทูเนีย และลิ้นมังกรมีขนาดเล็กมาก เมล็ดที่มีฃนาดเล็กจะให้ดอกช้ากว่า ถ้าไม่อยากคอยระยะการเป็นต้นกล้า ซึ่งกินเวลาประมาณ 2 เดือน ท่านอาจซื้อต้นกล้าจากสวนหรือเนิสเซอรี่ต่างๆ ที่เพาะไว้ขายมีต้นโต ขนาดพร้อมที่จะเอาออกปลูกในแปลงได้ บางแห่งมีต้นโตขนาดกำลังเริ่มออกดอก แต่ควรแน่ใจว่าเมล็ดที่เขาใช้ปลูกมาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ อย่าเลือกซื้อต้นที่ยืด ผอม ติดโรค เหี่ยว เล็กเกินไปหรือไม่แข็งแรง

เนื่องจากไม้ดอกล้มลุกมีช่วงการเติบโตที่เร็วมาก การปลูกและการดูแลรักษา ถ้าได้ทำอย่างระมัดระวังมาตั้งแต่ต้นจึงจะได้ผลดีเยี่ยม โปรดจำไว้ว่าเมล็ดจากซองเดียวกันถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งแล้ว หว่านลงไปในดินที่ไม่ได้เตรียมเลย มันจะงอกเติบโตและให้ดอกได้ อีกครึ่งหนึ่งถ้าหว่านลงไปบนดินที่เตรียมอย่างดี ได้รับน้ำและอาหารธาตุสมบูรณ์สม่ำเสมอ มีการดูแลอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ต้น จะให้ดอกที่สวยงามกว่า คุ้มค่ากับการเอาใจใส่ราวกับไม่ใช่เมล็ดที่มาจากซองเดียวกัน

การเพาะเมล็ดนั้นจะหว่านในแปลงเพาะกลางแจ้งหรือเพาะในกระบะมีข้อเปรียบเทียบให้เห็นได้คือ

การหว่านในกระบะเพาะ มีข้อได้เปรียบดังนี้

-ผู้ปลูกสามารถปรับปรุงและผสมเครื่องปลูกให้ดีได้ตามใจชอบ

-สามารถย้ายกระบะเพื่อให้ได้แสงหรือร่มได้ตามควร หรือเมื่อฝนตกหนักก็ยกหลบฝนเข้ามาในโรงเรือนได้

-การดูแลทำได้สะดวกกว่า ถ้ามีโรคและแมลงก็เห็นได้ชัดกว่า สามารถปราบได้ง่ายและเร็วกว่า… Read More

ไม้ดอกล้มลุกและเมล็ดพันธุ์

สวนไม้ดอก

ไม้ดอกล้มลุกเป็นพืชที่จบวงจรชีวิตในฤดูเดียว คือเมื่อเมล็ดงอกแล้ว ต้นโตขึ้น ให้ดอก ติดเมล็ดแล้วตายไป การเจริญเติบโตของไม้ดอกล้มลุกเป็นไปอย่างรวดเร็ว คือใช้เวลาจากต้นงอกจนต้นตายประมาณ 3-6 เดือนแล้วแต่ชนิด

ข้อดีของไม้ดอกล้มลุก

-ปลูกง่ายด้วยเมล็ด

-เมล็ดมีราคาไม่แพงถ้าคิดว่าราคาหนึ่งเมล็ดคือหนึ่งต้น

-มีชนิดต่าง ๆ มากมายหลายสิบชนิด แต่ละชนิดยังมีหลายสี ทำให้สามารถเลือกสี ขนาด และรูปร่างของดอก ความสูงของต้นได้ตามใจชอบ

-ระยะเวลาจากเพาะเมล็ดจนเริ่มออกดอกเพียงเดือนครึ่งถึงสามเดือนแล้วแต่ชนิดของพืช ให้ความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นต้นเติบโตและออกดอกมีสีสันหลากตาในเวลาอันสั้น เมื่อเริ่มออกดอกแล้วยังให้ดอกบานไปได้อีกนานเป็นเดือน

-การปลูกและการดูแลรักษาไม่ยากนัก ผู้ที่ยังไม่เคยปลูกไม้ดอกและมีความสนใจควรเริ่มปลูกไม้ล้มลุกก่อน การหัดให้เด็กนักเรียนปลูกจะช่วยปลูกฝังนิสัยรักดอกไม้ และชอบทำสวนในบ้านได้

ข้อควรพิจารณาในการเลือกชนิดของดอกไม้

1. ความสามารถในการเจริญเติบโตได้ดีในท้องถิ่นที่จะปลูก เช่นไม้ดอกเมืองหนาว มีดอกสวยงามเมื่อดูแคตตาล็อก ผู้ปลูกต้องแนใจว่าสถานที่จะนำมาปลูกนั้นมีอากาศเย็นพอ มิฉะนั้นจะได้ดอกมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร

2. ปลูกให้ถูกฤดูกาล เช่นลิ้นมังกร พีทูเนียและซัลเวียต้องการอากาศเย็น ต้องปลูกในฤดูหนาวเท่านั้น ส่วนดาวเรือง … Read More

การขยายพันธุ์ไม้ดอก

เทียนหยด

การขยายพันธุ์ คือ การเพิ่มจำนวนต้นพืช สำหรับไม้ดอกนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการชำส่วนต่าง ๆ ของลำตัน

การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายแต่ผู้ปลูกต้องรู้ว่าถ้าเก็บเมล็ดไว้ปลูกโดยไม่รู้จักเลือกเก็บแล้ว ต้นใหม่ที่ได้มักไม่คงลักษณะดีเด่นของต้นแม่ไว้ เนื่องจากเมล็ดได้มาจากการผสมของเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ซึ่งต่างก็มียีนส์ควบคุมลักษณะจำนวนมากด้วยกัน เมื่อจับคู่กันใหม่จึงทำให้ได้ลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม เราเรียกว่า การกลายพันธุ์ และมักจะกลายไปในทางเลวกว่าต้นแม่

เมล็ดที่ผลิตเป็นการค้าและจัดว่ามีคุณภาพดีนั้นจะต้องมีความตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง เมื่องอกแล้วให้ต้นกล้าที่แข็งแรงและไม่มีโรคติดมากับเมล็ด ตัวอย่างของการตรงตามพันธุ์ คือ ถ้าตามแคตตาล็อกบรรยายไว้ว่า บานชื่นพันธุ์ Polar Bear มีดอกขนาดใหญ่มาก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สีขาวบริสุทธิ์ กลีบดอกซ้อนกันแน่นทำให้ดอกหนาถึง 4 นิ้ว เมื่อผู้ซื้อซื้อมาปลูกก็ควรได้ลักษณะดอกตามนั้น ตั้งแต่ สี ขนาดดอก และความหนาของดอก บริษัทใดที่ผลิตเมล็ดออกมาแล้วผู้ซื้อนำไปใช้ แล้วผิดหวัง … Read More

สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพไม้ดอก

ชบากลีบซ้อน

สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการออกดอกและคุณภาพของดอกไม้

เคยมีผู้ถามเสมอว่า ทำไมดอกไม้ในฤดูหนาวจึงสวยกว่าดอกไม้ในฤดูร้อน และทำไมดอกไม้ที่ปลูกบนดอยจึงสวยกว่าที่ปลูกในที่ราบ คำตอบสั้นๆ คือ เพราะอากาศเย็นกว่า

เพราะเหตุใดอากาศเย็นจึงมีผลต่อคุณภาพของดอก?

โดยทั่วไปพืชจะสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารได้มากในที่มีแสงแดดจัด แต่ถ้ามีแสงจัดและอุณหภูมิสูงด้วยแล้ว การหายใจหรือการใช้อาหารจะเกิดมาก ดังนั้น ในฤดูร้อนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมาจะถูกใช้ไปในการหายใจมาก ทำให้พืชมีอาหารเหลือเก็บไปใช้ในการสร้างดอกน้อย อนึ่งการที่มีอุณหภูมิสูงจะทำให้กระบวนการต่างๆ ในพืชเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ การสร้างตาดอก การเจริญเป็นดอก การเกิดดอกตูม บาน และโรยไปจะใช้เวลาสั้น การสร้างดอกในเวลาสั้นและมีปริมาณอาหารสำหรับดอกน้อยทำให้ได้ดอกเล็ก และก้านสั้น อีกประการหนึ่ง แสงแดดจัดจะทำลายเม็ดสีในดอกทำให้ดอกมีสีซีดลง ดอกไม้ในฤดูร้อนจึงไม่สวยและเหี่ยวเร็ว

สำหรับในฤดูหนาวของเมืองไทย อากาศเย็น แต่มีแดดจัดด้วย ทำให้พืชสร้างอาหารได้มาก และอุณหภูมิต่ำไม่เร่งการหายใจทำให้ใช้อาหารไปน้อย พืชจึงมีอาหารเก็บไว้มาก เมื่อมีดอกก็ใช้อาหารที่เก็บไว้ค่อยๆ สร้างดอก กระบวนการต่างๆ เกิดขึ้นอย่างช้าๆ นอกจากนั้น อุณหภูมิต่ำไม่ทำลายเม็ดสีในดอกด้วย ดอกไม้ไนฤดูหนาวหรือไม้ดอกที่ปลูกอยู่บนดอยต่างๆ … Read More

ไม้ดอก:การให้น้ำ

การให้น้ำไม่ดอก

มีคำกล่าวว่า เมื่อต้นไม้ไม่สบาย มีอาการผิดปกตินั้น สาเหตุ 9 ใน 10 เป็นเพราะเรื่องการ ให้น้ำ ไม่ว่าจะเป็นเพราะให้น้ำมากเกินไป ให้น้อยเกินไป หรือให้น้ำไม่ถูกวิธี

การให้คำแนะนำทั่ว ๆ ไปว่าควรให้นํ้าเท่าใด และให้น้ำอย่างไรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึง เช่น ชนิดของดิน ความลาดเทของดิน ความชื้นในดิน ชนิดพืช ฤดูกาล ความเข้มของแสง ลม อุณหภูมิ ดินนั้นมีการคลุมดินอยู่หรือไม่ และอื่นๆ

พืชคายน้ำมากที่สุดเมื่ออากาศร้อนจัด โดยเฉพาะเวลาใกล้เที่ยงถึงบ่าย 3 โมงเย็น เมื่อพืชคายน้ำมาก รากต้องดูดน้ำชดเชยให้กับที่ใบเสียน้ำไป ถ้าชดเชยไม่ทันใบจะเหี่ยว ถ้ารดน้ำให้ต้นพืชจะฟื้นกลับสดชื่นได้ใหม่ ทั้งนี้ต้องกลับไปพิจารณาเรื่องช่องว่างระหว่างอนุภาคของดินชนิดต่าง ๆ เพราะเป็นที่อยู่ของนํ้าและอากาศในดิน ถ้าอนุภาคของดินมีขนาดใหญ่ … Read More

ปุ๋ยและการให้ปุ๋ยไม้ดอก

ดอกดาวเรือง

ปุ๋ย คือ สารอินทรีย์ หรืออนินทรีย์ที่ใส่ลงในดินแล้วสามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สารนั้น อาจเป็นอาหารพืชโดยตรงหรือมีอาหารพืชอยู่เป็นปริมาณน้อย แต่สามารถปรับปรุงคุณสมบัติของดิน เป็นผลทางอ้อมให้พืชเติบโตก็ได้

ปกติพืชได้อาหารจากหลายทาง

1. ใบพืชมีรูใบอยู่บนผิวนอก พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเข้าทางรูใบ ก๊าซนี้แพร่กระจายผ่านผนังเซลล์เข้าไปในคลอโรพลาสต์ ซึ่งเป็นเม็ดสีเขียวในพืช แล้วรวมด้วกับนํ้า และพลังงานจากแสงแดดได้เป็นนํ้าตาล กระบวนการสร้างอาหารนี้เรียกว่า การสังเคราะห์แสง

2. พืชดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นผ่านทางรากขนอ่อน ซึ่งอยู่ในบริเวณถัดขึ้นมาจากปลายราก บางส่วนของรากแก่ก็ดูดน้ำได้บ้าง นํ้าเข้าไปในรากพืชด้วยกระบวนการออสโมซิส โดยปกตินํ้าในรากพืชจะมีความเข้มข้นกว่าน้ำในดินที่มีสารต่างๆ ละลายอยู่นํ้าในดินจึงซึมผ่านผนังเซลล์ของรากขึ้นไปในลำต้นได้

ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช

การสร้างบ้านต้องใช้วัสดุต่างๆ เช่น อิฐ หิน ปูน เหล็ก ทราย ไม้ กระจก และอื่นๆ ในปริมาณต่างกันแล้วแต่โครงสร้างของบ้าน การเติบโตของพืชก็ต้องอาศัยแร่ธาตุต่าง ๆ อย่างน้อยที่สุด … Read More

ดินและการปรับปรุงดินสำหรับไม้ดอก

เมื่อจะปลูกไม้ดอก ผู้ปลูกมักได้รับคำแนะนำว่าให้ปลูกในดินที่ร่วนซุย มีอินทรียวัตถุมาก มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ คำแนะนำดังกล่าวทำให้ผู้ปลูกท้อใจ หมดกำลังใจจะปลูกต้นไม้กันมามากแล้ว เนื่องจากดินที่บ้านแสนจะเหนียวและแข็งปลูกอะไรไม่เคยงามเลย

ดินดีมีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ปลูกควรทำความเข้าใจและเห็นจริงเสียก่อน ดินที่มีปัญหานั้นแก้ไขได้โดยไม่ยากเย็นอะไรนัก แต่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานและความตั้งใจจริง บางครั้งอาจต้องการเวลาสักระยะหนึ่ง

การที่ต้นไม้เจริญเติบโตได้เป็นปกตินั้น ต้องการปัจจัย 4 ประการคือ

1. นํ้าหรือความชื้นที่สม่ำเสมอ

2. อากาศ อากาศบริเวณเหนือดินมีคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชใช้ในการสร้างอาหาร อากาศในดินมีออกซิเจนที่รากพืชใช้ในการเติบโต

3. แร่ธาตุอาหารที่พอเพียง พืชต้องการธาตุอาหารอย่างน้อยที่สุด 16 ธาตุ หากขาดไปเพียงธาตุใดธาตุหนึ่งจะมีอาการผิดปกติและอาจถึงตายได้

4. สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นๆ ความเข้มแสงที่พอเหมาะเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง และจำนวนชั่วโมงแสงต่อวัน (วันสั้นหรือวันยาว) ที่ควบคุมการออกดอกของพืช

ถ้าพิจารณาดูปัจจัยสี่ที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า สามประการแรกนั้นพืชได้รับจากดิน

ต้นไม้มีลำต้น กิ่งก้าน … Read More